Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата осъществява своята дейност на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 201, ал. 7 от Закона за горите, чл. 29 от закона за рибарството и аквакултурите и писмо № 1-2-3595/08.05.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите като:
 • Подпомага всички структури при изпълнение на държавната политика по опазване на горите, рибата и дивеча на територията на област Ловеч;
 • Обсъжда и дава становища по проблеми, стратегии и други въпроси, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата;
 • Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към опазването на горите, дивеча и рибата;
 • Оказва съдействие за регулиране на взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.
Състав:
Председател: инж. Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: инж. Павли Богдански – директор на „Регионална дирекция по горите“ – Ловеч
Секретар: инж. Румяна Велчева – гл. експерт „Опазване на горските територии“ към „Регионална дирекция по горите“ – Ловеч
Членове:
 1. инж. Цветелина Пенчева – директор на ТП „ДГС – Ловеч“; 
 2. инж. Пламен Петров – директор на ТП „ДГС – Лесидрен“;
 3. инж. Валентин Шипковенски – директор на ТП „ДЛС – Русалка – Априлци“;
 4. инж. Лазаринка Врабевска – директор на ТП „ДГС – Черни Вит“;
 5. инж. Красимир Цанин – директор на ТП „ДГС – Черни Осъм“;
 6. инж. Милко Станчев – директор на ТП „ДГС – Троян“;
 7. инж. Драгомир Дичев – директор на ТП „ДГС – Тетевен“;
 8. инж. Дочо Дочев – директор на ТП „ДГС – Рибарица“;
 9. инж. Марин Багаров – директор на ТП „ДГС – Борима“;
 10. Валентин Вълков – административен ръководител на Окръжна прокуратура Ловеч;
 11. инсп. Николай Стоянов – служител в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОД МВР – Ловеч; 
 12. комисар Владимир Кацарски – директор на РДПБЗН – Ловеч;
 13. Виктор Стойчев – директор офис ТД на НАП гр. В. Търново – офис Ловеч;
 14. Дияна Рускова – директор на ОД "Земеделие" – Ловеч;
 15. Христинка Пановска – гл. експерт в отдел "Превантивна дейност", дирекция КПД при РИОСВ Плевен;
 16. инж. Митко Митев – директор на дирекция "Инспекция по труда" – Ловеч;
 17. Павлин Панов – организатор "Сдружение ловно-рибарско дружество“ – Ловеч;
 18. Трифон Трифонов – отдел "Рибарство и контрол" ИАРА – Ловеч;
 19. Пенчо Камарашев – началник на ОО "Автомобилна администрация" – Ловеч; 
 20. инж. Ивелина Радевска – началник на „РОНСК“ – Ловеч към РДНСК – СЗР;
 21. д-р Младен Пелов – кмет на община Априлци;
 22. д-р Красимир Джонев - кмет на община Летница;
 23. Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч;
 24. Иван Грънчаров - кмет на община Луковит;
 25. д-р Мадлена Бояджиева - кмет на община Тетевен;
 26. Донка Михайлова - кмет на община Троян;
 27. Станимир Петков - кмет на община Угърчин;
 28. Иван Цаков - кмет на община Ябланица.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019