Съобщения
02.09.2019
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 02 - 08 септември 2019 г.

Област Ловеч

Община Априлци  

На 03.09.2019 Г. /13:00 - 15:30 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Балкан/Видима/  5,14,8,9,4,7,3,10,12,6,2, Бор/Видима/  1,2,6,12,8, Ботев Връх/Видима/  29,38,30,60,42,4,46,35,31,32,39,34,45,41,40,37,47,33,28,26,56,36,50,52,2,49,44,54, Видима/Видима/  7,3,19,12,9,8,96,23,10,25,13,2,6,5,1,21, Габровница/Видима/  79,77,85,1,63,53,86,88,72,83,80,55,75,78,70,65,16,54,69,71,14,81,74,64,68,2,57,56,58,62,84,8,12,82,66,59,76,6,61, Градина/Видима/  2, Здравец/Видима/  2,3,5,4,7,1, Кв.Видима  1 Тп-11, Маринска/Видима/  2,4,8,7,1,6,3,5, Матевска/Видима/  1,7,4,2,3, Местн.Видима  51,53,52,48,50,49, Минзухар/Видима/  6,4,2,1,3,5, Младост/Видима/  , Обиколна/Видима/  2,3,1, Орловска/Видима/  12,10,4,8,3,5,1,2,7,14,6, Пръскалска/Видима/  43, Първомайска/Видима/  2,1,3,4, Радинска/Видима/  5,1,6,2,4, Синчец/Видима/  3,1,   Фурна

На 02.09.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Велчево, Общ. Априлци:   Васил Левски  3,15,39,9,28,14,13,11,8,5,10,59,37,41,2,43,51,6,17,57,4,7,53,21,26,63,55, Местн.Джокари  Къща Георги,5,Къща Тотю,Къща Румяна,Къща Пена,Къща Марин,Вила,Къща Кольо,7,Къща Тотьо,Къща Никола,Къща Мичо,Къща Иван,Къща Пею,Къща Мария,Къща Ганчо,Къща Драган,Вила,Къща Димитра,Къща Нанко,Къща Васил,Къща Къню,Къща Радоя,Къща Марин, Местн.Мачковци  Тодора-Къща,Тп1,Бочо-Къща,Еню-Къща,Жилищна Сграда,Вила,Мария-Къща,Руска-Къща,Стефан-Къща,Иван-Къща,Вила,Елка-Къща,Тп2,Тата-Къща,Тота-Къща,Бочо-Къща,Къна-Къща,Йонко-Къща,Георги-Къща,Илия-Къща,Милка-Къща,Иван-Къща,Тотю-Къща,Стоян-Къща,Мария-Къща

На 02.09.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Гумощник:   Вилна Зона 1  , Клиновци  18,20,9,2,44,12,48,1,7,49,19,17,4,14,51,11,21,6,53,46,3,8,5,10,15,13,23,30,45,34,24,22,26,37,35,32,47,39,33,38,27,43,31,29,28,41,36,42,40,25,48,53,55, Лакарево  1 Къща Цона, Мах.Лакарево  Къща Тодора,Къща Миладин,Къща Павел,Къща Пенко,Къща Нено,Къща Красимир,23,Къща Тотка,Къща Марин,Къща Васил,39,Къща Пламен,Къща Иван,1 Вила,Къща Магдалена,Къща Марийка,Къща Мария,Къща Мая,Къща Георги,Къща Цана,Къща Ангелина,Вила, Мах.Реката  37,50,Къща Иван,Къща Мичо,2 Къща Тодор,Къща Павел,Помпа,Къща-Светлозар,Къща-Невена,Къща-Тодор,Къща-Милка,Къща-Беньо,Къща Мита,Къща Генади,Къща Ибрям,Къща-Стоян,10 Вила,Къща Божидар,Къща Любка,Къща Ганко,Къща Динка,Къща Марин,Вила,Къща Стойчо,Къща Бригита,Къща Минко,Къща-Веселин,Къща-Съба,Къща Таня,Къща-Матей,Къща,10,Къща Ганчо,Къща-Николай,Къща Марийка,Къща-Михо,Къща-Марко,Къща Симеон,Къща Нели,Къща Радка,Къща-Райко,Къща-Тота,Къща Никола,Къща Бонка,136,Къща Стефан,Къща-Петко,26,Къща Зинови,Къща Илия,Къща Александър,Къща-Димитър,Къща-Минко,Къща Васил,Къща Неда,Къща Георги,Къща Недялко,Къща-Марин,Къща Станимир,32,Къща Матей,Къща Петър,40,Къща-Минчо,Къща-Митко,Къща Петко,2, Мах.Селце  Къща Марияна,Къща Недка,Къща Дойчо,Къща Беню,Къща Мария,Къща Митко,Стоп.Постройка,Къща Богдана,Къща Иван,Къща Васил,Къща Лила,Къща Марин,Църква,Вила,Къща -Татяна,Къща Невенка,1,Музей,Къща Миню,Къща Георги,Къща Милен,Къща Илия,Стоп. Постройка,Къща,Къща Григор,Къща Стефан, Упи I Кв.35  , Цанко Влаховски  8,30,13,64,14,56,10,38,37,31,66,62,19,27,16,88,11,80,70,4 2,78,72,32,58,86,44,39,25,84,20,24,54,74,46,60,82,52,34,41,33,9,76,90,75,23,12,40,18,5,21,22,35,48,28,26,7,68,17,36,15,1,97,12 Тп-4,4,6,8,12,3,2,1,6, Чакърска  100,8,37,46,40,25,110,34,108,57,24,43,12,66,44,42,35,20,36,31,38,90,26,41,49,102,13,123,23,45,18,47,17,32,39,15,30,133,78,33,112,27,28,10,29,16,21,33,67,61,64,58,92,95,91,98,60,15,83,1,56,87,19,84,78,97,52,70,62,65,85,102,74,75,100,63,11,57,6,3,72,54,90,48,5,59,94,77,73,7,55,88,76,145,50,104,68,89,69,82,86,79,71,81

На 02.09.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Дебнево:   Мах.Беров Мост

На 02.09.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Велчево, Общ. Априлци:   Местн.Джокари  Къща Пею,Къща Мария,Къща Ганчо,Къща Драган,Вила,Къща Димитра,Къща Нанко,Къща Васил,Къща Къню,Къща Радоя,Къща Марин

На 02.09.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Гумощник:   Вилна Зона 1  , Клиновци  18,20,9,2,44,12,48,1,7,49,19,17,4,14,51,11,21,6,53,46,3,8,5,10,15,13,23,30,45,34,24,22,26,37,35,32,47,39,33,38,27,43,31,29,28,41,36,42,40,25,48,53,55, Лакарево  1 Къща Цона, Мах.Лакарево  Къща Тодора,Къща Миладин,Къща Павел,Къща Пенко,Къща Нено,Къща Красимир,23,Къща Тотка,Къща Марин,Къща Васил,39,Къща Пламен,Къща Иван,1 Вила,Къща Магдалена,Къща Марийка,Къща Мария,Къща Мая,Къща Георги,Къща Цана,Къща Ангелина,Вила, Мах.Реката  , Мах.Селце  Къща Марияна,Къща Недка,Къща Дойчо,Къща Беню,Къща Мария,Къща Митко,Стоп.Постройка,Къща Богдана,Къща Иван,Къща Васил,Къща Лила,Къща Марин,Църква,Вила,Къща -Татяна,Къща Невенка,1,Музей,Къща Миню,Къща Георги,Къща Милен,Къща Илия,Стоп. Постройка,Къща,Къща Григор,Къща Стефан, Упи I Кв.35  , Цанко Влаховски  8,30,13,64,14,56,10,38,37,31,66,62,19,27,16,88,11,80,70,4 2,78,72,32,58,86,44,39,25,84,20,24,54,74,46,60,82,52,34,41,33,9,76,90,75,23,12,40,18,5,21,22,35,48,28,26,7,68,17,36,15,1,97,12 Тп-4,4,6,8,12,3,2,1, Чакърска  100,8,37,46,40,25,110,34,108,57,24,43,12,66,44,42,35,20,36,31,38,90,26,41,49,102,13,123,23,45,18,47,17,32,39,15,30,133,78,33,112,27,28,10,29,16,21,33,67,61,64,58,92,95,91,98,60,15,83,1,56,87,19,84,78,97,52,70,62,65,85,102,74,75,100,63,11,57,6,3,72,54,90,48,5,59,94,77,73,7,55,88,76,145,50,104,68,89,69,82,86,79,71,81

На 02.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Кв.Видима  , Кв.Видима Пи 52218.175.11  , Курорт/Видима/  5, Младост/Видима/  2,8,3,1,10,6,5,31,7,17,13,19,15,21, Първомайска/Видима/  5

На 02.09.2019 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Марагидик/Острец/  38,58,17,5,7,70,46,80,19,48,21,3,72,23,64,78,42,84,90,54а,56,32,36,88,62,11,68,9,86,40,74,50,44,54,76,1,60,13,34,30,82,92,15, Мядна/Острец/  2,7,1,5,4,6,3,52, Русалийски Проход/Острец/  65,60,45,41,73,52,50,47,66,58,59,39,31,64,11,61,54,51,56,48,63,57,33,43,53,35,55,29,71

На 03.09.2019 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Русалийски Проход/Острец/  132,179,120,142,124,187,130,140,189,158,186,190,136,111,126,134,128,138,181,188,183

Община Летница  

На 02.09.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 04.09.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Крушуна:   Вихрен  9,3, Ганчо Дочев  15,12,10,9,11,13, Дочо Нейков  1,8,2,3,4, Йордан Станчев  4,1,2,3, Костадин Стойков  2,6,16,3,21,22,9,5,11,8,4,19,7,15,23,18,13,1,10,20,12,11а, Люлин  4,2, Моню Ив.Минев  34,28,29,39,24,37,15,35,31,30,22,26,8, Опълченска  8,10,6,2,4,1, Осъм  2,4, Рила  3,4,8,2,6,1, Сава Попов  16,3,4,14,18,9,5,11, Сакар  3,4,1,2,5, Средна Гора  4,6,8,3, Странджа  15,11,3,10,8,13,1

На 03.09.2019 Г. /10:00 - 13:00 Ч./ -  Летница, Общ. Летница:   България 

Община Ловеч  

На 02.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Умаревци:   Балатон  10,9,7, Балкан  1,4,8,6,10,2,3, Васил Левски  16,5,7,9,3,10,4,1,2,6,22,8,12,24,Уо Тп1,18, Георги С.Раковски  3,7,5, Драгоман  5, Никола Помов-Комитата  11,15,13,9,12,7, Преспа  Кафене,8, Рила  1, Свети Кирил И Методий  10,Магазин За Хранителни Стоки,9,21,4,19,13,11,Училище, Трети Март  12, Христо Ботев  4,6,1,3, Черно Море  9, Шипка  22,24,26,18,13,28,3,10,1,5,9,4,7,8,2,15,12,11,14,16

На 02.09.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./   На 04.09.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Ген.Гембицки  3 Склад Търговия На Едро,2,1 Оазис, Княз Александър I Батенберг  1, Местност Ак Баир  Напорен Водоем,Пс, Младост  Уо Тп Кеч Бл. Гражданска Отбрана, Психоболница  Склад

На 02.09.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч./ -  Ловеч:   Подп.Александър Кусев  37

На 02.09.2019 Г. /10:00 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Местност Бабаковец  Вили Бабаковец Запад 3,Вили Бабаковец Запад 1

На 02.09.2019 Г. /10:15 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Безименна  Уо Светофари, Търговска  51,51,Уо Касета Театъра,43,49,49

На 03.09.2019 Г. /09:00 - 15:45 Ч./ -  Българене, Общ. Ловеч:   Ганчо Павлов  4,3,14,11,16,10,9,1,13,5,2, Иванка Карагечева  4,8,2, Илко Ст.Ганков  9,15,6,11,12,5,18,16,7,8,13,2,14,1, Марин Гърбов  13,9,11,15,2,24,4,7,14,22,3,1,10,17,8, Марин Пенков  54,45,58,50а,23,47,51,57,60,56,55,35,Канцелария,46,38,Читалище,25,36,49,37,40,21,44,33,52,39,43,27,29,31,41, Митю Комитата  2, Мичо Стоянов  2,6,3,5,4,1,8, Неделки  1, Павел Станчев  3,2,11,8,4,7, Присоето  49, Радой Минковски  2,3,1, Цачо Павлов  1,6,2,   Тп 2

На 03.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Горно Павликене:   Васил Левски  20,18,1,2,4,16,15,3,8, Велко Баев  6,12,8,21 Тп 1,10,2,13,15,14, Георги Бенковски  1,4, Георги С.Раковски  2, Иван Вътев  3,24, Малчика  8,4,10,1, Нейко Баев  4,3,2,1, Никола Вапцаров  7, Панайот Волов  2,1,4, Подем  3,9,2, Стара Планина  57,46,44,38,24,2,26,33,61,43,6,59,62,45,60,56,13,14,51,48,32,15,52,Бригаден Стан Агротех,37,69,37а,17а,72,54,7,1,34,10,20,47,25,39,35,41,11,28,21,99,23,42,29,27,71,67,5,49,40,63,66,3,31,9,64,19, Страцин  16,20,6,22,2,18,14,4, Тодор Михов Христов  12, Тодор Табаков  8,11,13,7,5,10,30,37,26,31,17,32,29,6,27,2,9, Христо Ботев  22,10,18,2,20,24,38,15,16,7,1,4,6,13

На 03.09.2019 Г. /10:00 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Местност Липака  Вили Наташа Мачтов Тп,Вили Александър Мачтов Тп

На 03.09.2019 Г. /10:15 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Бачо Киро  5, Дълбокия Път  2

На 04.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Къкрина:   Антим I-Ви  4,9,17,1,6,15,8, Васил Левски  17,6,Ресторант,5,1,7,12,13,20,15,9,Уо Тп 1,19,18,22,3,8,2,10,16,11, Георги С.Раковски  2,3,12, Доктор Никола Сяров  2,4,3, Дружба  5,9,7,12,6,11,3,2,10,8, Еделвайс  2,8,4,14,12,1,10, Кирил И Методий  2, Мария Сиракова  1,2, Николчо Цвятков  1,5,7, Панайот Волов  8,10,20,12,1,11,2,1 Музей,3,7,5,14,6,4,18,9, Патриарх Ефтимий  1, Петко Генчев Петков  1,9,11,2,4,7,5,3, Тодор Кирков  11,10,2,3,4,1,6,8,7, Трети Март  2,1, Христо Иванов-Големия  5,13,11,3,1,7,2,9, Цачо Сяров  2,8

На 04.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч.; 09:30 - 10:00 Ч./ -  Радювене

На 04.09.2019 Г. /10:00 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Местност Сливек  Вили Карамашка Чешма Върхът,Вили Карамашка Чешма Линия  2,Вили Карамашка Чешма Линия 1,Вили Карамашка Чешма Клон А

На 04.09.2019 Г. /10:15 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Баховско Шосе  160

На 04.09.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Изворче:   43952.525.0050  , Здравец  1,8,30,32,34,16,38,7,5,4,6,26,2,18, Зеленика  8,10, Иглика  6 Канцелария Кметството,27,19,13,11,21,39,5,44,10,17,31,33,15,35,7,2,45,1,25,9, Минзухар  2, Незабравка  3, Синчец  1, Софийска  1,18,20,22,34,38,9,24,26,28,Крайпътно Заведение,Тп 3,16,11,32, Теменуга  21,20,31,9,11,10,12,8

На 04.09.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Катунец:   Детелина  7

