Важно от правителството
22.06.2010
Възнаграждението на служителите в държавната администрация ще бъде обвързано с постиженията

Допълнителното възнаграждение за прослужено време ще бъде премахнато, като то ще се добави към основната заплата, а възнаграждението на служителите в държавната администрация ще бъде обвързано с постиженията....


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска