Съобщения
07.06.2019
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 10 - 16 юни 2019 г.

ОБЛАСТ

Дата/период          Времетраене            Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  

Община Априлци  

На 10.06.2019 г. /10:00 - 15:33 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Ковашка/Острец/ 3, 1, Марагидик/Острец/ 14, 28, 8, 24, 18, 12, 6, 22, 2, 10, 16, 4, 20, Отдих/Острец/ 4, 59, 35, 16, 43, 15, 29, 10, 39, 31, 3, 61, 17, 51, 25, 23, 2, 33, 53, 1, 6, 47, 27, 5, 63, 21, 37, 41, 49, 9, 13, 12, 14, 58, 8, 11, 19, 7, Русалийски Проход/Острец/ 4, 16, 7, 14, 2, 5, 6 Уо-Тп-38, 1, 20, 3, 8, 9, 12, 6, 18, 13, 11, 10, 22, Сенковчица/Острец/ 21, 5, 18, 9, 16, 2, 1, 6, 3, 11, 7, 17, 13, 12, 15, 14, Събевска/Острец/ 4, Топола/Острец/ 3, 4, 2, Цанко Дюстабанов/Острец/ 14, 21, 25, 13, 10, 1, 4, 3, 27, 6, 2, 8, 12, 23

На 12.06.2019 г. /12:00 - 13:30 ч./  На 13.06.2019 г. /11:00 - 12:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Смолян/Острец/ 17 А, 13, 7, 3, 6, 5, 2, 44, 16, 12, 1, 11, 18, 33, 4, 19, 17, 15, Соколска/Острец/ 1, Юмрукчал/Ново Село/ 37

На 13.06.2019 г. /12:15 - 16:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Васил Левски/Ново Село/ 222, 145, 187, 178, 166, 155, 230, 148, 160, 183, 161, 157, 147, 228, 159, 174, 171, 156, 167, 118, 149, 163, 182, 164, 220, 158, 124, 173, 224, 169, 150, 176, 172, 152, 154, 151, 168, Вълко Йонков/Ново Село/ 13, 9, 5, 6, 18, 15, 10, 1, 3, 14, 4, 8, 12, 2, 11, 17, 20, 16, Еделвайс/Ново Село/ 5, 11, 1, 7, 9, 3, 13, Здраве/Ново Село/ 10, 6, 4, 8, 2, Здравец/Видима/ 3, Изгрев/Ново Село/ 8, 5, 3, 4, 6, 2, Йонко Карагьозов/Ново Село/ 10, 20, 26, 24, 21, 19, 26 Уо-Тп-2, 7, 11, 12, 16, 9, 22, 14, 17, 18, 13, Касалийска/Ново Село/ 8, 11, 18, 4, 19, 6, 2, 17, 14, 10, Кв. Ново Село, Мазалат/Острец/ 10, 1, махала Пипери, махала Свинова Поляна Вила, Местн. Черни Връх 170, 104 А, Ново Село/Ново Село/ 37, 19, 23, 12, 17, 2, 6, 14, 21, 25, 10, Росица/Ново Село/ 3, 2, 9, Стадиона/Ново Село/ 3, 9, 1, 2, 10, 12, 5, 7, 8, 4, Стефан Вълков/Ново Село/ 7, 6, 9, 5, 3, 13, 17, 19, 4, 2, 1, 21, 15, 11, Стояна Драгановска/Ново Село/ 6, 12, 8, 4, 18, 7, 10, 16, 2, 9, 14, 5, 11, Хризантема/Ново Село/ 33, Черни Връх/Ново Село/ 18, 5, 24, 13, 20, 12, 1, 22, 23, 17, 19, 21, 7, 15, 2, 16, 14, 9, 6, 4, 11, 3, 99, 104, 101, 97, 100, 105, 103, 98, 102, Чуклата/Ново Село/ 1, 12, 10

На 14.06.2019 г. /09:30 - 09:40 ч.; 13:50 - 14:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Балкан/Видима/ 5, 14, 8, 9, 4, 7, 3, 10, 12, 6, 2, 19, 43, 24, 17, 49, 22, 27, 31, 18, 36, 29, 32, 21, 45, 34, 30, 33, 23, 20, 28, 38, 25, 13, 41, 35, 16, 26, 15, Барата/Видима/ 3, 1, 2, 4, Барахарска/Зла Река/ 16, 24, 6, 14, 30, 2, 3, 26, 1, 8, 18, 12, 20, 4, Бор/Видима/ 1, 2, 6, 12, 8, Ботев Връх/Видима/ 29, 38, 30, 60, 42, 4, 46, 35, 31, 32, 39, 34, 45, 41, 40, 37, 47, 33, 28, 26, 56, 36, 50, 52, 2, 49, 44, 54, 8, 21, 14, 12, 6, 4, 3, 17, 11, 2, 5, 20, 7, 10, 22, 16, 23, 13, 9, 24, 18, 1, 25, 15, Бъзов Дял/Видима/ 6, 10, 3, 8, 7, 4, 13, 9, 5, 2, 14, 11, 1, Видима/Видима/ 7, 3, 19, 12, 9, 8, 96, 23, 10, 25, 13, 2, 6, 5, 1, 21, Габровница/Видима/ 79, 77, 85, 1, 63, 53, 86, 88, 72, 83, 80, 55, 75, 78, 70, 65, 16, 54, 69, 71, 14, 81, 74, 64, 68, 2, 57, 56, 58, 62, 84, 8, 12, 82, 66, 59, 76, 6, 61, Градина/Видима/ 2, Дуневска/Видима/ 4, 5, 15, 9, 2, 3, 1, 12, 11, 8, 10, 6, 14, 7, Здравец/Видима/ 2, 3, 5, 4, 7, 1, Кв. Видима 1 Тп-11, Кв. Видима ПИ 52218. 175. 11, Кв. Зла Река, Кокиче/Видима/ 2, 7, 10, 9, 8, 3, 6, 1, 4, Курорт/Видима/ 5, 11, 8, 9, 5, 2, 7, 13, 6, 4, Маринска/Видима/ 2, 4, 8, 7, 1, 6, 3, 5, 26, 12, 10, Матевска/Видима/ 1, 7, 4, 2, 3, махала Гроба Вила, Местн. Видима 51, 53, 52, 48, 50, 49, Местн. Зла Река, Минзухар/Видима/ 6, 4, 2, 1, 3, 5, Младост/Видима/ 2, 8, 1, 3, 10, 6, 5, 31, 7, 17, 13, 19, 15, 21, Обиколна/Видима/ 2, 3, 1, 11, 9, 5, Орловска/Видима/ 12, 10, 4, 8, 3, 5, 1, 2, 7, 14, 6, Преселци/Видима/ 3, 1, 5, 7, Пръскалска/Видима/ 43, Първомайска/Видима/ 2, 1, 3, 4, 5, Радинска/Видима/ 5, 1, 6, 2, 4, Синчец/Видима/ 3, 1, Стара Планина/Зла Река/ 77, 94, 90, 75, 79, 149, 83, 92, 88, 81, 73, 71, Стърна Река/Видима/ 101, 103, 102, Фурна

На 14.06.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Курорт/Видима/ 11, 8, 9, 5, 2, 7, 13, 6, 4, Маринска/Видима/ 10, 26, 12, махала Гроба Вила

Община Ловеч  

На 10.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 11.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 12.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 13.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./  На 14.06.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ловеч: Безименна Уо на ТП Восток, България Уо ТП Църква, Ген. Столетов 16, 13, 9, 7, 12, 18, 11, 20, 14, Доктор Съйко Съев 23, 29, 21, 48, 52, 46, 3, Тото Пункт, 40, 19, 15, 29 Изход София, 17, Уо на ТП Хеи, 50, 42, 17-А, 44, Нафтопункт, 25, Инж. Петър Иванчев 17, 14, 15, 9, 16, 12, 5, 13, 18, 8, 2, 10, 6, 4, 7, 11, Княз Александър I Батенберг 2 Здравец, 2, 2 Албена, Княз Имеретински 59, 61, 58, 65, 56, 63, 67, Никола Петков 28, 36, Отец Паисий 2, Подп. Александър Кусев 4, 6, Свети Свети Кирил и Методи 50, 56, 41, 40, 47, 54, 42, 50, 52, 45, 48, 46, 43, Хан Крум 48, Харманска 33, 24, 22, 27, 31, 21, 23, 25, 29, Харманска 16, 9, 12, 13, 11, 14, Цар Асен Първи 25, 38, 42, 36, 40, 27, 34, 29, 31, Цар Асен Първи 17, 18, 20, 19, 22, Цачо Шишков 60, 75, 66, 52а, 51 Таван, 51, 52 Восток 3, 153, 52 Павилион Вестници, 57, 52 Восток, 53, 55, 59, Черковна 12, 12, Черковна 13, 11, 10, 15, 9, 14

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Александрово, Общ. Ловеч: Бузлуджа 11, Витоша 12, 3, 8, 9, 1, 2, 5, 1а, 7, 11, 6, 4, Лъга 11, 15, 12, 18, 13, 4, 7, 20, 5, 2, 22, 6, 3, 10, 8, 16, 1, Павел Баев 11, 10, 7, 5, 3, 15, 6, 15 Уо ТП 26, 9, 13, 8, Родопа 12, 8, 10, 9, 11

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: България 1, Васил Йонков-Гложенеца 12, Уо Касета Стара Митрополия, 1, 7, 14, 5 А, Велики Преслав 4, Димитър Пъшков 8, 11, 8а, 6, 15, 13, 4, Иларион Макариополски 5, 4, 4 Девети Септември, 6, Никола Петков 1, 5, 10, 11, 8, 7, 15, 13, 1а, 3, 2 Пролет, 9, Оборище 6, Търговска 41, 43, Хан Крум 4, 4-тинко, 1а, 3, 6, 1, 1а Стратеш, 14, 10, 2, 16, 8, 12

На 10.06.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ -  Александрово, Общ. Ловеч: XV-108, Кв. 48, Александър Стамболийски 6, 2, 3, 1, 12, 10, 9, 7, 8, 4, 11, Бачо Киро 4, 8, 6, 19, 17, 9, 1, 10, 18, 11, 3, 5, 2, 14, 13, 15, 15 Уо ТП 27, 16, 12, Бенковски 7, 5, 3, Борис Данков 2, 7, 11, 1, 18, 4, 5, 22, 9, 10, 8, 16, 14, 2, 15, 20, 12, 17, 13, 24, Борислав 3, 7, 4, 1, 6, 2, 8, Братя Миладинови 4, 3, 5, 7, 2, Братя Павлови 4, 20, 9, 7, 22, 27, 19, 15, 3, 23, 29, 17, 2, 25, 6, 21, 8, 18, 13, 5, 12, 1, Бузлуджа 5, 9, 7а, 1, 11, Васил Априлов 4, 9, 12, 11, 17, 8, 6, 1, 2, 7, 5, 10, 3, 15, 13, 19, 14, 15, Васил Левски 8, 1, 3, 2, 5, 10, 4, 6, Витоша 12, 3, 8, 9, 1, 2, 5, 1а, 7, 11, 6, 4, Владайска 2, 11, 13, 7, 5, 1, 3, Габровска 1, 1, 6, 12, 10, 8, 5, 11, 9, 3, 4, 17, 14 Уо ТП 11 Ново, Генерал Скобелев 8, 3, 1, 7, 6, 9, 5, 2, 4, Гено Димов 1, 22, 17, 24, 20, 26, 34, 62, 50, 56, 23, 40, 40 Уо ТП 2, 36, 32, 52, 33, 38, 21, 64, 35, 54, 44, 9, 25, 31, 30, 48, 46, 58, 42, 13, 28, 19, 60, 29, 27, 37, 6, 18, 3, 11, 8, 17, 9, 7, 5, 10, 4, 12, 15, 14, 13, 2, 16, Гео Милев 1а, 2, 4а, 8, 7, 4, 1, 6, 3, 24, 5, 15, 14, 17, 7, 18 Уо ТП 12, 12, 13, 19, 20, 22, 9, 16, 26, 22а, 18, 10, 11, Денчо Влайчев 2, 1, 5, 14, 12, 10, 8, 4, 3, 6, 7, 11, 16, 9, Димитър Рашков 26, 18, 10, 34, 30, 22, 29, 32, 9, 36, 21, 19, 23, 8, 17, 14, 28, 24, 12, 20, 25, 16, 27, 15, 11, 6, 2, 7, 1, 5, 4, Дунав 7, 2, 6, 4, 10, 9, 1, 5, 8, 12, 3, 13, 11, 14, Ивайло 7, 2, 4, 1, 10, 6, 5, 12, 3, 8, Иван Вазов 11, 20, 4, 8, 12, 1, 6, 14, 3, 9, 16, 18, 7, 5, 10, Кирил Павлов 7, 17, 12, 10, 16, 4, 5, 18, 13, 8, 14, 6, 1, 15, 2, 19, 3, 11, 9, Козлодуй 4, 29, 14, 25, 10, 9, 12, 23, 7, 19, 3, 15, 16, 13, 11, 6, 21, 18, 31, 1, 2, Крайна 8, 29, 25, 9, 18, 31, 12, 10, 27, 21, 39, 41, 1, 4, 13, 8, 1а, 5, 11, Леге 2, 4, Лъга 11, 15, 12, 18, 13, 4, 7, 20, 5, 2, 22, 6, 3, 10, 8, 16, 1, Любен Каравелов 1, 3, 7, 4, 2, 6, 8, 5, 11, 10, 12, 9, 17, 13, 15, 14, 12, 26, 18, 16, 34, 31 Уо ТП 28, 42, 39, 26, 22, 20, 28, 31, 37, 21, 32, 41, 1, 38, 33, 46, 40, 30, 44, 25, 36, 24, 50, 27, 23, 48, 29, Мадара 9, 15, 19, 24, 13, 21, 20, 12, 14, 18, 22, 16, 11, 5, 10, 4, 2, 8, 7, 6, 1, местност Стопански Двор Пс, местност Ямата Завод, Нейко Найденов 8, 10, 4, 2, 7, 8, 3, 6, 5, 1, Оборище 18, 13, 26, 24, 28, 10, 6, 19, 14, 21, 7, 16, 19, 2, 15, 3, 1, 4, 5, 12, 30, 8, 20, 22, 11, Одринска 5, 27, 25, 9, 11, 23, 19, 17, 3, 7, 15, Опълченска 8, 7, 19, 12, 5, 26, 16, 6, 17, 2, 3, 11, 20, 28, 24, 14, 22, 15, 21, 4, 9, 13, 18, 10, 1, Осъм 9, 11, 5, 7, 1, 33, 31, 25, 23, 27, 21, 19 Уо ТП 23, 17, 19, 15, 13, Павел Баев 11, 10, 7, 5, 3, 15, 6, 15 Уо ТП 26, 9, 13, 8, 2, 3, 1, Пиринска 2, 1, 4, 6, 7, 8, 5, 3, Покой 6, 2, 9, 5, 16, 15, 3, 4, 8, 14, 12, 7, 1, 17, 10, Поляна 9, 7, 5, 3, 25, 1, Преслав 4, 3, 7, 6, 8, 5, 2, 10, Преспа 3, 2, 12, 1, 5, 8, 4, 10, 9, 7, 6, 11, 12, 16, 13, 14, Райко Даскалов 10, 9, 6, 2, 1, 3, 4, 8, 11, 5, 13, Райна Княгиня 1, 4, 27, Район Ж. П. Гара 1, 9, 11 Уо ТП 18, 11, 6, 5, 15, 2, 4, 7, 3, Раковска 2, 8, 15, 13, 3, 4, 5, 7, Рачо Радев 9, 14, 8, 10, 26, 5, 25, 3, 16, 7, 17, 27, 1, 20, 22, 23, 15, 13, 19, 2, 28, 6, 29, Рила 1, Родопа 5, 6, 3, 2, 1, 7, 4, 1, 12, 8, 10, 9, 11, 8, Свети Кирил и Методий 19, 18, 17, 10, 7, 3, 8 Ур ТП 1, 1, 9, 16, 8, 14, 24, 11, 13, 20, 5, 4, 8, 2, 6, Свобода 6, 8, 13, 11, 4, 7, 2, 1, 3, 9, 5, Сергей Румянцев 8, 6, 4, 2, 3, 1, Средна Гора 12, 9, 6, 4, 1, 8, 7, 5, 10, 3, 2, Стара Планина 1, 6, 4, 2, 3, 5, Стефан Караджа 3, 5, 6, 2, 8, 4, 1, Страцин 4, 5, 15, 7, 4, 9, 8, 12, 11, 2, 3, 6, 13, 1, 10, Съединение 1, 13, 15, 5, 3, 11, 9, 17, Клоново Стопанство, 6, 21, 20, 12, 8, 4, 17, 10, 2, 25, Трети Март 11, 6, 17, 15, 13, 2, 8, 9, 5, 4, 3, 7, 1, 18, 14, 20, 22, 31, 29, 23, 10, 19, 16, 21, 25, 27, 12, Хаджи Димитър 11, 7, 15, 6, 8, 13, 10, 23, 19, 21, 2, 5, 17, 1, 9, 3, 4, Хемус 1, Христо Смирненски 11, 2, 1, 5, 9, 4, 6, 7, 17, 21, 19, 10, 12, 13, 8, 16, 14, 15, Цанко Церковски 2, 5, 1, 7, 3, Цар Иван Шишман 1, 3, Цар Калоян 16, 20, 18, 1 Уо ТП 21 Касета, 4, 5, 8, 16 Уо ТП 21, 6, 2, 12, 3, 14, 10, 1, Цар Освободител 1, 27, 5, 16, 11, 4, 10, 14, 7, 6, 18, 9, 26, 2, 1, 22, 12, 24, 32, 28, 34, 30, 13, 3, 58, 62, 19, 60, 29, 54, 50, 27, 21, 25, 52, 56, 23, 40, 36, 38, 42, 17, 15, 48, 44, 46, Цариград 2, 3, 6, 4, 5, 24, 26, 7, 8, 16, 14, 18, 12, 1, 22, 20, Цоньо Василев 9, 12, 5, 8, 1, 3, 7, 14, 4, 12 Уо ТП 19, 16, 6, 2, Чайка 1, Шипка 7, 10, 9, 3, 5, 1, 6, 2, 4, 8, Явор 3, 4, 6, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 1, 7, 10, 15, 4, До Река Осъм

