Университети
Университети и специализирани училища


Образователната система в областта е добре развита с общо 91 училища. В тях се обучават предимно средни специалисти с добра общообразователна и професионална квалификация, отговаряща на спецификата на региона – Гимназия за чужди езици “Екзарх Йосиф І” – Ловеч, Ветеринарно-медицински техникум и Кожарски техникум – Ловеч, Техникум по горско стопанство и дървообработване – Тетевен, Средно художествено училище по приложни изкуства – Троян, СПТУ по туризъм – Априлци, СОУ за обучение на планински спасители с. Черни Осъм, община-Троян.
От есента на 2001 г. функционира Университетски център – Ловеч. В него чрез сключване на договори с други университети провежда се обучение за придобиване на образователна степен бакалавър и магистър по различни специалности.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019