Новини
20.03.2020
Провеждат се нови противоепидемични мерки от 00:00 ч. на 20 март 2020 г. на Министерство на здравеопазването

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г. 
С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-s-koya/

 
Актуална информация
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019