24.03.2011
Областен управител - Ловеч обявява конкурс за длъжността “Финансов контрольор”

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ЛОВЕЧ Обявява конкурс за длъжността “Финансов контрольор” 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове: -...


24.03.2011
Прессъобщение

На 24 март, четвъртък, в 10.30 ч. в зала 101 областният управител на Ловеч Николай Нанков ще връчи официално документите на одобрените проекти на спортни...


21.03.2011
Областният управител определи наемател на 5 кв.м. – част от покривно пространство на имот–публична държавна собственост, представляващ административна сграда на Областна администрация Ловеч

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19 от ЗДС, чл. 51 от ППЗДС и чл. 55 от същия, протокол от 17.03.2011г. на комисия,...


16.03.2011
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 18 март в зала 101 на Областна администрация ще се проведе презентация на Оперативна програма „Рибарство”, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС....


02.03.2011
Областният управител на област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил ФОРД МОНДЕО

На основание чл. 64, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 15 от Наредба №7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и...


11.02.2011
Областният управител на Област Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от покривно пространство с площ от 5 кв.м. на административна сграда - публична държавна собственост

На 17.03.2011г. от 11.00 ч. в зала №101 в сградата на Областна администрация – Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. “Търговска” 43 ще се проведе...


 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска