Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
Председател: инж. Ваня Събчева - Областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - Зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Пламен Вълков - главен експерт ОМП в Областна администрация Ловеч
Членове: 
 1. старши комисар Милен Маринов - директор на ОД на МВР
 2. Христо Христов - директор на ТД НС
 3. подполк. Теодоси Томанов - командир на военно формирование 24480 Ловеч
 4. комисар Владимир Кацарски - директор па РД „ПБЗН" Ловеч
 5. д-р Силвия Моева - директор на ЦСМП Ловеч
 6. инж. Цветослав Кьордов - район ОЦ Ловеч към „ЧЕЗ Разпределение България" АД
 7. инж. Данаил Събевски - изпълнителен директор на „В и К" АД Ловеч
 8. инж. Георги Грозданов - директор на ОПУ Ловеч
 9. Дияна Рускова  - директор на ОД „Земеделие" Ловеч
 10. д-р Росен Федерчев - директор на ОДБХ Ловеч
 11. д-р Анета Винева – и. д. директор на РЗИ Ловеч
 12. Михаил Михайлов - гл. сп. „БАИС, ОМП и МТТО" в община Априлци
 13. Паулин Чорбаджийски - общински съветник в ОС Априлци
 14. Даниел Колев - заместник кмет на община Ловеч
 15. Димитър Димитров - общински съветник в ОС Ловеч
 16. Иван Иванов – зам. кмет на община Летница
 17. Валентин Иванов - председател на ОС Летница
 18. Цветелин Цоков - заместник кмет на община Луковит
 19. Мирослава Георгиева - общински съветник в ОС Луковит
 20. Борис Врабевски - заместник кмет на община Тетевен
 21. Николай Младенов - общински съветник в ОС Тетевен
 22. Донка Михайлова - кмет на община Троян
 23. Румен Варчев – гл. експерт „СИ, ОМП и МТО“,  Община Троян
 24. Мария Динова - заместник кмет на община Угърчин
 25. Тони Лисичков - общински съветник в ОС Угърчин
 26. Иван Цаков - кмет на община Ябланица
 27. д-р Румен Гаврилов - председател на ОС Ябланица

Информация за дейността:
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019