ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 


7. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация - Ловеч

8. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (2010 г.)

9. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2011 г.

10. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2012 г.

11. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2013 г.

12. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2014 г.

13. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2015 г.


15. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2017 г.ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Адрес: 5500 гр.Ловеч ул."Търговска" 43

Тел: 068 600 003

Факс: 068 600 166

Електронна поща: governor@lovech.government.bg

БУЛСТАТ: 000291335

    Работното време на звеното за административно обслужване е 9.00-17.30 часа без прекъсване. В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа - до 19.30 часа.

ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска