Областен кризисен щаб по здравеопазване
Основание за създаване:
чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка чл. 63, ал. 3 и 4 от Закона за здравето и писмо с вх. № РД-03-157/26.02.2020 г. от председателя на оперативния щаб – генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски

Състав:
Председател: Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
Заместник председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на област Ловеч
 Секретар: Д-р Анета Винева – директор на РЗИ – Ловеч
 Членове:
 1. Нели Митева - директор дирекция АКРРДС в ОА – Ловеч
 2. Ст. комисар Милен Маринов - директор на ОД на МВР – Ловеч
 3. Христо Христов - директор на ТД на ДАНС – Ловеч
 4. Д-р Антонио Маринов - директор на РЗОК – Ловеч
 5. Д-р Велислав Тодоров - председател на Български лекарски съюз – Ловеч
 6. Еленко Начев - началник на РУО – Ловеч
 7. Комисар Владимир Кацарски - директор на РДПБЗН – Ловеч
 8. Д-р Росен Федерчев - директор на ОДБХ - Ловеч
 9. Цветомира Георгиева, директор на БЧК – Ловеч
 10. Д-р Силвия Моева - директор на ЦСМП - Ловеч
 11. Д-р Румяна Нановска - изп. директор на  МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч
 12. Илияна Костова - управител на МБАЛ „Кардиолайф“ – Ловеч
 13. Д-р Пенко Бамбов - управител на МБАЛ – Троян
 14. Д-р Цветомила Дудевска - управител на „СБАЛББ – Троян“ ЕООД
 15. Д-р Невелина Ганева - управител МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“ – Тетевен
 16. Д-р Иван Иванов - управител на МБАЛ – Луковит
  Основни задачи: 
 • Организира, координира и въвежда противоепидемични мерки на територията на област Ловеч;
 • Предлага решения по възникващи проблеми в здравеопазването на територията на област Ловеч; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с общественото здраве; 
 • Дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването; 
 • Координира взаимодействията на институциите в сферата на здравеопазването, държавните структури и неправителствените организации на територията на областта; 
 • Разработва областните приоритети за развитието на здравеопазването; 
 • Обсъжда различни инициативи в сферата на здравеопазването; 
 • Дава становища и препоръки за промени в областната здравна карта, съобразно потребностите на населението от медицински услуги; 
 • Проучва и популяризира наш и чужд опит, организира срещи, семинари и други форми за стимулиране на здравеопазването. 

 
Актуална информация
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019