05.08.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 08 - 12 август 2011 г.

За периода 08–12.08.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


03.08.2011
Заповед №РД-08-01/02.08.2011 г.

Областен управител Ловеч определи наемател за недвижим имот - частна държавна собственост.


01.08.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 01 - 05 август 2011 г.

За периода 01–05.08.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


22.07.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 25 - 29 юли 2011 г.

За периода 25–29.07.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за възможни прекъсвания на електрозахранването и/или смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница...


15.07.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 18 - 22 юли 2011 г.

За периода 18–22.07.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


08.07.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 11 - 15 юли 2011 г.

За периода 11–15.07.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска