Областна комисия "Военни паметници"
Основание за създаване:

Чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за военните паметници

Състав:

Председател: инж. Ваня Събчева - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател:
 Илиян Тодоров - зам. областен управител
Секретар: Пламен Вълков - гл. експерт в дирекция АПОФУС
Членове:
 1. Представител от община Априлци                   
 2. Представител от община Летница
 3. Представител от община Ловеч
 4. Представител от община Луковит                                      
 5. Представител от община Тетевен
 6. Представител от община Троян                    
 7. Представител от община Угърчин
 8. Представител от община Ябланица
 9. Иво Антонов – директор на дирекция „Социална политика“ в МО
 10. Капка Кузманова – директор на Регионален исторически музей Ловеч
 11. подполк. Светослав Църовски - началник на военен гарнизон Ловеч
 12. подполк. Теодоси Томанов – началник военно формирование 24480 Ловеч
 13. подполк. Борислав Иванчев – началник на военно окръжие Ловеч
 14. майор Дочо Николов – военен комендант на гарнизон Ловеч
 15. Николай Василев – началник на гарнизонен военен клуб Ловеч
 16. Христо Илчев – председател на Дружество „Военноинвалид“ Ловеч
 17. Валентин Андреев – председател на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Ловеч 
 18. Ганко Бенев – председател на Областен съвет на ветераните от войните Ловеч
Задачи:
 1. Да оказва съдействие по издирване, проучване, опазване, поддържане, възстановяване и изграждане на военни паметници.
 2. Да води Регистър на военните паметници за област Ловеч.
 3. Да координира изпълнението на дейностите по Закона за военните паметници чрез общини,физически и юридически лица, граждански комитети и др.
Документи:

Регистър на военни паметници в Ловешка област

Национален регистър на военните паметници в област Ловеч

Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2018 г.

Доклад за дейността на Областна комисия "Военни паметници" през 2017 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 28.02.2017 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 08.07.2016 г.

Протокол от заседание на Областна комисия „Военни паметници“, проведено на 16.09.2014 г.

ДОКЛАД за дейността на Областна комисия "Военните паметници" през 2013 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.11.2012 г.

Протокол от заседание на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата война на 02.10.2012 г.

Заповед РД-07-149/29.08.2012 за определяне на Инициативен комитет за честване на 100 г. от Балканската и Междусъюзническата война в област Ловеч

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019