Епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на остнование чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинска дейност за недопускане възникването на зоонози в област Ловеч като:
  • Комисията се самосезира и извършва своевременно оценка на обстановката при  наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии  по животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
  • Комисията контролира юридическите и физическите лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания.

Състав:
 Председател:  Бойко Пъдарски - заместник областен управител на Област Ловеч
 Секретар: д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните в област Ловеч
 Членове:
  1. д-р Ивелина Русева - директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
  2. инж. Павли Богдански - директор Регионална дирекция по горите Ловеч
  3. гл. инсп. Тони Ковачев - ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" към отдел "Охранителна полиция" в ОД на МВР Ловеч
  4. инсп. инж. Цветелина Боева Колибарска - инспектор по ЗН /РХБЗ/ в РДПБЗН Ловеч
  5. Павлин Панов - организатор Сдружение „Ловно-рибарско дружество" Ловеч
  6. Нели Митева - старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
 
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2016 г.


 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска