Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Основание за създаване:
В изпълнение на §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията
Състав:
Председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
Секретар: Христо Троански – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:
 1. Николай Недялков – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Ловеч
 2. Венцислав Велев – началник на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“, сектор „Пътна полиция“, отдел „Охранителна полиция“  към ОД на МВР гр. Ловеч
 3. Калин Петров Везиев – началник на група „Оперативен център“ в сектор ПГ и СД
 4. Пенчо Камарашив – началник ОО АА, гр. Ловеч
 5. Данаил Балевски –ръководител транпорт – ЦСМП - Ловеч
 6. Стоянка Цанова – ст. експерт РУО – Ловеч
 7. Румен Петров – окръжна прокуратура Ловеч
 8. Анелия Кърчева – гл. инспектор дирекция ОЗ
 9. Цветомира Георгиева представител на БЧК Ловеч
 10. Христалина Илиева – гл. експерт – ОПУ – Ловеч
 11. Михаил Михайлов – гл. специалист в Община Априлци
 12. Десислава Станчева – мл. експерт в Община Летница
 13. Младен Детелинов Додев – гл. експерт в Община Ловеч
 14. Драгомир Доков – гл. експерт ОКСМП в Община Луковит
 15. Борис Врабевски – зам. кмет в Община Тетевен
 16. Николай Райковски  – началник отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Община Троян
 17. Татяна Сирашка – секретар МКБППМН в Община Угърчин
 18. Дилян Велев – гл. спец. ОМП в Община Ябланица
Задачи:
Да координира и контролира проблемите по безопасността на движението, да изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

Документи:

Доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч през 2018 г.


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019