Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Ловеч
 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска