Новини
16.12.2019
ИПА отличи Областна администрация Ловеч в категории „Управление на хората“ и „Социална отговорност“

Институтът за публична администрация отличи в годишните си награди за 2019 Областна администрация Ловеч в категория „Управление на хората“ – II място и грамота в категория „Социална отговорност“. Да ги получат областният управител Ваня Събчева изпрати на церемонията членове на нейния екип - директора на Дирекция АКРРДС Нели Митева и старши експерта Христо Троански с мотива, че добрите практики се задават от ръководителя на институцията, но се реализират на практика от целия екип. 
Дълбоката същност на всяка организация са хората. Целите, които организацията иска да постигне и начинът, по който ръководителите са избрали тяхната организацията да функционира са в пряка зависимост от хората с техните знания, умения и опит. Осъзнавайки, че уменията за управление на хора и тяхното развитие са тази невидима сила, която обединява всички усилия за постигането на стратегическите цели на Областна администрация Ловеч, бе въведена и реализирана, а и оценена като добрата практика обучението на тема „Предпазване на служителите и работниците на ОА-Ловеч от наранявания или загуба на живот“. 
Практиката е насочена преди всичко към работниците и служителите на Областна администрация Ловеч, но и към всички останали участници в движението по пътищата, като служителите от ОА Ловеч биха могли да предотвратят или помогнат в случай на пътнотранспортно произшествие.
В изпълнение на Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерски съвет на Република България Областният управител на област Ловеч със своя заповед утвърди системата от мерки за предпазване на служителите и работниците на ОА-Ловеч от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време на работа. Те включват система от дейности за повишаване знанията на служителите и техния капацитет за справяне с проблемни ситуации на пътя.
Функционирането на системата за безопасност на движението е споделена отговорност между участниците в движението - стопаните на пътя, проектантите, строителите на пътища, производителите на автомобили и др., т.е. всички, които са пряко или косвено свързани с движението по пътищата. Нарастването на автомобилния трафик налага провеждането на активна политика в областта на безопасността на движението по пътищата, каквато бе и целта на инициативата. Тя включваше повишаване знанията на служителите и работниците на ОА-Ловеч за оказване на долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия, както и влиянието на скоростта при пътнотранспортни произшествия в партньорство с ръководството на БЧК Ловеч, с които бе проведено обучение за служителите под формата на лекция и практическа работа, а събитието бе включено и като основна инициатива от страна на Областна администрация Ловеч в международната кампания EDWARD или Ден без загинали на пътя на 26 септември 2019 г. 
Друга мярка, залегнала в работата на ОА – Ловеч и утвърдена от Ваня Събчева, бе промяна на заявките за ползване на служебен транспорт с текстове от Закона за движение по пътищата, регламентиращи отговорността на водачите. Така ежедневно се напомня на водачите, че отговорностите по време на шофиране са важни за техния живот и здраве, както и за здравето и живота на всички участници в движението.
Практиката е със социална и икономическа насоченост, а устойчивостта  на  резултатите от нея са свързани с ориентираност в дългосрочен план към недопускане на пътно-транспортни произшествия, изграждане на знания и увереност у служителите за поемане на отговорност и решителност за спасяване на човешки живот при въвличане в пътнотранспортни произшествия на пътя.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019