ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ
 

Обезщетяване за имоти, отчуждени за изграждане на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък 1 с обхват от км 78+884 до км. 87+800“ в землищата на гр. Ябланица и с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч"

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019