Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
Основание за създаване:
Чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта

Състав:

Председател: Илиян Тодоров - зам. областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Цецко Ангелов - директор на дирекция РСЗ - Ловеч
Секретар: Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС на Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Надя Берова – специалист в Община Априлци
 2. Ирина Проданова – ст. експерт ППЕ в Община Летница
 3. Венцислав Христов – зам. кмет на Община Ловеч
 4. Светозар Стефанов – гл. експерт в Община Луковит
 5. Борис Врабевски – зам. кмет на Община Тетевен
 6. Розалина Русенова – зам. кмет на Община Троян
 7. Мария Динова – зам. кмет на Община Угърчин
 8. Ивелин Йошев – секретар на Община Ябланица
 9. Ирина Митева – директор на ДБТ – Ловеч
 10. Китка Петрова – директор на ДБТ – Луковит
 11. Христо Христов – директор на ДБТ – Тетевен
 12. Ивелина Радевска-Стоименова – директор на ДБТ – Троян
 13. Павлина Симеонова – изп. директор на БСК – Ловеч
 14. Татяна Тодорова – ТПЗП Ловеч
 15. Борислав Илевски – председател на КРИБ – „Гласът на българския бизнес“ Ловеч
 16. Петко Петков  – представител на КНСБ Ловеч
 17. Павлина Стоянова – председател на СРС „Подкрепа“ – Ловеч
 18. Митко Митев – директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч
 19. Антония Петкова  – директор на ОД на ДФ „Земеделие“ – Ловеч
 20. Дияна Рускова – директор на ОД „Земеделие“ – Ловеч
 21. Снежанка Алексиева – директор на РД „Социално подпомагане“ – Ловеч
 22. майор Теодоси Лазаров Томанов – Военно формирование 24480
 23. Еленко Начев – началник на Регионално управление на образованието Ловеч
 24. Виолета Николова – младши експерт в Областна администрация Ловеч
 25. Магдалена Николова – представител на Сдружение „Дружество за заетост на безработни лица – ДЕМО“ гр. София
Задачи:
 1. Да координира дейностите за провеждане на регионалната политика по заетостта.
 2. Да координира дейностите по изготвяне и реализиране на регионални програми за заетостта и обучение.   
 3. Да разглежда и одобрява програми и проекти за заетост и обучение.
 4. За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.
Документи:


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019