02.07.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 04 - 08 юли 2011 г.

За периода 04–08.07.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


01.07.2011
ОБЯВА

Областен управител Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна държавна собственост в сграда с идентификатор 44327.502.2205.1...


24.06.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 27 юни - 1 юли 2011 г.

За периода 27.06.–01.07.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


23.06.2011
Областен управител Ловеч обявява малка обществена поръчка за доставка на горива за нуждите на Областна администрация Ловеч

Заповед 395/23.06.20011 г. за провеждане на малка обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от три оферти с предмет: „Доставка на горива (Бензин А 95...


17.06.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 20 - 24 юни 2011 г.

За периода 20–24.06.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


16.06.2011
ОБЯВА

Областен управител Ловеч обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска дейност на част от имот - частна държавна собственост в сграда...


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска