Областна администрация
1

Дирекция АПОФУС
 • Ваня Христова Иванова - Директор на дирекция
 • Медиана Георгиева Цветкова - Главен счетоводител 
 • Анита Димитрова Димитрова - Юрисконсулт
 • инж. Иван Георгиев Гетов - Главен експерт
 • Пламен Недялков Вълков - Главен експерт
 • Нели Веселинова Читинова - Старши експерт  
 • Веселин Петков Мончев - Старши специалист


Дирекция АКРРДС     
 • Нели Георгиева Митева - Директор на дирекция
 • Дора Ангелова Стоянова - Главен юрисконсулт
 • Йордан Кунчев Йорданов - Главен експерт
 • Мая Тодорова Михова - Главен експерт
 • Велислава Кирилова Петкова - Главен експерт   
 • Галя Георгиева Бочева - Главен експерт
 • инж. Росица Милкова Денчева - Главен експерт
 • Христо Пенчев Троански - Старши експерт
 • Василка Младенова Христова - Старши експерт
 • Виолета Николаева Николова - Старши експерт
 • Петя Марианова Пенчева - Младши експерт
 • Красимира Давидова Петкова - Главен специалист 
 • Габриела Иванова Прозорова - Специалист
 • Християн Красимиров Христов - Специалист
 • Симона Филипова Банкова - Специалист

1
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019