Публичното приложение за заявяване на еУслуги към Областна администрация Ловеч
http://eimoti.egov.bg/Information/ChooseAdministration/D4641DD7-C152-469A-A273-39741E4D543F
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска