Заместник Областни Управители
Илиян Тодоров ТодоровДата на раждане: 3 ноември 1960 г.
Професия: диригент
Образование: Държавна музикална академия „Панчо Владигеров” - София, две магистратури - по валдхорна и дирижиране
Професионален път: 30 години главен художествен ръководител - диригент на Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретен състав - Троян.

E-mail: i.todorov@lovech.government.bg
Телефон: 068 600180
Факс: 068 600174
Стая: 105
Приемен ден: всяка сряда от 13.30 до 16.30 часа  

Ресорно организира, контролира и отговаря за следните дейности:
 • Областна администрация;
 • Образование, наука и култура;
 • Развитие на туризма, околна среда и води;
 • Работа с младежта и спорта;
 • Вероизповедания и проблеми с малцинствата;
 • Взаимодействие и координация с организациите от неправителствената  сфера и международно сътрудничество.  Бойко Велиславов Пъдарски  Дата на раждане: 16 юли 1974 г.
  Професия: юрист и икономист
  Образование: Магистър по право от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и магистър от СА ”Д.А.Ценов” Свищов със специалност „Икономика на индустрията”
  Професионален път: Адвокатска кантора Розованова, ING Пенсионно осигуряване, Главен секретар на община Троян, „Актавис"


  E-mail: b.padarski@lovech.government.bg
  Телефон: 068 600180
  Факс: 068 600174
  Стая: 103
  Приемен ден: всеки вторник от 13.30 до 16.30 часа  

  Ресорно организира, контролира и отговаря за следните дейности:
  • Органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините. Контрол върху решенията на общинските съвети за  законосъобразност.
  • Социално подпомагане  и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии;
  • Проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми;
  • Инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми.

   
   
  Областна администрация Ловеч
  Областна администрация Ловеч
  Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
  висока
  средна
  ниска