Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч

Председател: инж. Ваня Събчева - Областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - Зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Ваня Иванова - Директор дирекция АПОФУС в Областна администрация Ловеч
Членове:
 1. Дора Стоянова - Главен юрисконсулт в Областна администрация Ловеч    
 2. Магдалена Станчевска - Зам. административен ръководител, Зам. председател на Окръжен съд - Ловеч
 3. Любомира Кръстева - Зам. председател на Административен съд - Ловеч
 4. Димитър Димитров - Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Ловеч
 5. Мая Димитрова - Главен юрисконсулт в РУО на МОН - Ловеч
 6. инж. Ивелина Радевска - Началник на РОНСК Ловеч при РДНСК Северозападен район
 7. Снежанка Алексиева - Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"
 8. Митко Митев - Директор на дирекция „Инспекция по труда“ - Ловеч
 9. Ирина Митева - Директор на дирекция „Бюро по труда“ - Ловеч
 10. инсп. Иван Пенев - Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР - Ловеч
 11. Виктор Стойчев - Директор на офис - Ловеч на НАП
 12. Росица Христова - Кореспондент на в. "24часа"
 13. Цветослава Банева - Общински съветник в Общински съвет Ловеч
 
 Документи:
Протокол от заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ловеч – 05.02.2019 г. 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019