На 10.06.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ -  Деветаки: местност Мутьова Поляна Помпена Станция

На 10.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: България 108 Б, 108, 110, 112, Любен Каравелов 15, 17, 13, 21, 16, Уо на ТП Зора, 22, 9, 19, 11, Проф. Беньо Цонев 15, 9 Бъдеще, 17, 19, 13, Бъдеще, Търговска 113, 111

На 10.06.2019 г. /12:00 - 12:30 ч./ -  Абланица, Общ. Ловеч: 00028л500л320, Бабахлан 1, Буковец 3, 8, 2, 5, 4, 10, 6, 17, 32, 27, 9, 29, 22, 16, 3, 11, 20, 7, 15, 36, 19, 21, Васил Левски 2, 1, 3, 5, 4, Георги Бенковски 2, 7, 1, 3, 9, 5, Георги С. Раковски 2, 1, 5, 3, 6, Делиорман 4, 8, 16, 15, 9, 18, 10, 5, 6, 7, 1, 2, 11, 14, Зелен Здравец 7, Иван Вазов 8, 6, 1, 26, 19, 12, 10, 20, 4, 24, 3, Иван М. Пенчев 3, 6, 4, 5, 8, 1, 2, Иван Т. Генчевски 7, 6, 3, 5, 4, Климент Охридски 2, 1, Любен Каравелов 10, 1, 12, 1, 1, Неофит Рилски 2, 4, 5, 3, 1, Отец Паисий 1, Панайот Волов 9, 19, 5, 2, 1, 3, Петко Ил. Цонев 1, 4, 8, 2, 9, 10, 3, 14, 12, 7, 16, 6, 21, 7, 19, 34, 35, 27, 39, 40, 17, 43, 42, 45, 21, 24, 20, 22, 25, 41, 32, 50, 15, 31, 44, 11, 13, 29, 28, 33, 30, ТП 7, 23, Райна Княгина 1, 17, 9, 19, 8, 10, 4, 6, 21, 2, 5, 15, 13, 7, 11, 12, 21, 23, Свети Кирил и Методий 3, 7, 1, София 1, Разклон Абланица, 25, 59, 32, 41, 47, 22, 42, 27, 29, 43, 30, 45, 57, 18, 23, 37, 24, 53, 51, 26, 40, 28, 31, 50, 35, 36, 44, 39, 38, 55, 12, 13, 17, 6, 7, 11, 21, 1, 3, 2, 10, 19, 5, 9, 14, 8, 4, Уо ТП 3, Стефан Караджа 1, Тинко Иванов 4, 2, 1, 5, 3, 8, Тотьо Иванов Орешаров 1, Трети Март 16, 24, 1, Уо ТП 9 Мачта, 11, 3, 9, 5, 7, 10, 12, 20, 18, 28, 26, 8, 13, 4, Хаджи Димитър 6, 4, 2, 16, 10, 7, 1, 12, 14, 5, Христо Ботев 2, 21, Уо ТП 8, 6, 7, 4, 5, 14, 19, 17, 10, 11, 13, 3, 8, 9, Христо Смирненски 1, 3, 5, Жп Кантон, ТП 1, 2

На 10.06.2019 г. /12:00 - 12:30 ч./ -  Голец: Александър Стамболийски 1, 5, 1, Ангел Кънчев 9, 3, 11, 20, 15, 2, 14, 1, 4, 10, 17, 22, 6, 12, 5, 8, 1, 16, Бакърска 9, 3, 11, 5, 13, 13, Васил Левски Закусвалня, 66, 3, 80, 143, 51, 93, 151, 92, 122, 109, 153, 95, 85, 114, 135, 119, 129, 79, 130, 87, 82, 113, 133, 155, 4, 107, 126, 117, 5, 148, 72, 125, 149, 89, 102, 91, 68, Улично Осветление ТП 8, 159, 75, 94, 55, 70, 137, 118, 103, 76, 65, 147, 77, 140, 9, 127, 106, 66, 121, 8, 88, 144, 70а, 132, 63, 74, 116, 81, 86, 115, 111, 64, 69, 57, 105, 104, 146, 134, 123, 90, 53, 1, 67, 46, 35, 33, 56, 7, 26, 47, 9, 43, 1, 27, 48, 39, 8, 51, 60, 52, 15, 14, 32, 3, 67, 36, 37, 30, 28, 40, 38, 17, 49, 2, 25, 16, 42, 2а, 54, 20, 24, 50, 58, 18, 11, 12, 44, 4, Георги Бенковски 2, 3, 1, Георги Иванов 9, 8, 2, 4, 7, 1, Иван Карапанчев 6, 5, 16, 2, 6, 3, 10, 8, Кирил и Методий 11, 2, 15, 4, 18, 9, 7, 13, 6, Княз Борис Първи 4, 6, 1, 5, 2, 3, Кокиче 3, 1, 8, 6, 10, 2, 12, Лале 2, 4, 7, 1, Лиляна Бърдарова 16, 30, 5, 20, 8, 24, 6, 2, 5, 7, 2, 1, 10, 6, 14, 3, 8, 12, 3, Люлин 15, 6, 13, 4, 3, 16, 21, 9, 1, махала Оломан Конна База, махала Пазар Дере Вила, Улично Осветление ТП 3, Къща, ПИ 231016, Никола Григоров 5, 8, 17, 2, 12, 10, 14, 15, 13, 6, 1, 4, 11, 9, 3, Отец Паисий 10, 8, 12, 4, 14, Панайот Волов 5, 1, 3, Петко Панчев 1, 5, 8, 2, 4, Свинево 16, 12, 20, 6, 10, 28, 16, 2, 14, 5, 24, 4, Стара Планина 8, 6, 23, 16, 17, 12, 25, 13, 4, 27, 19, 18, 10, 11, 29, 5, 9, 31, 7, 21, 15, 1, Теменуга 4, 8, 6, 2, Хан Крум 13, 9, Улично Осветление ТП 1, 11, 10, 1, Хан Омуртаг 3, 4, №6, 2, 1, Христо Ботев 1, 3, 2, 4, 6, Цанко Фиденков 41, 27, 12, 49, 19, 14, 5, 43, 10, 6, 9, 4, 15, 51, 7, 16, 3, 31, 45, 18, 29, 1, Цар Симеон 5, 13, 11, 4, 19, 23, 7, 1, 3, 12, 17, 9, 31, 21, 26, 43, 35, 53, 37, 4, 23, 55, 39, ПИ 185016 М. Свинево

На 10.06.2019 г. /12:00 - 12:30 ч./ -  Киркова Махала: България 10, 1, 75, 29, ТП 2, 57, 1 Къща, 4

На 10.06.2019 г. /12:00 - 12:30 ч./ -  Микре: Божко Божков 8, 14, 18, 6, 10, 25, 27, 12, 7, 5, 20, 23, 28, 22, 21, 11, 1, 1, 1, 1, Бранище 12, 7, 1, 5, 8, 2, 6, 18, 19, 17, 15, 13, 20, Бузлуджа 10, 8, 6, 3, 4, Бялка 2, 11, 3, 9, 1, 7, 1, Васил Героя 22, 15, 21, 17, 9, 23, 2, 6, 25, 8, 19, 11, 4, 7, Васил Кировски 1, 4, 5, 3, 6, 7, 2, Васил Левски 26, 15, 10, 7, 2, 4, 5, 12, 22, 18, 16, 3, 8, 20, 6, 1, Генерал Столетов 1, 4, 3, 1, Георги Иванов 3, 9, 1, 4, 13, 2, 7, 19, 5, 15, Димитър Комитата 7, 11, 20, 18, 24, 16, 3, 4, 13, 8, 5, 12, 17, 6, Димчо Дебелянов 4, 6, 8, Дунав 5, 7, 3, 6, 9, 4, Елин Пелин 1, 2, Иван Вазов 5, 6, 2, 14, 4, 12, 8, 10, 16, Илия Вълков 1, 3, Калето 2, 9, 5, 4, 3, 7, 1, Кольо Семов 6, 11, 6, 16, 14, 2, 12, Кольо Чолашки 5, 12, 7, 8, 6, Команското, Местн. Мирчевското, Опълченска 5, 14, 2, 13, 8, 6, 1, 4, 9, 16, 12, 3, 11, 20, 18, 15, 25, 44, 34, 60, 52, 47, 30, 31, 36, 27, 54, 40, Складово Помещение, 78, 21, 28, 56, 33, 42, 49, 51, 55, 23, 19, 62, 32, 38, 53, 37, 72, 50, 29, 41, 46, 24, 17, 39, 43, 48, 45, 19, Освобождение 17, 3, 4, 8, 1, 5, Осъм 4, 1, Пашала 16, 5, 1, 3, 15, 17, 8, Пенчо Боевски 26, 12, 3, 8, 10, 5, 17, 9, 28, 15, 7, 14, 4, 6, Пеньо Пенев 1, 2, 3, 4, 5, Петър Баръмски 7, 3, 1, 5, Петър Мъньовски 18, 10, 3, 7, 12, 9, 4, 5, 1, 20, 6, 11, Полковник Орлов 10, 20, 21, 19, 18, Руен 1, 7, 4, Семо Стоянов 13, 2, 11, 8, 1, 3, 5, Стаевска 7, 5, 11, 15, 13, Старшина Тарасов 7, 5, 9, 1, Тодор Кочовски 4, 6, 8, 2, Тонко Биволчето 6, 8, 2, 18, 4, 10, 28, Христо Ботев 70, 47, 68, 27, 25, 34, 30, 5, 4, 31, 7, 12, 23, 35, 17, 10, 6, 46, 52, 33, 40, 24, 20, 18, 38, 1, 36, 19, 56, 13, 58, 29, 28, 16, 14, 3, 2, 54, 37, 26, 39, 60, 21, Христо Краев 7, 5, Христо Талигарски 10, 2, 14, 4, 5, 1, 7, 18, 8, 20, Цар Иван Шишман 2, 4, Цар Калоян 2, 4, 3, 6, 1, Цар Самуил 5, 3, 10, 2, 14, 11, 13, 18, 8, 1, 9, 4, 6, Черно Море 1, 9, Шипка 3, 7, 3, 1, 17, Микре Разклона

На 10.06.2019 г. /12:00 - 12:30 ч./ -  Монтана: Нов Живот 9

На 10.06.2019 г. /12:00 - 12:30 ч./ -  Соколово, Общ. Ловеч: България 63, 40, 34, 56, 39, 64, 43, 41, 62, 60, 36, 70, Къща, 69, Улично Осветление Тп1, 66, 57, 45, 35, 55, 54, 42, 38, 48, 52, 50, 53, 37, 12, 8, 28, 29, 15, 25, 6, 27, 11, 3, 33, 24, 26, 2, Магазин, 4, Кметство, 21, 23, 13, Васил Левски 14, 6, 9, 12, 10, 7, 3, 13, 4, 11, Георги Бенковски 3, 6, 5, 4, 2, 7, Къща, Гоце Делчев 12, 4, 2, 14, 1, 13, Къща, 10, 3, 16, 9, Еленджик 1, Иван Вазов 1, 2, 9, 1, 3, Любен Каравелов 12, 6, 4, 10, 2, 1, 14, 8, 6, 2, Македония 4, 2, местност Бялка Пс, Незабравка 36, 3, Къща, 34, 4, 1, Никола Вапцаров 2, 1, 5, 7, Къща, 17, 9, 4, Отец Паисий ТП 2, 1, Петко Войвода 6, 15, 29, 3, 4, 19, 16, 2, 5, 9, 7, 17, 1, 25, Под Липите 19, 3, 17, 14, 5, 16, 22, 12, 4, 23, 2, Сергей Румянцев 2а, 9, 3, 2, 5, 15, Духовен Храм, 11, 6, 7, 16, 22, 10, 1, 8, 14, 18, 17, 4, Тодор Каблешков 11, 5, 3, 7, Трифон Кунев 7, 6, 4, 8, 9, 10, 2, 5, Тп3, Христо Смирненски 6

На 10.06.2019 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Микре: Божко Божков 1

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Александрово, Общ. Ловеч: Владайска 2, 11, 13, 7, 5, 1, 3, Габровска 1, Денчо Влайчев 11, 16, 9, Крайна 39, 41, Покой 6, 2, 9, 5, 16, 15, 3, 4, 8, 14, 12, 7, 1, 17, 10, Преспа 11, 12, 16, 13, 14, Район Ж. П. Гара 1, 9, 11 Уо ТП 18, 11, 6, 5, 15, 2, 4, 7, 3, Трети Март 20, 22, 31, 29, Цар Освободител 58, 62, 19, 60, 29, 54, 50, 27, 21, 25, 52, 56, 23, Цоньо Василев 9

На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Деветаки: Васил Левски 11, 5, 1, 4, 6, 3, 9, 8, 10, 7, Липовец 18, 10, Уо на Тп5, 3, 12, 4, 11, 8, 5, 20, Московска 6, 1, 2, 8, Охрид 3, 2, 1, Проф. Асен Златаров 1, 6, 10, 2, Римна 12, 25, 23, 17, 8, 15, 5, 19, 14, 10, 9, 11, 7, 21, Стара Планина 4, 8, 6, 2, Христо Ботев 1, 7, 9, 3, 13, 2, 5, Янтра 12, 9, 5, 4, 2, 1, 3, 7

На 11.06.2019 г. /09:30 - 10:30 ч./ -  Ловеч: Плевенско Шосе 1

На 11.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Бяло Море 19 Мон-2, 20, 18 Монтажи 1, 18, 11, 18 Монтажи 1, 19 Мон-2, 18 Мон-1, 18 Мон-1, 18 Уо ТП 139 Бл. Монтажи 1, Северна Индустриална Зона 7 Упи-XхII- Кв. 272

На 12.06.2019 г. /08:45 - 14:00 ч./ -  Ловеч: Северна Индустриална Зона 1, Техническа База, Цех Дърводелски, Птицецентър