На 04.09.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Ловеч

На 04.09.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Радювене:   69523.320.42  , Александър Стамболийски  1,12,2,10,6, Ангел Кънчев  8,1,7,4, Арда  2,4,1, Асен Златаров  4,6,2, Балика  1, Балчик  6,10,3,1, Бенковски  21,10,14,4,18,16,19,13,11,12,15,7,5,9, Ботев Връх  3,1,5,7,8,6,4,11,9,9а, Бранковска  12,6,10,4,2,1,14,5,16,18, Бузлуджа  8,14,7а,12,10,9,7,6, Бялка  2,1,3, Васил Левски  12,2,13,21,27,25,4,17,8,9,14,6,13а,32,24,19,15,3,11,10,22,30,10а,1,20,18,16,Детска Градина, Велко Йонов Караджов  1,3,2,4,14,13,5,8,10,9,11, Веслец  5,7,32,17,19,12,13,6,8,10,30,3,25,11,15,1,2, Ветрен  2, Витоша  7 А,3,5,7, Вълко Тодоров  1,3,2,13,4,11,10,7,6,9,8,14, Вълко Цанов  5,2,1,3,7, Вълчо Гетов  6,4,19,10,5,16,17,7, Гео Милев  13,3,6,16,Уо Тп 13,1,19,2,14,8,17,10, Горномалянска  3,1, Горча  1,3,4,10,2,6,7, Гробарска  3,4,5,1,13,9, Дебелец  4,3,2,6,8, Димитър Благоев  8,6,10,7,5,4, Драва  5,2,1,8, Дългуша  12,10,6,4,2,14, Захари Стоянов  3,1а,5,2, Иван Вазов  3,11,4,1, Иванова Могила  7,11,1,3, Искър  16,6,8 А,2,20,8,12,4,18,38,28,34, Камчия  1,6,4,2, Кирил И Методий  1,10,5,19,22,8,11,16,12,6, Козл0дуй  1,2, Козя Стена  3,1,5,4,2, Ловешка  10,6,5,11,9,7,1,4, Любен Каравелов  3,12,14,5,7,11,9,15,8,3,6,16,13,20,17, Марагидик  10,7,9,11,3,5,8, Марин Колев  9,5,1,2,3,11,4,7,6, Марица  22,1,8,4,7,3,6,9,5,Уо Тп 14 Мачта, Местност Динковското  Пс, Милин Камък  2,1,6,3,4, Митю Комитата  1,6,3,5,10,8,4,9,11,19,13,12,10,15,20,23,21,28,28 А,24,30,27,22, Никола Д. Петков  12,6,3,2,1,17,14,4,23,21,10,11,9,5,15,7,43,30,24,27,37,40,54,25,32,36,46,31,44,39,50,42,52,34,22,33,29,38,28,35, Опълченска  5,4,2,8,6,11,1,9,13,10,29,19,27,36,34,26,31,18,Уо Тп 12,16,24,30,21,22,35,33,20,23,28,25, Панайот Волов  2,6 А,6,1, Перущица  7,1,4,3, Петко Д.Петков  2,5,6,4, Пирин  4,3,5,2, Полето  1,8,2,10,4,1, Първа  2, Първи Май  1,2,9,3,4,8, Радецки  3, Райко Даскалов  10,4,8,9,12,16,14,7,1,6а,13,3,11, Раковски  9,11,10,8,4,6,3,2,1, Реката  10,9,11,14,8,7,2,1, Република  10,11,15,2,9,12,3,1, Рила  5,7,3,1,6,4,2, Родопи  8,3,6, Росица  4,6,2, С.Радювене Цех  , Сергей Румянцев  22,4,6,22,14,16,20,10,18,24, Скобелевска  10,1,5, Стефан Караджа  1,2,14,10,5,3,8,6, Стоян Едрев  1,31,38,9,34,52,62,13,Читалище,72,80,3,16,50,56,76,58,10,64,60,14,70,78,18,7,30,Уо Тп 10,Канцелария,36,40,74,11,1,48,19,26,44,68,66,15,1,122,65,43,49,95,92,67,97б,71,97,Уо Тп 4,94,41,73,87,47,112,53,63,77,103,109,99,134,86,111,114,120,51,118,69,96,79,107,83,90,97а,75,55,102,136,130,108,106,132,61,88,104,89,59,100,105,126,93,45,124,116,101,57,96а,110, Стоян Заимов  4,3,1,2, Тодор Каблешков  4,3,1, Тодор Кирков  1,4,2,3, Тодор Маринов  10,10б,7,5,8,11,9,14,12,13,2, Топлик  2,5,1, Тополница  7,4,9,14,8,2,12,16,24,26, Трети Март  4,5,12,10,11,6,2,3,1, Христо Ботев  68,12,31,32,4,46,6,21,35,14,34,20,16,3,40,29,10,9,8,22,13,48,26,17,36,30,23,5,50,24,42,15,19,28,37,7,39,33,2, Христо Вълков  6,7,15,13, Христо Смирненски  5,3,19,20а,16,14,21,22,8,12,7,11,20,6,15,20б,10,9, Христо Ясенов  5,3,6,4,   Уо Тп 7

На 05.09.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Безименна  Уо Тр 3 Вец, Васил Левски  70,143,96,68,153,66,90,133,127,151,72,74,86,100,84,137,94,149,147,131,114,125,98,123,76,64,145,139,122, Жп Спирка  1, Местност Печковец  Уо Башбунар, Митропол.Дионисий Ловчански  2, Никола Цвятков  2,8,1,4,9,7,6, Сирко Станчев  5,3,7,1,   Ресторант Юзината

На 05.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Марко Крачунов  10,6,12,2,4,1,3,5,8, Матея Кръстев  1,8,2,4,12,10,3,14,6,5,7, Петър Граматик  4,2,1,10,3,5,6,8,12, Пол.Жребков  25,5,4,1,32,24,3,30,8, Продимчец  Уо На Тп1,Здравен Пункт, Рила  3,6,1,4,2, Свобода  3,8,5,1,6,4, Христо Русков  18,10,23,24,15,30,28,3,46,6,20,21,22,42,36,19,7,16,32,48,44,9,40,17,11,1,8,13,34,5,14,26,38, Чешмата  3,2,4

На 05.09.2019 Г. /10:00 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Бяло Море  16,,,6

На 05.09.2019 Г. /10:15 - 15:00 Ч./ -  Ловеч:   Дикисанска  14,11,Уо Тп Дикисан,4,6,13,8,2,9, Иларион Ловчански  32,15,14,13,34,26,21,18,28,16,30,10,11,9,17,18а,8,19, Княгиня Невинна  7,12,13,8,14,19,11,17,10,9, Тракийска  8,13,4 Ст Едрев,9,11,15,4 Стоян Едрев, Цар Иван Шишман  24,23,22,26,27,25,17,19,21,20, Чаталджа  7,2,1,3,5,9

Община Луковит  

На 02.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Беленци:   Батак  2,6,3,14,5,1, Беласица  6,1,4,2, Боровец  4,6,2, Бузлуджа  12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Васил Левски  22,23,27,20,3, Втори Юни  4,2, Георги Бенковски  6а,9,11,6,1,2,5,4,3,7, Георги Бенковски  26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна  12,36,9,23,28,21,13,8,11,7,17,25,32,22,10,19,14,20,1,34,24,5,26, Главна  62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница  3,2,1,4,5, Изгрев  1,3,2,4, Каноското  14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Кошута  4,8,2,6, Могилата  6,8,10,12,5, Обзор  11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище  8,11,5,1,2,6,3, Пазара  5,7,3, Първи Май  2,1, Ратица  1,3,7,5,2, Рила  2,4, Рила  1,3, Свети Илия  4, Синчец  8,3,6, Стара Планина  8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка  10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Христо Ботев  3,1,2,4, Чавдар  8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Чуканска  8,6,1,4,3,5, Шипка  5,7,3

На 02.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:00 - 16:30 Ч./ -  Пещерна:   Ангел Кънчев  1,4,3,10,12,2,8, Антон Страшимиров  2, Васил Левски  20,28,8,6,26,11,13,16,23,5,21,17,10,1,24,15,12,14,1а,30,22,4,2,9, Васил Петлешков  32,29,24,36,30,11,13,28,26,25,22, Васил Петлешков  7,6,9,2,8,4а,1,4,3,12,10,16,20, Витска Долина  32,15,38,20,19,11,35,12,21,3,7,22,26,23,14,13,29,30,10,27,31,34,33,17,5,36,16,18,8,6, Витска Долина  24, Гео Милев  5,9,1,4,3, Георги Бенковски  12,5,10,19,7,8,3,4,2,13,9,17,15, Елин Пелин  1а,6,5,3,8,1,4, Иван Вазов  20, Иван Вазов  20,18,10,24,26,22,7, Лозарска  4,2, Любен Каравелов  4,1,6,2, Отец Паисий  2,1, Панайот Волов  1,2, Панайот Волов  3, Пейо К.Яворов  7а,11б,2,7,4,5,6,3,11в,11,3а,11а,9, Пейо К.Яворов  1, Пчелиня  12, Хаджи Димитър  16,11,10,12,15,23,19,31,9,8,3,25,17,18,27,21, Христо Ботев  3,9,2,1,5,7,6,   Тп1,   Тп4

На 02.09.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./   На 04.09.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./ -  Дерманци:   Бузлуджа  5,2,3,1, Васил Левски  115,111,113,120,131,126,135,123,132,124,130,122,129,137,136,128,127,121,139,134,119,125,117,138, Вежен  3,1, Крайбрежна  16,22,11,24,9,18,3,12,14,7,20,5,13, Околовръстна  115,110,112,99,91,105,111,101,97,109,113,106,103,107,95,108,114, Струмица  9,16,14,13,18,7,10,12,5,11, Съединение  9,13,5,11,1,7,2,4,8, Христо Чернопеев  22,6,12,2,13,14,5,3,36,34,10,9,20,28,7,4,38,11,26,18,17,32,19,21,1,30,16,8,15, Цар Калоян  29,18,14,27,26,24,22,11,8,31,10,28,5,9,17,20,2,19,4,13,12,7,23,16,1,6,15,3, Цар Симеон  45,40,49,20,18,34,47,36,43,44,37,38,30,32,41, Шипка  15,4,6,2,1,8,9,13,11,7,3,   Уо Тп 11

На 02.09.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Луковит:   Бор  1,2, Кокиче  42,25,35,21,46,19,47,39,27а,37,22,34,41а,17,41,24,20,48,43а,27,29,36а,30,28а,18,40,16,23,26,36,32,44,28,31,33,38,50, Лале  39,24,33,35,43,37,47,31,25,28,26,17,8,27,22,13,19,41,30,20,38,21,11,16,24а,14,29,10,12,15,18, Лилия  2,1, Лозарска  27,35,15,25,10,4а,22,21,14,20,28,33,31,12,36,20а,39,8,45,23,50,19,46,6,20б,18,42,16, Мак  3а,4,6,3,2,1,59, Местност Голия Връх  , Начална  10,43,18,37,23,42,22,17,19,32,36,30,27,28,33,24,21,38,31,16,20,41,14,26,25,35,12,29, Пролет  27,25,17,15,46,38,28,36,40,21,19,13,26,42,30,44а,23,34,32, Теменуга  23а,29,25,10,57,18,22,41,19,4,33,8,45,14,27,23,35,6,31,16,21,   Тп57

На 04.09.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Дерманци:   Ген.Столетов  11,9,20, Иван Вазов  1,2,3, Керамична  2, Козлодуй  5, Къчовското  , Околовръстна  39,94,57,72,92,70,41,61,69,65,63,53,76,55,59,51,67,86,58,71,43,49,75,45,60,68,64,90,84,80,78,62,74,73,47,66, Панайот Волов  5,12,8,6,3,2, Райко Даскалов  2,4, Свети Свети Кирил И Методи  5,10,12,7,9,11,6,2,3,8, Филчов Връх  2, Хаджи Димитър  5,2,13,7,10,11,16,12,1,4,3,6,17,8,14,9,15, Хан Крум  1,4,2, Христо Ботев  50,46,45,57,47,56,61,41,60,67,37,66,44,54,58,48, Цар Борис 1  15,25,26,13,23,14,9,16,20,30,5,27,18,21,11,19,24,7,17

Община Тетевен  

На 02.09.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Тетевен:   Вършец  55,30,32

На 02.09.2019 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ -  Тетевен:   Иван Вазов  100, Козница  , Лечо Гайдаря  36,44,34,40,1,42,37,35,45,35 Уо На Тп6, Мария Михайлова  2, Пеновото  , Първи Май  3 Пс,3,6,2,4,5, Христо Ботев  67,53,55,65,63,49,51,45,71,57,69,73,61,59,47

На 02.09.2019 Г. /12:00 - 13:00 Ч./ -  Тетевен:   72343 500 5090  , 72343.30.105  , 72343.30.197  , 72343.30.198  , 72343.30.87  , I Кв.135  , Алеко Константинов  8,4,2,6,10, Александър Стамболийски  27 Уо На Тп12 Срещу №44,42,27 Уо На Тп12,31,36,30,44,40,34,48,54,29,27,38,46,32,50,52, Баньо Маринов  64,5,23,29,2,51,21,59,19,17,34,28,41,47,8,22,10,60,40,35,45,4,58,20,53,78,68,36,6,1,38a,39,30,62,88,32,42,56,27,80,25,46,57а,31,12,14,76,18,49,74,55, Бели Вит  105,70,9,11,13,29,35,14,33,28,8,1,30,24,17,21,3,26,4,2,5,6,19,34,37,25,7,10,23,16,15,22,31,27,18,32,12,1а,20, Васил Левски  76 Уо На Тп36, Вършец  79, Гачо Василков  3,5,1, Гечовото  2, Двадесет И Трети Септември  1,2,3,10,7,8,4,5,6,12, Димитър Благоев  60,62,58,39,41, Димитър П.Ковач  6,3,8,10,9,7,11,13,4,1,5, Емил Марков  4,2,35,80,74,82,78,72,76,41,37,39,40,32,36,25,66,23,21,60,72,29,30,31,54,68,58,38,44,56,34,33,70,62, Захари Стоянов  2,4, Здравец  11,19,11 Ретранслатор,28,32,34,30,24,16,20,12,25,6а,18,10,22,23,13,21,26,9,14,15,17, Иван Вазов  120,127,123,167,160,132,141,121,131,129,99,207,97,161,103,183,143,175,209,155,142,153,165,93,181,137,104,193,113,106,114,185,146,101,95,117,170,211,151,156,173,139,168,148,174,138,126,195,140,205,199,162,191,124,116,159,133,111,157,110,150,105,115,125,164,102,112,172,197,187,

171,108,177,119,135,179,107,163,169,189,144,152,134,149,201,130,122,109,154,166,136,147,100,176,203,145,158,100,40 Центъра Данъчна Служба,40 Сладкарница На Центъра,53,51,42,55,40,40 Бивше Управление На Ткзс,46,47,38,49,44,58,48,54,59,57,67,52,56,55,65,63,Уо На Тп61,50,73,94,85,62,91,74,96,88,64,9 Касета Уо На Тп36,60,79,81,72,66,90,87,86,92,98,68,70,83,84,77,82,69,58,89, Иван Фурнаджиев  4,1,2, Калена Плоча  33,27,35,19,15,37,41,11,21,17,43,23,29,1,5,13,3,45,31,7,47,25,39,49,9, Ключ  2,2а,1, Козница  , Костина  3,11,7,6,5,4,1,2,9,13, Лальо Пеев  2,4, Лечо Гайдаря  36,44,34,40,1,42,37,35,45,35 Уо На Тп6, Марин Мръвков  2,6,4, Марин Урманов  47,32,28,51,49,30,38,36,41,45,43,1, Мария Михайлова  2, Марко Йончев  3,4,2,5, Махала Гечовото  2,1,3, Михал Казначея  1, Никола Вапцаров  6,10,4,8,3,2,1, Паца Нейкова  3,4,1, Пеновото  Бунгало,Фургон,Павилион,7,Между Бл 1 И 2,Уо На Тп43,Магазин,6,14,В Бл.4,9,1 На Тп2,11,2,Гараж,13,13,10,11,5,2,6,4,4 4,8, Пладнището  4,В Стопанския Двор, Полк.Орлов  24,22,9,13,2,11,14,5,1,3,26,6,16,4,8,10,12,7,18, Първи Май  1,2,3 Пс,3,6,2,4,5, Романов Дол  5,8,7,10,1,3,9,6,2, Сава Младенов  9 Ос Тетевен Центъра,1 Пл. Възраждане,9,5 Киното,9 Музея В Центъра,5,1,1 Касета Площада Тп25,3, Симеон Куманов  44,6,20а,20,7,48,36,40,10,38,14,26,30,22,16,24,28,5,6 Здравец,9,18,4,11,15,10 Ул. Дойковец,42,12,13,3,15 Часовникова Кула,1,2,4, Станьо Врабевски  3,1, Стефан Павлов  5, Тодор Михайлов  9,5,1,7,4,3,6, Трескавец  14,9,10,12, Усин Керим  111, Хаджи Димитър  5,3,1, Христо Ботев  12,75,87,95,85,97,105,6,81,89,103,77,10,101,93,79,8 Уо На Тп26,67,53,55,65,63,49,51,45,71,57,69,73,61,59,47,17,17 Касета Уо На Тп61,33,45,31,17,37,23,39,25,21,41,19,43,27,35,29

На 02.09.2019 Г. /13:00 - 14:00 Ч./ -  Тетевен:   Емил Марков  35,80,74,82,78,72,76,41,37,39, Иван Вазов  58,48,54,59,57,67,52,56,55,65,63,Уо На Тп61,50, Иван Фурнаджиев  4,1,2, Полк.Орлов  24,22,9,13,2,11,14,5,1,3,26,6,16,4,8,10,12,7,18

На 04.09.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Васильово:   Георги Бенковски  1,12,10,22,16,3,7,4,14,9,24,20,5,23,15,11,27,18,29, Георги Димитров  241,217,237,235,251,223,207,209,229,225,98,239,215,249,213,199,205,232,Уо На Тп3,247,104,231,102,255,221,219,26,90,100,211,253, Христо Андреев  17,15,25,21,23,27, Юрий А.Гагарин  2,4,10,16,8

На 04.09.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Голям Извор, Общ. Тетевен:   Дидьо Пеев Галевски  46,18,5,30,44,2,24,8,14,22,34,32,3,1,16,26,10,28,Къща,48,12,6, Димитър Крачунов  29,35,57,55,25,41,23,87,37,53,43,49,51,10,33,14,12,18,21,8,19,59,27, Пейо Пеев Галевски  38, Равна  42,9,5,3,13,19,1,18,10,17,22,20,38,28,25,24,26, Рендашка  6,8,4,2

 

 

Община Троян  

На 05.09.2019 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ -  Балканец:   Ген.Карцов  53,170,68, Христо Петков  125,33,123,25,28,50,19,9,15,109,68,14,83,47,17,52,36,12,91,127,37,81,11,77,43,121,93,99,16,34,59,119,29,49,67,79,97,26,48,13,22,51,115,40,63,117,69,71,85,44,111,89,30,27,38,113,39,87,73,31,10,46,45,21,41,105,32,42,55,57

На 02.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Орешак, Общ. Троян:   13-Та  5,7,9,3, 15-Та  8,6, 16-Та  3,6,5,1,4,8,2, 53707.504.148  , Архимадрит Хаджи Макарий  2,11, Атанас Хасъмски  3,1, Вилна Зона  Вила, Данчо Василешки  7,16,2,45,28,35а,4,25,30,31,32,14,12,44,55а,37,39,49,15,18,13,6,55,43,24,55б,9,35,40,33,17,59,34,19,8,29,27,47,41,51,21,11,53,48,36,26, Иван Лалев  1, Иван Павлов  54,56,68, Иван Полендаков  5,15,4, Мах.Баба Стана  Вила, Мах.Радоевското  2 Вила, Пенко Йотов  3, Първа  4,5,1,7,3, Стара Планина  52,77,88,54,49,43,79,51,87,68,65,62,82,70,80,59,55,72,56,89,50,74,57,61,83,84,78,94,75,46,81,63,90,48,76,85,92,47,96, Трета  2,30 Вила, Христо Ботев  6,8,17,16,11,21,19,13,4, Цочо Стоянов  2,1,10,12,7, Четвърта  8,   Вила

На 02.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Велчево, Общ. Априлци:   Местн.Джокари  Къща Георги,5,Къща Тотю,Къща Румяна,Къща Пена,Къща Марин,Вила,Къща Кольо,7,Къща Тотьо,Къща Никола,Къща Мичо,Къща Иван

На 02.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Гумощник:   Мах.Реката  37,50,Къща Иван,Къща Мичо,2 Къща Тодор,Къща Павел,Помпа,Къща-Светлозар,Къща-Невена,Къща-Тодор,Къща-Милка,Къща-Беньо,Къща Мита,Къща Генади,Къща Ибрям,Къща-Стоян,10 Вила,Къща Божидар,Къща Любка,Къща Ганко,Къща Динка,Къща Марин,Вила,Къща Стойчо,Къща Бригита,Къща Минко,Къща-Веселин,Къща-Съба,Къща Таня,Къща-Матей,Къща,10,Къща Ганчо,Къща-Николай,Къща Марийка,Къща-Михо,Къща-Марко,Къща Симеон,Къща Нели,Къща Радка,Къща-Райко,Къща-Тота,Къща Никола,Къща Бонка,136,Къща Стефан,Къща-Петко,26,Къща Зинови,Къща Илия,Къща Александър,Къща-Димитър,Къща-Минко,Къща Васил,Къща Неда,Къща Георги,Къща Недялко,Къща-Марин,Къща Станимир,32,Къща Матей,Къща Петър,40,Къща-Минчо,Къща-Митко,Къща Петко, Цанко Влаховски  6

На 02.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 03.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Дебнево:   Мах.Беров Мост

На 02.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 04.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 05.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Врабево:   Антон Иванов  2,3,5,1,4, Арх.Борис Боев  6,5,15,3,2,4,7,20,13,12,10,17,8, Вилна Зона  , Георги Димитров  28,41,24,46,31,42,29,43,56,19,51,48,37,21,17,47,39,36,67,53,32,49,52,35,55,27,34,25,40,54,44,23,33,26,30, Девети Септември  28,36,30,13,14,20,26,29,15,23,9,33,21,1,10,19,17,44,25,7,41,11,34,27,8,12,16,3,2,37,18,6,38,32,35,31,4,24, Ленин  7,8,1,6,3,5,9, Минко Генков  1, Минко Карата  53,36,51, Москва  7,9,5,1,2,4, Нено Даракчиев  1,3, Никола Й. Вапцаров  2,3,1,4,5,7, Св.Св.Кирил И Методий  5, Стамен Радев  6,5,1,8,4, Стара Планина  3,1, Христо Ботев  14,21,22,20,18,27,23,19,25,16, Цар Калоян  18,4,8,16,12,2,1,6,3,5,14,20,10, Шипка  2, Юрий А.Гагарин  5,3

На 02.09.2019 Г. /14:00 - 16:30 Ч./ -  Белиш:   Стара Планина  128,130,132

На 04.09.2019 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ -  Врабево:   Васил Левски  13,11,9,7, Втора  7,Къща Добромир,3,Къща Елиза,Къща Дочко,1,15,4,5,2, Ленин  Къща -Стоян,21,15,20,11,24,14,16,18,23,26,22,17,28,19,13,25,45, Младост  4,9,12,7,6,8,5,17,10,14,1,2,11,20,18,16,19, Стамен Радев  16,18,14,13, Царевец  1, Шипка  13,12,4,11,9,16,14,10,3,5,17,1,15,7,8,6

На 04.09.2019 Г. /13:00 - 15:30 Ч./ -  Врабево:   Васил Левски  8,16,12,1,4,10,3,6,14, Георги Димитров  69,103,76,85,18,71,90,91,95,64,100,80,86,77,109,67,61,62,96,117,99,104,73,63,121,105,66,98,107,57,65,58,102,78,82,113,83,70,1,89,75,111,84,93,97,74,108,87,106,115,60,119,94,88,72, Димитър Благоев  2, Ленин  4,7,2, Маршал Толбухин  21, Първи Май  11,12,2,8,5,13,4,6,10,9,1, Св.Св.Кирил И Методий  1,5,2, Стамен Радев  1,2,12, Христо Ботев  17,1,6,10,4,8,5,7,12,13,15,9,3,2, Царевец  14,2,23,21,4,6,Къща Нено,13,8,9,11,10,16,12,26,20,19,25,15,1

На 05.09.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Балканец:   Ген.Карцов  66,5,28,29,54,6,4,24,56,39,17,11,60,37,7,64,26,42,15,58,19,27,2,12,25,13,1,32,23,40,3,22,8,62,36,52Мах.Жална  , Път № 35  , Христо Петков  8,6,4,5,2

 

Община Угърчин  

На 03.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Голец:   Ангел Кънчев  16, Бакърска  9,3,11,5,13, Васил Левски  46,35,33,56,7,26,47,9,43,1,27,48,39,8,51,60,52,15,14,32,3,67,36,37,30,28,40,38,17,49,2,25,16,42,54,20,24,50,58,18,11,12,44,4, Георги Иванов  9,8,2,4,7,1, Иван Карапанчев  6,5,16, Лале  2,4,7,1, Лиляна Бърдарова  3, Люлин  15,6,13,4,3,16,21,9,19,1, Отец Паисий  10,8,12,4,14, Теменуга  4,8,6,2, Хан Омуртаг  3,4,№6,2,1, Цар Симеон  5,13,11,4,19,23,7,1,3,12,17,9

Община Ябланица  

На 03.09.2019 Г. /10:30 - 16:00 Ч./   На 05.09.2019 Г. /10:30 - 16:00 Ч./ -  Глогово:   020009  , 2204  Водна  18,36,16,13,14,22,9,1,20,12,5,7,10,11,11, Георги Бенковски  5,3,1,7, Еделвайс  17,13,21,19,16,4,14,3,11,9,5,8,7,12,1,13, Елов Дол  1,12,7,3,10,5,6,9, Иван Вазов  6,10,2,8,4,1,12,3, Иван Туйков  12,3,8,10,1,2,6,4, Къдрева  4,28,26,13,2,1,16,12,18,9,22,7,5,15,14,20,10,11,24,6, Люляк  2, М.Езерото  , Мах.Водна  20, Мах.Джебин Трап  5,3,7,10, Мах.Къдря  2,Къща Диляна,Къща Валентин,Вила,3, Мах.Равнището  Къща Севдалин,Къща Румен,1,Вила, Мах.Ръбя  1, Местн.Три Могили  14,14,21,12,10,16,Къща Асен,Къща Къдрьо,Къща Юри,15,19,4,8,13,7, Местн.Широки Трап  7,8,6,9,11,4,5, Местност Мастяк  Вила, Местност Ратлака  Къща Антон,Къща Ивайло,16,Къща Лиляна,Къща Асен,Къща Къдри, Пенка Михайлова  2, Хаджи Димитър  6,1,3,5, Христо Ботев  41,23,16,12,13,51,1,24,14,35,11,17,38,40,2,3,44,68,37,64,62,30,60,66,33,56,18,8,15,21,32,7,28,10,45,27,46,50,4,70,20,52,9,96,29,7а,58,31,47,47,49,45,99,61,100,108,140,63,55,101,53,65,95,59,104,

98,75,55а,74,51,85,96,87,90,79,84,69,57,88,82,91,92,93,72,97,71,86,124,101б,101,119,122,123,105,118,115,111,126,138,109,120,75,114,140,116,117,96,136,128,121,110,130,103, Христо Кърпачев  30,17,1,Тп4,21,25,8,24,11,12,7,15,23,6,4,9,16,13,29,31,14,28,2, Христо Смирненски  14,6,24,1,38,12,7,26,3,32,18,10,30,28,34,11,2,3а,5,16,4,23, Юрий А.Гагарин  3

 

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019