Важно от правителството
20.07.2010
В Плевен на 21 юли започва обучение на експерти и контрольори от Северна България за преброяването на земеделските стопанства

От отдел „Агростатистика” към Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” към МЗХ информират, че от 21 юли в Плевен, в конферентната зала на хотел...


15.07.2010
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010 Г. - 2013 Г.

Министерският съвет прие на заседанието си на 14 юли Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания за периода 2010 г. — 2013...


15.07.2010
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В 3 ВИСШИ УЧИЛИЩА

Правителството прие на 14 юли изменения в Постановлението за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2010г.-2011г. ...


15.07.2010
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Основните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) целят интегрирано противодействие на негативни тенденции в инвестиционната активност и...


09.07.2010
От 19 юли БЧК ще раздава храни на социално слаби лица по програма „Благотворителност” за 2010 г.

От 19 юли Българският червен кръст (БЧК) ще започне раздаването на храни на социално слаби лица по програма “Благотворителност” на ЕС за 2010 г., прилагана...


08.07.2010
ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ Е ОСИГУРЕНО

Министерство на здравеопазването заявява категорично, че по никакъв повод не обмисля отпадането на клинична пътека № 8 за диабетната полиневропатия, а за преместването на дейността...


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019