На 12.06.2019 г. /09:15 - 13:00 ч./ -  Деветаки: Беласица 13, 15, 1, 14, 2, 19, 16, 20, 17, 11, 1, Беляновец 5, 11, 7, 13, 15, Уо на Тп6, 14, 4, Буздлужа 3, 7, 2, 5, 4, Васил Левски 11, 5, 1, 4, 6, 3, 9, 8, 10, 7, 17, 12, 15, Витоша 11, 6, 4, 8, 29, 16, 21, 3, 35, 12, 31, 15, 27, 2, 1, 18, 17, 5, 23, Уо на Мтп8, 10, 19, 9, 13, 14, 25, Волов 1, 3, 2, 5, 4, 23, 9, 7, 15, 8, 13, 25, 11, Ганчева 1, 11, 2, 3, 15, 8, 17, 9, 13, 6, 4, Георги Бенковски 10, 3, 6, 14, 10, 12, 4, 11, 7, 1, 17, 2, 9, 5, 19, 13, Деветашка Пещера 34, 10, 36, 38, 53, 41, 1, Фурна, 33, 12, 9, 30, Канцелария Кметство, 31, 43, 3, 49, 47, 5, 32, Ресторант, 37, 4, 6, 35, 51, 39, 7, 45, 26, 25, 24, 22, 17, 14, 20, 18, 16, Тп3, Иван Вазов 10, 8, 9, 16, 18, 1, 6, 11, 3, 14, 17, 2, 5, 20, Инж. Павел Петров 10, 23, 22, 8, 25, 24, 21, 13, 26, 17, 15, 19, 20, 14, 16, 29, 12, 5, 6, 27, 3, 4, 2, Искър 3, Крайполе 10, 5, 9, 8, 3, 1, 11, Липовец 4, 2, 18, 10, Уо на Тп5, 3, 12, 4, 11, 8, 5, 20, Люлин 2, Марица 10, 1, 12, 2, Московска 6, 1, 2, 8, Осъм 4, 3, 1, 6, 8, 2, 9, 22, 13, 26, 5, 7, 16, 18, 20, 11, 15, 17, Отец Паисий 6, 9, 7, 24, 5, 14, 20, 8, 22, 16, 1, 2, 12, 26, 18, Охрид 3, 2, 1, Пирин 1, 5, 3, Проф. Асен Златаров 1, 6, 10, 2, 6, 12, Рила 2, 9, 14, 4, 7, 13, 6, 10, 5, 8, 11, Римна 1, 3, 2, 8, 14, 21, 12, 25, 23, 17, 8, 15, 5, 19, 14, 10, 9, 11, 7, 21, Росица 2, Уо на Тп1, 3, 4, 1, 6, Свети Кирил и Методий 12, 3, 14, 9, 7, 5, 4, 2, 16, 8, 6, 1, Стара Планина 4, 8, 6, 2, 12, 10, Тодор Каблешков 2, 1, 4, 8, Христо Ботев 1, 7, 9, 3, 13, 2, 5, 11, 23, 21, 12, 3, 10, Уо на Тп7, 17, 4, 25, 19, 16, 27, 18, Червен Бряг 2, Черковна 3, Черна Река 7, 1, 5, 4, 3, Чурковец 1, 3, 10, 7, 8, Янтра 12, 9, 5, 4, 2, 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17

На 12.06.2019 г. /09:15 - 13:00 ч./ -  Дойренци: Търговска 52

На 12.06.2019 г. /09:15 - 13:00 ч./ -  Тепава: Александър Стамболийски 3, 2, 1, Атанас Илиев 2, 22, 5, 12, 14, 20, 16, 2, 18, 8, Казани Ракияизваряване, 1, Бяло Море 1, 2, 3, Васил Левски 4, 5, 6, Вихрен 5, 2, 11, 7, 9, 12, 6, 8, Георги Бенковски 3, 6, 8, 2, 1, 4, Георги Трайков 4, 1, 3, Дунав 2, 4, Зорница 16, 9, 13, 14, 7, 11, 8, 4, 5, 1, Иван Вазов 8, 2, 5, 1, Искър 13, №8, 2, 6, 11, 9, 5, Княз Борис 1, Княз Имеритински 4, 3, 6, 5, Кокиче 21, 25, 2, 20, 16, 6, 23, 28, 29, 4, 10, 11, 1, 15, 14, 17, 22, 5, 13, 12, 26, местност Извора Пс, местност Каптажа Пс, Оборище 9, 25, 10, 26 Ресторант, 21, 13, 22, 29, 27, 17, 16, 37, 4, 30, 36, 19, 35, 44, 3, 32, 17 Пивница, 1, 40, 17 Канцелария, 34, 33, 15, Уо ТП 1, 46, 23, 7, 31, 14, 5, 11, 20, 48, 6, 8, 8, Осоговска Планина 6, 2, Осъм 3, 4, 2, 1, Отец Паисий 2, 4, 10, 1, Петко Р. Славейков 3, 1, Синчец 1, 3, Стара Планина 3, 6, 4, Тодор Каблешков 2, 6, 4, Христо Ботев 1, 5, 2, 9, 11, Черно Море 3, 5, 1, 2, Юрий А. Гагарин 1, 5, 9, 6, 1, 3, 11, Стопански Двор

На 12.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Бяло Море 16, Велико Търново 271 Хранителен Магазин, 3, Осъмска 39 231, 40 271, Христо Ботев Уо Кв. 271

На 12.06.2019 г. /10:15 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Ген. Гембицки 3 Склад Търговия на Едро, 2, Княз Александър I Батенберг 1, местност Ак Баир Напорен Водоем, Пс

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Вардар 8, 1, 2, 10, 7, 5, 3, 12, 9, 4, 6, Илинден 1, 2, 8, 3, 5, 7, 4, 6, 12, 10, 9, Княз Александър I Батенберг 2 Албена, Княз Имеретински 77, 71 Еньо Костов, 85 Албена, 71 Е Костов Гараж, 85, 75, 71, 81, 85 Албена, 79, Панайот Хитов 1, 3, 7, 2, 5, 2б, 9, 4, 6, 2, Цар Асен Първи 33, 35, 33

На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Дъбрава, Общ. Ловеч: Васил Левски 29, 23, 19, 13, 15, 9, 4, 14, 3, 5, 17, 11, 33, 7, 2, 27, 10, 31, Горски Пътник 12, 18, Уо Тп1, 5, 19, 14, 20, 3, 16, Илинден 3, 8, 1, 4, 14, 6, местност Каптажа Пс, Трети Март 15, 21, 14, 1, 9, 7, 19, 17, 16, 2, 3, 5, 13, 11, 18, Чер Недялко 1, 3, 5, Шести Септември 22, 27, 29, 5, 21, 19, 3, 7, 25, 1, 2, 16, 6, 17, 15, 11, 4, 8, 23, 13, 10

На 13.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Кооперативен Пазар Офис-Склад, Склад Бира и Базалкохолно, Пчеларски Магазин, Осъмска 43, 36, Тодор Каблешков 1, Търговска 70

На 13.06.2019 г. /10:15 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Ген. Гембицки 1 Оазис, Младост Уо ТП Кеч Бл. Гражданска Отбрана, Психоболница Склад

На 14.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Източна Индустриална Зона 10, Филип Тотю Ел. Монтажна Група-Плевен, 5, 3, Цех Кори За Баници До Рзок, Хан Кубрат 5, 3, 6, 1, 9, Дърводелска Работилница Кедър, Уо ТП 5 срещу Велур, Павилион Закуски

На 14.06.2019 г. /10:15 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Стара Планина 41, 14, 44, 16, 35, 17, Уо Подлез Ул. Стара Планина, 46, 37, 18, Склад Въглища, 12, 20, 10, 28, 52, 50

На 15.06.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Акад. Анастас Иширков 7, 10, 10, 11, България 12, Панайот Пипков 3 Победа, 10, 3, Стефан Караджа 3, Търговска 46, 34, 32, 44, 38, 44 Ет. 3, 28 Павилион Ядки, 42, 36, 44

Община Луковит  

На 10.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 11.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 12.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 13.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./  На 14.06.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Румянцево: 069012 М. Лъките, Бузлуджа 2, 3, Гергана 9, 10, 8, 1, 7, 12, 5, 3, 2, 6, 4, Дунав 1, Златна Панега 24, 36, 26, 16, 1 Павилион, 10, 44, 14, 8, 18, 32, 1, 8а, 4, 28, 2, 2а, 30, 40, 22, 6, 12, 20, 38, 3, Искър 2, 11, 9, 3, 1, 5, 7, Коларска 3, 6, 5, 7, 2, 4, Кракра 5, 10, 9, 8, 2, 4, Люлин 2, 1, Момин Проход 2, 1, 8, Петър Берон 4, 5, 3, 19, 8, 17, 15, 7, 16, 13, 5а, 2, 29, 12, 21, 14, 10, Пирот 1, 11, 15, 17, 6, 2, 19, 7, 5, 9, 21, 8, Родопа 5, 7, 1, Сергей Румянцев 6, 5, 1, 4, 2, 7, 3, 8, Централна 3, 1 A, 7, 3 А, 1, Шипка 2, 5, 1, 3, 11, 9

На 10.06.2019 г. /08:45 - 15:30 ч./  На 14.06.2019 г. /08:45 - 15:30 ч./ -  Златна Панега: Долене 2, 3, 7, 5, 13, 6, 16, 4

На 10.06.2019 г. /08:45 - 15:30 ч./  На 14.06.2019 г. /08:45 - 15:30 ч./ -  Луковит

На 10.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./  На 14.06.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Ъглен: Александър Стамболийски 23, 22, 43, 38, 24, 17, 20, 47, 12, 3, 5, 16, 15, 51, 4, 40, 28, 27, 11, 14, 41, 49, 6, 30, 33, 39, 25, 21, 29, 7, 36, 8, 26, 9, 19, 35, Бачо Киро 4, 1, 2, Белия Бряг 4, 3, 2, 1, Витска 4, 14, 20, 9, 10, 8, 2, 3, 12, 22, 7, 28, 18, 24, 6, 1, 17, 26, 2, Въло Войвода 2, 2, 6, 8, 4, Ген. Столетов 7, 4, 5, 9, 6, 3, 2, 1, Георги Бенковски 1, 5, 8, 6, 7, 4, Здравец 1, Ивайло 1, Иглен 24, 28, 30, 26, Каменица 1, 3, 8, 10, 6, 2, 4, местност Дачовското Пс, Никола Вапцаров 4, 2, 3, 1, Освобождение 80, 78, 79, 19а, 9, 20, 22, 32, 17, 43, 68, 72, 41, 21, 70, 74, Отец Паисий 2, 4, Панайот Волов 5, 1, 4, 2, 9, Панайот Хитов 6, 4, 8, 1, 2, Сергей Румянцев 1, 8, 7, 20, 5, 3, 14, 10, 12, 24, 16, 2, 22, Стефан Караджа 9, 17, 4, 6, 13, 15, 5, 3, 1, 2, Трети Март 14, 34, Хаджи Димитър 3, 18, 14, 20, 1а, 1, 6, 2, 12, 8, 10, 16, Хан Аспарух 1, 18, 12, 16, 4, 3а, 5, 10, 6, 3, 8, 22, 20, 14, Христо Ботев 2, 26, 1, 12, 6, 22, 28, 15, 19, 3, 18, 20, 34, 9, 11, 7, 8, 10, 13, 24, 4, 36, 5, 30, 8а, 32, 38, 16, Цар Борис 1 47, 18, 22, 4, 1, 2, 11, 20, 6, 3, 14, 10, 16, Цар Иван-Асен Втори 3, 1, Стоп. Двор, Цех, Уо ТП 13, Газ Станция, Ограда, Уо ТП 5

На 10.06.2019 г. /10:00 - 12:15 ч./  На 11.06.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Луковит: Асен Златаров 6 Изгрев, Възраждане 43, 41а, 51, 41, 29, 27, 37, 49, 47, 31, 55, 51 Опълченец, 35, 45, 39, 33, 53, Златна Панега 16, 8, 8а, 4, 1, 10, 6, Мушат 11а, 13, 21, 6, 15, 11, 8, 19, 10, 17, 23, Синдикатска 4, 2, 1, 2а, 7 Георги Иванов, 6, Христо Попов 2, 6, 4, Тп24

Община Тетевен  

На 10.06.2019 г. /11:00 - 12:30 ч./ -  Тетевен: Вършец 59

На 12.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Тетевен: Вит 12 Общежитие Полатен Тп2, Кап. Петко Войвода 2, махала Моновци Къща Роси, Вила, Къща Иван, Къща Милка, Къща Цана, Къща Крачун, Къща Петко, Къща Маньо, 4, 12, Отец Паисий 8, 4, 30, 10, Павел Лалов 2, Полатен Уо на Тп2, Стария Мост 2а, 4, 2, 8, 6, 10, Страхил Войвода 18, 10, 11, 4, 14, 6, 12, 3, 2, 5, 1, 8, Трите Езера 1, 4, 6, Янко Сакъзов 101а, 96, 107, 83, 82, 97, 87, 104, 81, 101, 90, 79, 89, 88, 80, 98, 106, 95, 99, 102, 86, 103, 105, 85, 100, 94

На 13.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Тетевен: махала Недковци Къща Симеон, 3, Уо на Тп3, местност Гурга Къща Димитър, Къща Нейко, Къща Иван, Къща Дило, местност Недковци 3 Вила, 3 Къща Никола, 3 Къща Дило, Къща Грозьо, 3 Къща Мина, 3 Къща Иван, 3 Къща Петко, 3 Къща Николай, 3 Къща Ненчо, Полатен Къща Матьо, Къща Матей, Къща Симеон, Къща Христо, Матевци, 3 Трите Езера, Пещерата, Къща Цоко, Къща Илия, Къща Лазар

На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Черни Вит: местност Дъскот 20, Къща Цветомил, Хан Крум 36, 28, 3, 10, 14, 26, 34, 12, 20, 8, 24, 18, 30, 22

На 13.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Тетевен: 72343. 14. 138, Вършец 25, 14, 16, 12, 18, 31, 23, 29, 33, 17, 6, 27, 15, 41, 20, 5, 51, 35, 10, 2, 8, 13, 37, 1, Полатен Уо на Тп1, Смесите 33, 28, 4, 6, 1, 30, 8, 10, 11, 26, 2, 32

На 14.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Тетевен: Дванадесети Конгрес 4, 5, 19, Дончовци 9, 12, 1, 7, махала Моновци Къща Съйко, Къща Георги, Къща Васил, Къща Иванка, 58, 5, Къща Марийка, Къща Върбан, 36, Къща Радка, Къща Мариета, Къща Стоян, 32, Къща Симеонка, Къща Христо, 11, Вила, Уо на Тп7, Къща Диана, Къща Лазар, Къща Йона, 3, Къща Веселина, Къща Пенка, Къща Стоичко, Къща Василка, Къща Ивайло, Къща Румен, Къща Валери, Отец Паисий 9, 4, Павел Лалов 64, 34, 23, 35, 19, 39, 76

На 14.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Тетевен: Асен и Петър 13, 8, 28, 39, 24, 6, 4, 37, 1, 16, 9, 17, 12, 26, 27, 29, 20, 11, 59, 7, 25, 22, Вит 37, 15, Кап. Петко Войвода 4, 18, 20, 3, 12, 16, 5, 7, 14, Люлин 11, Полатен Уо на Тп6, Училище До Цдг на Тп6, Детски Ясли Тп6, Къща Мико, Къща Васко, Стария Дъб 6, 12, 4, 8, Хиляда и Триста Години 1, 3, 6, 14, 11, 5, Къща, 15, 44, 13, Янко Сакъзов 67, 75, 71, 70, 55, 54, 46, 62, 63, 56, 68, 60, 57, 69, 73, 53, 65, 66, 74, 52, 64, 50, 76

Община Троян  

На 10.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 11.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 12.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 13.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./  На 14.06.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Орешак, Общ. Троян: Атанас Хасъмски 3, 1, Вилна Зона Вила, махала Баба Стана Вила, махала Радоевското 2 Вила, Първа 4, 5, 1, 7, 3, Трета 2, 30 Вила, Четвърта 8, Вила

На 10.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./  На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Голяма Желязна: 15703. 44. 5, махала Чолдарско 2, 36, 32, Вила, 38, 25, 29, 23, 7, 1, 76, 11, 28, 42, 5, 27, 26, 13, 33, 34, 40, 74, 17, 4, 3, 37, 41, 9, 12, 10, 18, 83, 31, 15, 30, 35, 21, 16, 6, 8, 104, 39, 77, 14, Тринайсет Века България 137

На 10.06.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./  На 11.06.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./  На 12.06.2019 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Дебнево: Буковец 1, 13, 5, 9, 6, 10, 8, 3, 4, 11, 2, Калето 8, Липака 8, 6, 1, 4, Петко Колев 24, 40, 53, 57, 16, 18, 34, 26, 46, 55, 12, 36, 47, 51, 49, 32, 14, 22, 30, 6, 10, 38, 43, 28, 20, 8, Христо Ботев 23, 4, 21, 3, 5, 13, 10, 7, 12, 15, 19, 6, 9, 27, 8, 25, 17, 11, 1, 2

