Областна администрация
1
Главен секретар

инж. Константин Алеков Карловски

Финансов контрольор

Йордан Кунчев Йорданов


Дирекция АПОФУС

 • инж. Ваня Владимирова Събчева - Директор дирекция АПОФУС
 • Медиана Георгиева Цветкова - Главен счетоводител
 • инж. Иван Георгиев Гетов - Главен експерт ИТ  
 • Нели Веселинова Читинова - Счетоводител   
 • Деница Димитрова Мончева - Младши експерт УЧР
 • Веселин Петков Мончев - Специалист шофьор-домакин


Дирекция АКРРДС  
 • Поля Петкова Върбанова  - Директор дирекция АКРРДС  
 • Ваня Христова Иванова - Главен юрисконсулт
 • Дора Ангелова Стоянова - Старши юрисконсулт
 • Пламен Недялков Вълков - Главен експерт РР и АК
 • Мая Тодорова Михова - Главен експерт ДС
 • Велислава Кирилова Петкова - Главен експерт ДС  
 • инж. Галя Георгиева Бочева - Главен експерт ДС 
 • Стефка Найденова Станева - Старши експерт ДС
 • инж. Василка Младенова Христова - Младши експерт РР и АК
 • Нели Георгиева Митева - Старши експерт РР и АК
 • Виолета Николаева Николова - Младши експерт РР и АК
 • Христо Пенчев Троански - Младши експерт ДС
 • Красимира Давидова Петкова - Главен специалист   

1
 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска