Административен контрол върху актовете на общинските съвети

Архив на публикациите до 2016 г. включително

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска