ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 

За да отворите Профила на купувача на Областна администрация Ловеч, намиращ се на Информационната система за обществени поръчки, моля изберете следния линк
http://www.profilnakupuvacha.com/1490

Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА до 2014 г. вкл.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019