Епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на остнование чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинска дейност за недопускане възникването на зоонози в област Ловеч като:
  • Комисията се самосезира и извършва своевременно оценка на обстановката при  наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии  по животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
  • Комисията контролира юридическите и физическите лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания.

Състав:
 Председател:  Илиян Тодоров - заместник областен управител на Област Ловеч
 Секретар: д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните в област Ловеч
 Членове:
  1. д-р Анета Винева - директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
  2. инж. Павли Богдански - директор Регионална дирекция по горите Ловеч
  3. гл. инсп. Тони Петков - ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" към отдел "Охранителна полиция" в ОД на МВР Ловеч
  4. ст. инсп. инж. Радомир Радев - началник група ПК и ПД в ОУПБЗН - Ловеч
  5. Дияна Рускова, директор на ОД „Земеделие“ – Ловеч
  6. Павлин Панов - организатор Сдружение „Ловно-рибарско дружество" Ловеч
  7. Нели Митева - директор дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
  8. Петя Пенчева – младши експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Ловеч
 
Правилник за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия
Протокол от заседание, проведено на 30.10.2018 г.
Заповед № РД-07-112/21.09.2018 г. във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България по отношение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС)
Протокол от заседание, проведено на 18.09.2018 г.
Заповед № РД-07-94/24.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 23.07.2018 г.
Заповед № РД-07-89/11.07.2018 г.
Протокол от заседание, проведено на 10.07.2018 г.
Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 31.10.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2016 г.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска