Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Основание за създаване:
В изпълнение на §1а от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, на основание чл.32 ал.1 от Закона за администрацията
Състав:
Председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
Секретар: Христо Троански – старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:
 1. Николай Недялков – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Ловеч
 2. Йото Йотов - инспектор ОО АА, гр. Ловеч
 3. Соня Недкова – старши експерт РУО – Ловеч
 4. инж. Христалина Илиева - главен експерт - ОПУ - Ловеч
 5. Михаил Михайлов - главен специалист в Община Априлци
 6. Габриела Трифонова – специалист в Община Летница
 7. Петър Деков – главен експерт в Община Ловеч
 8. Драгомир Доков – гл. експерт ОКСМП в Община Луковит
 9. Борис Врабевски - зам. кмет на Община Тетевен
 10. Румен Варчев – гл. експерт СИ ОМП и МТО в Община Троян
 11. Татяна Сирашка - секретар МКБППМН в Община Угърчин
 12. Стоян Стойчев - зам. кмет на Община Ябланица

Задачи:
Да координира и контролира проблемите по безопасността на движението, да изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване.

Документи:

Доклад за дейността на Областна комисия за безопасност на движението по пътищата на територията на област Ловеч през 2018 г.


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019