02.11.2010
Областен управител - Ловеч обявява конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция АКРРДС

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ЛОВЕЧ Обявява конкурс за длъжността “Младши експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” 1. Минимални изисквания за...


02.11.2010
Прессъобщение

Днес, 2 ноември, от 14 ч. в зала 101 на Областна администрация ще се проведе поредното заседание на Областния съвет по условия на труд. В...


29.10.2010
Областният управител одобри плана на новообразуваните имоти в мащаб М 1:1000 на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността „Синан тепе – юг” в землището на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч

На основание § 4к, ал.6 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с чл. 28 б, ал. 8 от...


28.10.2010
Областният управител обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от покривно пространство

На 30.11.2010г. от 11.00 ч. в зала №101 в сградата на Областна администрация – Ловеч с адрес: гр. Ловеч, ул. “Търговска” 43 да се проведе...


27.10.2010
Областният управител на Ловеч определи купувач на имот-частна държавна собственост

На основание чл.59, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с Решение №162/17.08.2010 г. на МО, Протокол № ВИ-56-46/06.10.2010 г....


25.10.2010
Областният управител на Ловеч определи купувачите на леки автомобили след проведените търгове

След проведени търгове, областният управител Николай Нанков определи купувачите на лек автомобил РЕНО ЕСПЕЙС и лек автомобил ДЕУ ЕСПЕРО със : Заповед №509/25.10.2010 г. Заповед...


 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска