Областен съвет по условия на труд
    Областният съвет по условия на труд е създаден на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В състава му са включени по равен брой представители на администрацията и представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и работодателите.
    Дейността на съвета се осъществява на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Състав:
Председател: Илиян Тодоров - зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Василка Христова - младши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:
  1. Митко Митев - директор на дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч
  2. Стоян Крачунов - председател на РКС на КНСБ - Ловеч
  3. Геновева Иванова - председател на СРС "Подкрепа" - Ловеч
  4. Павлина Симеонова - Българска стопанска камара - Ловеч
  5. Татяна Тодорова - Търговско промишлена и земеделска палата - Ловеч
  6. Иван Цаков - председател на КРИБ Ловеч
  7. Ваня Събчева - директор на дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
  8. Медиана Цветкова - главен счетоводител, ОА Ловеч
  9. Галя Бочева - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
  10. Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
-------------------------------------------------------------------------

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по условия на труд в Област Ловеч 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска