Епизоотична комисия
Областната епизоотична комисия осъществява своята дейност на остнование чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 128, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинска дейност за недопускане възникването на зоонози в област Ловеч като:
  • Комисията се самосезира и извършва своевременно оценка на обстановката при  наличие на информация, свързана с опасност от възникване на епидемии  по животните в област Ловеч, като набелязва конкретни мерки за ограничаване на заразяването и ликвидиране на огнищата на поражения.
  • Комисията контролира юридическите и физическите лица по изпълнение на набелязаните мерки за защита на животните, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания.

Състав:
 Председател:  Илиян Тодоров - заместник областен управител на Област Ловеч
 Секретар: д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните в област Ловеч
 Членове:
  1. д-р Ивелина Русева - директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
  2. инж. Павли Богдански - директор Регионална дирекция по горите Ловеч
  3. гл. инсп. Тони Ковачев - ВПД началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" към отдел "Охранителна полиция" в ОД на МВР Ловеч
  4. ст. инсп. инж. Радомир Радев - началник група ПК и ПД в ОУПБЗН - Ловеч
  5. Павлин Панов - организатор Сдружение „Ловно-рибарско дружество" Ловеч
  6. Нели Митева - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
 
Доклад за дейността на Областната eпизоотична комисия през 2017 г.

Протокол от заседание, проведено на 31.10.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 06.01.2017 г.
Протокол от заседание, проведено на 08.06.2016 г.
Протокол от заседание, проведено на 21.04.2016 г.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска