Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
Основание за създаване:
Чл. 64 от Закона за защита при бедствия

Председател: Георги Терзийски - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - заместник-областен управител на Област Ловеч
Секретар: Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АПОФУС
Членове:
 1. старши комисар Милен Маринов - директор на Областна дирекция на МВР Ловеч;
 2. комисар инж. Владимир Кацарски - директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Ловеч;
 3. д-р Силвия Моева - директор на Център за спешна медицинска помощ Ловеч;
 4. д-р Анета Винева - и.д. директор на Регионална здравна инспекция Ловеч;
 5. д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните;
 6. инж. Георги Грозданов - директор на Областно пътно управление Ловеч;
 7. подполк. Теодоси Томанов - командир на военно формирование 24480 Ловеч;
 8. Румен Тодоров - зам. ръководител направление Ловеч-Враца "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
 9. инж. Данаил Събевски - изпълнителен директор на "В и К" АД Ловеч;
 10. Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК Ловеч;
 11. инж. Радослав Илиев - главен експерт в отдел КОС в РИОСВ Плевен;
 12. инж. Ваня Събчева - главен секретар на Областна администрация Ловеч.
Дейности: Координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. При необходимост се създават експертна група и група за осигуряване дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти, съгласно Плана за защита при бедствия на област Ловеч.

План за защита при бедствия на област Ловеч:

Документи:
Протокол от разширеното заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на тема: Функциониране на областта при зимни условия - 30.10.2018 г. 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска