30.05.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 30 май - 03 юни 2011 г.

За периода 30.05.–03.06.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


20.05.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 25-28 май 2011 г.

За периода 25–28.05.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


17.05.2011
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17-18 май 2011 г. в Конферентната зала на „Интерхотел Велико Търново”, гр. Велико Търново, ще се проведат двудневни обучения на администратори от 12 областни...


13.05.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 16-20 май 2011 г.

За периода 16–20.05.2011 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на...


09.05.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 09-13 май 2011 г.

ЧЕЗ „Разпределение – България” АД уведомява своите клиенти за предстоящо прекъсване на ел. захранването и/или възможни смущения поради изнасяне електромерни табла на граница на собственост...


29.04.2011
Информация за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 02-05 май 2011 г.

ЧЕЗ „Разпределение – България” АД уведомява своите клиенти за предстоящо прекъсване на ел. захранването и/или възможни смущения поради изнасяне електромерни табла на граница на собственост...


 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска