Важно от правителството
02.09.2010
Правителството разшири обхвата на допустимите разходи по Оперативна програма „Регионално развитие”

Като допустими разходи по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) се определят и непредвидените разходи за строителни и монтажни работи в размер до 10% от стойността...


02.09.2010
Правителството определи три приоритетни области в преструктурирането на болничната помощ в България

Министерският съвет прие допълнение на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ. С новия документ се определят трите приоритетни области в преструктурирането на болничната...


02.09.2010
МС одобри промени в наредбите за трудовата книжка и трудовия стаж и за служебните командировки и специализации в чужбина

Правителството прие промени в наредбите за трудовата книжка и трудовия стаж и за служебните командировки и специализации в чужбина. Те се налагат от измененията в...


22.07.2010
От 1 до 30 септември ще се приемат документи за „Училищно мляко”

Държавен фонд “Земеделие” информира всички потенциално заинтересовани кандидати, че от 1 до 30 септември ще се приемат документи по схема „Училищно мляко” за учебната 2010-2011...


21.07.2010
МТИТС обяви анкети за име и регистър на националния интернет адрес на кирилица

Нова анкета за името на националния домейн на кирилица е публикувана на уебсайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията http://www.mtitc.government.bg/. Целта на допитването...


21.07.2010
Фондът за стартиращи малки компании по JEREMIE започва работа до средата на август

Инвестиционният борд на инициативата одобри и стратегия за заемните инструменти. Конкурсът за мениджър по фонда за стартиращи малки компании venture capital по инициативата...


 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска