Областен съвет по условия на труд
    Областният съвет по условия на труд е създаден на основание на чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В състава му са включени по равен брой представители на администрацията и представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации на работещите и работодателите.
    Дейността на съвета се осъществява на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Състав:
Председател: Илиян Тодоров – зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Василка Христова – старши експерт в дирекция АКРРДС
Членове:
  1. Мариетка Боджакова – представител на „Съюз за стопанска инициатива “ – Ловеч;
  2. Петко Петков – председател на РС на КНСБ – Ловеч;
  3. Йоанна Йолова-Луканова – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ловеч;
  4. Павлина Симеонова – изпълнителен директор на  Българска стопанска камара – Ловеч;
  5. Татяна Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч;
  6. Борислав Илевски – председател на КРИБ Ловеч;
  7. Ваня Иванова – директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Ловеч;
  8. Виолета Николова – младши експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Ловеч;
  9. Галя Бочева – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Ловеч;
  10. Иван Гетов – главен експерт в дирекция АПОФУС, Областна администрация Ловеч.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019