На 10.06.2019 г. /10:15 - 12:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Васил Левски 33, 35, 39а, 31, 11, 45, 13, 17, 36, 37, 15, 32, 29, 18, 21, 3, 41, 9, 43, 23, 26, 5, 7, 47, 25, 27, 30, 1, 38, 34, 24, 40, 19, 16, 49, 28, 22, 39, 20, Възраждане 1, Любен Каравелов 71, 61, 65, 63, 73, 67, 69, Симеон Велики 6, 4, 2

На 10.06.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ -  Балабанско: махала Факирска Къща-Гълабина, Къща-Илия, Къща-Пена, Къща-марин, Къща-Атанас, Къща-Лалю, Къща-радка, Вила, 2, Къща-Христо, Къща-Спас, Къща-Иван, Къща-Банчо, 50, Къща-Колю, Къща-Стою, Къща-Гечо, Къща-Цонка, Къща-Данчо, Къща-митко, Къща-Никола, Къща-Нада, 9, Къща-Добромир, Къща-Цанка, Къща-Цочо, Къща-минко, Къща-васил, Къща-радослава, Район Центъра 23, 28, Вила

На 11.06.2019 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Балабанско: махала Шошковска Къща Павлин, Къща Красимир, Къща Дочо, Къща Невена, Къща Иван, Къща Минко, Къща Васил, Къща Минчо, Вила, Къща Пенчо

На 11.06.2019 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Горно Трапе: махала Длъжковска Работилница

На 11.06.2019 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: махала Длъжковска Къща Камен, Къща Мирослав, Къща Тодор, Вила, Къща Виктор, Къща Цонка, Къща Тончо, Къща Георги, Тп17, Къща Рада, Къща Антоанета, Къща Нас. Дули, Къща Милчо, Къща Васил, Къща Светлана, Къща Ана, Къща Симеон, Къща Краю, Къща Хриситина, Къща Марин, Къща Божидар, Къща Петко, Къща Дочо, Къща Йордан, Къща Минко, Къща Найден, Къща Надка, Къща Христо, Къща Петър, Къща Дочко, Къща Банчо, Свинеферма, Къща Детелина, 78, Къща Веса, Къща Диляна, Къща Мария, Къща Цона, Къща Митко, 65, 54

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./  На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Кв. Попишка 72, Нейчо Войвода 25, 81а, 40, 51, 5, Къща №009, 82, 10, 66, 61, 83, Вила, 7, 92, 86, 49, 32, 60, 68, 38, 23, 26, 79, 64, 53, 59, 36, Къща Румен, 39, 8, 50, 9, 12, 85, 76, 87, Къща, 21, 90, 42, 56, 11, 69, 80, 88, 22, 71, 18, 74, 70, 67, 58, 73, 28, 75, 81, 19, Къща №33, 54, 24, 63, 95, 4, 97 Къща, 89, 55, 62

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./  На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./  На 13.06.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: 34-ти Троянски Полк 47, 39, 35, 45, 46, 48, 44, 32, 26, 38, 43, 37, 32, 30 Таван, 28, 53, 50, 42, 41, 24, 34, 51, 36, 49, 43, 30, 40, 52, Захарий Зограф 25, Радецки 30, Симеон Велики 55, 39, 41, 63, 31, 61, 58, 35, 42, 44, 44, 51, 47, 57, 48, 43, 53, 33, 29, 45, 50, 65, 49, 46, 56, 52, 59, 54, 37, 46, 67, Христо Смирненски 41, 42, 35, 45, 50, 43, 45, 40, 37, 39, 48, 44, 46

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Балабанско: Зона Вилите Вила, махала Магунска Къща-Петър, Вила, Къща-Лалю, махала Факирска Вила, 1, Местн. Габърска, Район Центъра Къща-Тодор, Къща-Дарина, Къща-Стефчо, Къща-минко, Къща-радка, 84, Къща-марин, 25, Къща-тина, 2, Къща-Боряна, Къща-Илия, Къща-Весела, 9, Къща-Пенко, Къща-михаил, Къща-Христо, 88, Къща-мария, Къща-Боян, Къща -Тота, 40, Къща-васил, Къща-Гергана, Къща-Петър, 5, 1, 153 Къща-Веселин, Къща-Нешо, 92, Къща-Дочо, Къща-Недялко, Къща-мита, 166 Вила, Къща-Атанас, 21, Къща-Бонка, Къща-Гина, Къща-Иван, Къща-митко, Къща-Добромир, Къща-Надка, Къща-мариета, Къща-милко, Къща-Спас, Къща-Тота, Къща-Ненка, Къща-Станка, Къща-тихомир, Къща-Стефан, 11, Работилница, Къща-Генади, Къща-Иванка, Къща-Нено, Къща-Найден, Вила, Къща-Георги, Къща-Илиян, Къща-Нанко, Къща-Хросто, Къща-маргарита, Къща-Цонка, 95 Вила, Къща-Димчо

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Старо Село, Общ. Троян: Калник 4, 18, 8, 6, 1, 10, 15, 138, 12, 16, Мест. Стопански Двор Ферма, Ралчевска 10, 73, 46, 113, 38, 115, 45, 107, 48, 32, 26, 7, 23, 16, 69, 13, 30, 19, 42, 53, 103, 4, 25, 49, 55, 109, 89, 5, 14, 34, 40, 33, 64, 66, 56, 21, 81, 17, 60, 35, 80, 71, 36, 24, 12, 27, 57, 70, 22, 2, 110, 8, 31, 102, 1, 97, 50, 61, 51, 44, 68, 28, 99, 82, 11, 37, 29, 87, 15, Централна 151, 161, 145, 112, 116, 146, 114, 124, 35, 148, 147, 163, 165, 126, 149, 142, 140, 106, 134, 153, 120, 132, 157, 108, 118, 122, 155, 128

На 11.06.2019 г. /13:30 - 15:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Христо Ботев 2, 2 Трояфарм

На 12.06.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Черни Осъм: Жеравица, М. Бъзево Вила, 2, 2а Вила, М. Жеравица 3, Вила, 1, 15 Уо-Тп-1, 2 Вила, М. Кошутина Вила, М. Стругът

На 12.06.2019 г. /10:30 - 12:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Буковец 19, 17, Васил Левски 281, 281 О

На 12.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  София: Студентски Град

На 12.06.2019 г. /12:30 - 15:30 ч./ -  Черни Осъм: М. Жеравица Къща Цочо, 15 Тп, Къща Петко, Вила

На 12.06.2019 г. /13:45 - 16:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Власи Илиев 10, 7, 14, 16, 9, 20, 8, 12, 18, 5, Незабравка 46, 23, 42, 48, 36, 15, 40, 52, 44, 60, 38, 13, 50, 19, 17, 34, 56, 21, 58, Стефан Караджа 15, 16, 14, 10, 13, 7, 6, 12, 11, 9, 3, 8, 5, Хаджи Димитър 1, 11, 2, 3, 7, 5, 13, 6, 8, 9, 4, Христо Ботев 58, 70, 64, 52, 54, 60, 62, 56, 74, 50, 39, 72, 43, 76, 78, 48, 29, 80, 37, 68, 35, 66, Шипка 8, 14, 5, 10, 7, 12

На 13.06.2019 г. /09:45 - 12:30 ч./ -  Дебнево: Девети Септември 2, Здравец 6, 4, 8, 10, 12, 2, Преспа 1, 6, 8, 4, 2, Христо Ботев 87, 72, 38, 82, 44, 88, 90, 137, 69, 34, 80, 83, 51, 53, 46, 59, 103, 057, 105, 49, 86, 139, 81, 2, 123, 56, 78, 42, 121, 79, 91, 66, 52, 109, 93, 74, 113а, 32, 55, 48, 50, 36, 63, 64, 65, 85, 71, 14, 107, 58, 135, 97, 67, 141, 37, 60, 57, 125, 68, 127, 62, 84, 99, 95, 54

На 13.06.2019 г. /13:45 - 16:00 ч./ -  Черни Осъм: Амбарица 14, Девети Септември 23, Жилища на Горското Стопанство 5, 2, 3, 4, Общ. Дз Обнова 8, 3, 9, 1, 2, 2, 4, 1, 6, 10, 3, Първи Май 19, 61, 73, 29, 48, 65, 17, 57, 2, 11, 18, 56, 27, 41, 30, 49, 26, 23, 67, 22, 15, 75, 5, 6, 21, 44, 52, 8, 35, 69, 45, 9, 33, 37, 20, 6 Общ. Обнова, 32, 13, 34, 54, 2 2, 81, 63, 77 Уо-Тп-5, 77, 3, 50, 12, 39, 59, 28, 1, 42, 7, 47, 46, 36, 53, 31, 25, 4, 1 1, 55, 24, 79, 10, Стара Планина 149, 18, 137, 112, 14, 151

На 14.06.2019 г. /09:45 - 12:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Борова 23, 21, 2, 4, 7, 19, 19, 5, 1, 17, 12, 11, 10, 13, 6, 15, 3, 9, 8, Букова 2, 4, 1, Димитър Гимиджийски 1, 7, Мир 11, 9, 20, 17, 28, 26, 15, 30, 19, 30, 13, 24, 25, 22, Неофит Бозвели 2, 10, 12, 9, 13, 14, 7, 16, 5, 11, 18, 8, 6, Стадион 5, 3, 4, 1, 6, Христо Ботев 254, 260, 211, 262, 203, 270, 218, 205, 272, 215, 213, 209, 217, 207, 274, 264, 276, 266, 268, 219

На 14.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Балабанско: Район Центъра Помпена Станция

На 14.06.2019 г. /14:00 - 16:30 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Буковец 5, Детска Ясла, 6, 9, Бл. 8, 7, 11, 5, 4, 8, 2, 8, Здравец 18, Пейо К. Яворов 36, 30, 18, 1, 22, 3, 20, 17, 32, 26, 28, 34, 24, Стефан Караджа 30, Христо Ботев 7

Община Угърчин  

На 10.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Лесидрен: Стара Планина 270, Тодор Комитата 3

На 10.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Лесидрен: Александър Стамболийски 29, 14, 35, 31, 21, 5, 18, 7, 13, 16, 11, 17, 23, 28, 34, 1, 19, 15, 27, 4, 8, 20, 39, 6, 25, 32, 22, 24, 37, 3, Възраждане 9, 2, 6, 11, 4, 10, 12, 3, 13, 5, 14, 8, 1, 16, 7, 18, Георги Бенковски 9, 10, 8, 7, 6, 3, 1, 5, 2, 4, Коман 1, 2, местност Капин Къща Христо, Къща Въло, Къща Николай, Къща Борис, Къща Марин, местност Ношаря Колиба, 1 Колиба, Орницата, Раковска 3, 11, 15, 5, 10, 9, 7, 2, 13, 4, 12, Стоян Петков 13, 5, 1, 6, 11, 9, 2, 8, 3, Страцин 2, 3, Христо Ботев 11, 20, Христо Смирненски 11, 5, 7, 2, 9, 13, 17, 4, 14, 15, Чаршията 15, 17, 2, 10, 3, 12, 13, 11, 19, 4, 9, 6, 7, 1, Чуловдолска 8, 6, 7, 9, 4, 1, 10, 5, 2, 12, 3

На 11.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Лесидрен: Балван 5, 4, 1, 8, 12, 3, 6, 14, 2, 10, 7, 9, 13, 11, Балдуин 10, 4, 6, 14, 2, Бано Воевода 36, Братеш 7, 5, 9, 1, Васил Левски 38, 29, 42, 48, 46, 40, 44, 25, Васильовска 5, 1, 10, 12, 4, Вежен 3, 1, 2, Енча 5, 6, Момина Пътека 5, 3, 1, 2, Последна Тп5, 3, 5, 4, Стара Планина 113, 176, 174, 143, 186, 170, 152, 160, 123, 156, 164, 125, 101, 137, 121, 184, 178, 151, 135, 155, 111, 109, 162, 166, 115, 119, 145, 141, 127, 103, 154, 131, 153, 188, 172, 107, 150, 133, 147, 168, 105, 148, 149, 158, 157, Юрий А. Гагарин 16, 19, 14, 6, 5, 3, 18, 1, 8, 27, 10, 12, 2, ПИ №117106

На 11.06.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 12.06.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Лесидрен: Александър Стамболийски 1, Бано Воевода 6, 4, 13, 5, 7, 11, 2, 3, 9, Васил Левски 16, 24, 10, 20, 2, 13, 8, 23, 3, 1, 17, 30, 14, 22, 7, 28, 21, 12, 34, 18, 5, 9, 4, 11, 32, 19, 6, Кършар 8, 7, Раковска 1, 2, Стара Планина 134, 75, 73, 106, 84, 94, Тп1, 97, 79, 86, 110, 99, 100, 132, 116, 92, 69, 113, 114, 144, 77, 88, 74, 146, 124, 118, 67, 108, 83, 78, 122, 76, 126, 120, 128, 130, 82, 61, 136, 91, 95, 138, 93, 80, 142, 89, 71, 96, 65, 102, 140, 90, 81, 85, 98, 104, 87, 63, Урница 11, 8, 7, 14, 13, 6, 1, 10, 15, Христо Ботев 10, 12, 8, 16, 1, 5, 6, 7, 4, 2, 14, 3

На 12.06.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Лесидрен: 43325. 16. 273, Аномир 4, 2, Губе 1, Койнец 4, 6, 3, 2, 1, 5, Леседра 14, 16, 6, 26, 12, 5, 11, 10, 2, 8, 3, 1, 17, 4, 9, Недини Езера 196, 13, 11, 5, 1, 7, 23, 8, 6, Нивище 1, Панко. Р. Цоков 2, 1, Стара Планина 227, 194, 262, 230, 241, 192, 210, 243, 196, 201, 220, 233, 206, 240, 177, 224, 161, 171, 258, 163, 202, 226, 183, 236, 239, 204, 209, 173, 235, 231, 264, 260, 165, 244, 247, 250, 167, 234, 200, 221, 238, 187, 278, 219, 225, 232, 217, 199, 198, 159, 245, 214, 181, 169, 215, 211, 251, 190, 205, 228, 189, 270, 218, 256, 222, 191, 253, 179, 248, 195, 175, 193, 203, 242, 216, 255, Тетевен 4, 1, 2, Фенац 2, 4, Юрий А. Гагарин 32, 45, 43, 20, 28, 37, 30, 26, 22, 29, 39, 24

Община Ябланица  

На 11.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 181, 162, 152, 179, 171, 168, 175, 174, 177, 172, 207, 180, 189, 205, 187, 200, 201, 211, 117, 215, 193, 217, 196, 166, 195, 188, 192, 154, 185, 194, 190, 160, 199, 150, 197, 209, 223, 170, 158, 227, 146, Георги Бенковски 7, 9, 1, 5, 4, 2, Девети Май 3, Джорковци 8, 4, 2, 6, 3, 10, 12, Лало Йотов 2, 8, 4, 16, 14, 10, Мильовци 3, 5, 2, 1, 6, Осми Март 18, 20, 8, 4, 6, 12, 2, 14, 10, Победа 5, 40, 9, 19, 36, 21, 42, Прогрес 11, Серванска 8, 6, 3, 1, Сергей Румянцев 5, 2, 6, 10, 3, 4, 7, 8, 12

На 12.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 139, 78, 123, 86, 84, 92, 129, 76, 115, 133, 119, 131, 88, 125, 121, 117, 135, 90, 137, 113, Иван Данов 4, 1, 6, Липа 14, 2, 4, 10, 8, 12, 6, Петър Василев 3, 2, 17, 1, Победа 3, Стефан Цаков 14, 9, 12, 11, 1, 8, 2, 13, 4, 3, Цоло Гетов 3, 7, 2, 1, 5

На 14.06.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 94, Вутю Малков 2, 4, 6, Единство 13, 15, 11, 6, 3, 17, 18, 4, 1, 8, 5, 2, Никола Петков 30, 29, 23, 38, 25, 20, 32, 18, Оборище 17, 15, 13, Петър Василев 2, Равнището 3, 1, 7, 5, Стара Планина 23, 24, 21, 19, 28, 15, 26, 32, Стоянковото 2, 4, Съева Пещера 57, 10, 31, 53, 37, 47, 7, 51, 49, 33, 3, 4

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019