ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 
3. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Ловеч

4. Вътрешни правила за достъп до обществена информация

5. Отговорен служител за работа с клиенти по ЗДОИ

6. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация (2010 г.)

7. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2011 г.

8. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2012 г.

9. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2013 г.

10. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2014 г.

11. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2015 г.

12. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2016 г.ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Адрес: 5500 гр.Ловеч ул."Търговска" 43

Тел: 068 600 003

Факс: 068 600 166

Електронна поща: governor@lovech.government.bg

БУЛСТАТ: 000291335

    Работното време на звеното за административно обслужване е 8.00-17.30 часа без прекъсване. В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа - до 19.30 часа.

Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска