Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г.
 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска