Епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на остнование чл. 128 ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинска дейност и във връзка с чл. 128, ал. 1 от същия, с оглед недопускане на болести по животни и зоонози на територията на област Ловеч като:
 • Комисията се самосезира и извършва своевременно оценка на обстановката при  наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии  по животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
 • Комисията контролира юридическите и физическите лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания.

Състав:
 Председател:  Илиян Тодоров - заместник областен управител на Област Ловеч
 Секретар: д-р Росен Федерчев - директор на "Областна дирекция по безопасност на храните" - Ловеч
 Членове:
 1. д-р Анета Винева - директор на "Регионална здравна инспекция" - Ловеч
 2. инж. Павли Богдански - директор на "Регионална дирекция по горите" - Ловеч
 3. гл. инсп. Тони Петков - ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" към отдел "Охранителна полиция" в ОД на МВР Ловеч
 4. ст. инсп. инж. Радомир Радев - началник група ПКПД в РДПБЗН - Ловеч
 5. Дияна Рускова, директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч
 6. Павлин Панов - ръководител на Сдружение „Ловно-рибарско дружество" - Ловеч
 7. инж. Георги Грозданов - директор на "Областно пътно управление" - Ловеч
 8. Ангел Ангелов - зам. директор на "Регионална дирекция по горите" - Ловеч
 9. д-р Мария Антонова - председател на ОК на БВС - Ловеч
 10. Аделина Балджиева – ст.спец. „Екология и Инспекторат“ в Община Априлци
 11. Иван Иванов – зам.-кмет на Община Летница
 12. Митко Митев – ст. експерт ГСПЗ в Община Ловеч
 13. Георги Георгиев – зам.-кмет на Община Луковит
 14. Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тететвен
 15. инж. Бистра Чолакова – зам.-кмет на Община Троян
 16. Бистра Иванова – гл. експерт „Общинска собственост“ в Община Угърчин
 17. Найден Найденов – кмет на Община Ябланица
 18. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС, ОА - Ловеч
 19. Петя Пенчева – младши експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Ловеч
 
Заповед № РД-07-47/03.04.2019 г. на Областен управител на област Ловеч
Заповед № РД-07-38/15.02.2019 г. на Областен управител на област Ловеч
Протокол от заседание, проведено на 14.03.2019 г.
Правилник за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия
Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 30.10.2018 г.
Заповед № РД-07-112/21.09.2018 г. във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС)
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2018 г.
Заповед № РД-07-94/24.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 23.07.2018 г.
Заповед № РД-07-89/11.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2018 г.
Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 31.10.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2016 г.

 
Актуална информация
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019