Публичното приложение за заявяване на еУслуги към Областна администрация Ловеч
http://eimoti.egov.bg/Information/ChooseAdministration/D4641DD7-C152-469A-A273-39741E4D543F
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019