Епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на остнование чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинска дейност за недопускане възникването на зоонози в област Ловеч като:
  • Комисията се самосезира и извършва своевременно оценка на обстановката при  наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии  по животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
  • Комисията контролира юридическите и физическите лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания.

Състав:
 Председател:  Бойко Пъдарски - заместник областен управител на Област Ловеч
 Секретар: д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните в област Ловеч
 Членове:
  1. д-р Ивелина Русева - директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
  2. инж. Павли Богдански - директор Регионална дирекция по горите Ловеч
  3. гл. инсп. Тони Ковачев - ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" към отдел "Охранителна полиция" в ОД на МВР Ловеч
  4. инсп. инж. Цветелина Боева Колибарска - инспектор по ЗН /РХБЗ/ в РДПБЗН Ловеч
  5. Павлин Панов - организатор Сдружение „Ловно-рибарско дружество" Ловеч
  6. Нели Митева - старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
 
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2016 г.


 
Започва отчуждаването на частни имоти за строежа на АМ „Хемус”
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска