Новини
28.06.2019
Проведе се първото заседание на Областна координационна група за учене през целия живот

Проведе се първото заседание на Областна координационна група за учене през целия живот. Групата е формирана в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван от Министерство на образованието и науката. Областният управител Ваня Събчева поема ръководството на групата и дейността с основна цел - да осигурява ефективно взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на политики на местно ниво за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни. В групата влизат представители на всички структури, имащи отношение към образованието и пазара на труда. 
Проектът  „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни между   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България, поясни Валентина Дейкова, ръководител на проекта, която участва в първото заседание на областната група в Ловеч заедно с колегата си Жулиян Гочев, член на екипа й. 
Основните ни функции ще бъдат насочени към планиране, оценка и анализ на политиката за учене през целия живот. Целта е да стартира прилагането на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни, както и осигуряване на условия за нейното разработване на областно ниво, поясни Ваня Събчева. Дневният ред на заседанието предвиждаше приемане на Правилник за дейността на областна координационна група за учене през целия живот и представяне на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа/EPALE/. 
EPALE /http://lll.mon.bg/ е многоезична общност с отворено членство, финансирана от Европейската комисия, като най-новата инициатива от постоянния ангажимент за подобряване на качеството на ученето за възрастни в Европа. Сайтът е специално предназначен да бъде от полза за учители, преподаватели, изследователи, научни работници, лица, ангажирани с изготвянето на политики, и всеки друг, който се занимава професионално с ученето за възрастни в Европа. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019