Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
Основание за създаване:

Чл. 64 от Закона за защита при бедствия


Председател: Георги Терзийски - областен управител на Област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - заместник-областен управител на Област Ловеч
Членове:
 1. старши комисар Милен Маринов - директор на Областна дирекция на МВР Ловеч
 2. комисар инж. Владимир Кацарски - директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Ловеч
 3. д-р Силвия Моева - директор на Център за спешна медицинска помощ Ловеч
 4. д-р Ивелина Русева - директор на Регионална здравна инспекция Ловеч
 5. д-р Росен Федерчев - директор на Областна дирекция по безопасност на храните
 6. инж. Георги Грозданов - директор на Областно пътно управление Ловеч
 7. подполк. Теодоси Томанов - командир на военно формирование 24480 Ловеч
 8. инж. Николай Джачков - ръководител ОЦ при "ЧЕЗ Разпределение България" АД
 9. инж. Данаил Събевски - изпълнителен директор на "В и К" АД Ловеч
 10. Цветомира Георгиева - директор на Секретариата на ОС на БЧК Ловеч
 11. инж. Радослав Илиев - главен експерт в отдел КОС в РИОСВ Плевен
 12. инж. Константин Карловски - главен секретар на Областна администрация Ловеч
 13. инж. Ваня Събчева - директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Ловеч
Дейности: Координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. При необходимост се създават експертна група и група за осигуряване дейността на щаба от представители на структури, имащи отношение и ангажименти, съгласно Плана за защита при бедствия на област Ловеч.

План за защита при бедствия на област Ловеч:

Документи:

 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска