Здравни заведения
Болници


Здравното обслужване на населението се осъществява чрез извънболнична и болнична помощ. За доболнична помощ в област- Ловеч са регистрирани 250 амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ, 153 амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ и 13 лаборатории.
В областта са регистрирани следните болнични лечебни заведения:

  • Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) “Проф. П. Стоянов” АД – Ловеч, която обслужва населението от цялата област – 360 легла

  • Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести “Проф. Мондешки” – Троян – за областта – 110 легла

  • Държавна психиатрична болница - Ловеч - 280 легла

  • Държавна психиатрична болница гара Карлуково, община Луковит (250 легла)

  • Общинските болници: “МБАЛ – Троян” ЕООД –Троян (125 легла), “МБАЛ – Тетевен” ЕООД – Тетевен (104 легла), “МБАЛ – Луковит” ЕООД – Луковит (100 легла)
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска