Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
Основание за създаване:
Чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта

Състав:

Председател: Румен Ралчев - зам. областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Минчо Диков - директор на дирекция РСЗ - Ловеч
Секретар: Поля Върбанова - директор на дирекция АКРРДС

Членове:
 1. Надя Берова - специалист в община Aприлци
 2. Ирина Проданова - ст. експерт ППЕ в община Летница
 3. Венцислав Христов - зам. кмет на община Ловеч
 4. Светозар Стефанов - гл. експерт в община Луковит
 5. Борис Врабевски - зам. кмет на община Тетевен
 6. Поля Велева - зам. кмет на община Троян
 7. Мария Динова - зам. кмет на община Угърчин
 8. Ивелин Йошев - секретар на община Ябланица
 9. Мария Василева – директор на ДБТ Ловеч
 10. Китка Петрова - директор на ДБТ Луковит
 11. Христо Христов - директор на ДБТ Тетевен
 12. Митко Митев - и.д. директор на ДБТ Троян
 13. Павлина Симеонова - изп. директор на БСК Ловеч
 14. Татяна Тодорова - ТПЗП Ловеч
 15. Иван Цанков - председател на КРИБ - "Гласът на българския бизнес" - Ловеч
 16. Стоян Крачунов – председател на РС на КНСБ Ловеч
 17. Геновева Иванова – председател на СРС „Подкрепа“ Ловеч
 18. Митко Митев – и.д. директор на дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч
 19. Огнян Симеонов – директор на ОД на ДФ „Земеделие“
 20. Дияна Рускова – директор на ОД „Земеделие“ Ловеч
 21. Снежанка Алексиева – директор на РД „Социално подпомагане“ Ловеч
 22. майор Теодоси Лазаров Томанов – Военно формирование 24480
 23. Еленко Начев – началник на Регионално управление на образованието Ловеч
 24. Пламен Вълков - главен експерт в Областна администрация Ловеч
 25. Магдалена Николова - представител на Сдружение "Дружество за заетост на безработни лица - ДЕМО" гр. София

Задачи:
 1. Да координира дейностите за провеждане на регионалната политика по заетостта.
 2. Да координира дейностите по изготвяне и реализиране на регионални програми за заетостта и обучение.   
 3. Да разглежда и одобрява програми и проекти за заетост и обучение.
 4. За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.
Документи: 
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска