Съобщения
31.05.2019
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 3 - 9 юни 2019 г.

Област Ловеч

Община Априлци  

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Априлци, Общ. Априлци:   Махала Маришница  5, Събевска/Острец/  Къща, Хелевска/Ново Село/  27,17,10,30,18,54,52,13,61,42,37,31,11,38,20,50,32,28,22,4,21,48,9,46,6,14,5,40,1,34,19,2,29

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 16:00 Ч.; 12:15 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Велчево, Общ. Априлци:   Васил Левски  3,15,39,9,28,14,13,11,8,5,10,59,37,41,2,43,51,6,17,57,4,7,53,21,26,63,55, Местн.Джокари  Къща Георги,5,Къща Тотю,Къща Румяна,Къща Пена,Къща Марин,Вила,Къща Кольо,7,Къща Тотьо,Къща Никола,Къща Мичо,Къща Иван,Къща Пею,Къща Мария,Къща Ганчо,Къща Драган,Вила,Къща Димитра,Къща Нанко,Къща Васил,Къща Къню,Къща Радоя,Къща Марин, Местн.Мачковци  Тодора-Къща,Тп1,Бочо-Къща,Еню-Къща,Жилищна Сграда,Вила,Мария-Къща,Руска-Къща,Стефан-Къща,Иван-Къща,Вила,Елка-Къща,Тп2,Тата-Къща,Тота-Къща,Бочо-Къща,Къна-Къща,Йонко-Къща,Георги-Къща,Илия-Къща,Милка-Къща,Иван-Къща,Тотю-Къща,Стоян-Къща,Мария-Къща

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 16:00 Ч.; 12:15 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Гумощник:   Вилна Зона 1  , Клиновци  18,20,9,2,44,12,48,1,7,49,19,17,4,14,51,11,21,6,53,46,3,8,5,10,15,13,23,30,45,34,24,22,26,37,35,32,47,39,33,38,27,43,31,29,28,41,36,42,40,25,48,53,55, Лакарево  1 Къща Цона, Мах.Лакарево  Къща Тодора,Къща Миладин,Къща Павел,Къща Пенко,Къща Нено,Къща Красимир,23,Къща Тотка,Къща Марин,Къща Васил,39,Къща Пламен,Къща Иван,1 Вила,Къща Магдалена,Къща Марийка,Къща Мария,Къща Мая,Къща Георги,Къща Цана,Къща Ангелина,Вила, Мах.Реката  37,50,Къща Иван,Къща Мичо,2 Къща Тодор,Къща Павел,Помпа,Къща-Светлозар,Къща-Невена,Къща-Тодор,Къща-Милка,Къща-Беньо,Къща Мита,Къща Генади,Къща Ибрям,Къща-Стоян,10 Вила,Къща Божидар,Къща Любка,Къща Ганко,Къща Динка,Къща Марин,Вила,Къща Стойчо,Къща Бригита,Къща Минко,Къща-Веселин,Къща-Съба,Къща Таня,Къща-Матей,Къща,10,Къща Ганчо,Къща-Николай,Къща Марийка,Къща-Михо,Къща-Марко,Къща Симеон,Къща Нели,Къща Радка,Къща-Райко,Къща-Тота,Къща Никола,Къща Бонка,136,Къща Стефан,Къща-Петко,26,Къща Зинови,Къща Илия,Къща Александър,Къща-Димитър,Къща-Минко,Къща Васил,Къща Неда,Къща Георги,Къща Недялко,Къща-Марин,Къща Станимир,32,Къща Матей,Къща Петър,40,Къща-Минчо,Къща-Митко,Къща Петко,2, Мах.Селце  Къща Марияна,Къща Недка,Къща Дойчо,Къща Беню,Къща Мария,Къща Митко,Стоп.Постройка,Къща Богдана,Къща Иван,Къща Васил,Къща Лила,Къща Марин,Църква,Вила,Къща -Татяна,Къща Невенка,1,Музей,Къща Миню,Къща Георги,Къща Милен,Къща Илия,Стоп. Постройка,Къща,Къща Григор,Къща Стефан, Упи I Кв.35  , Цанко Влаховски  8,30,13,64,14,56,10,38,37,31,66,62,19,27,16,88,11,80,70,4 2,78,72,32,58,86,44,39,25,84,20,24,54,74,60,46,82,52,34,41,33,9,76,90,75,23,12,40,18,5,21,22,35,48,28,26,7,68,17,36,15,1,97,12 Тп-4,4,6,8,12,3,2,1,6, Чакърска  100,8,37,46,40,25,110,34,108,57,24,43,12,66,44,42,35,20,36,31,38,90,26,41,49,102,13,23,123,45,18,47,17,32,39,15,30,133,78,112,33,27,10,28,29,16,21,33,67,61,64,58,92,95,91,98,60,15,83,1,56,87,19,84,97,78,52,70,62,65,85,102,74,75,11,100,63,57,6,3,72,54,90,48,5,59,94,77,73,7,55,88,76,145,50,104,68,89,69,82,86,79,71,81

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Дебнево:   20300.161.87  Местността Папрат, Балкан  3,1, Боровец  6,3,1,4,5,2, Буковец  1,13,5,9,6,10,8,3,4,11,2,8, Васил Драганов  1,4,3,2,5,6,7, Видима  10,21,17,19,11,13,5,1,6,4,9,27,15, Възраждане  1,4,2,3,6, Девети Септември  15,50,39,40,42,60,48,58,56,2,27,34,1,23,30,29,32,18,20,8,36,5,13,25,15,37,24,2,9,21,19,35,6,16,31,17,11,22,4,33,38,3,10,45,43, Доктор Казаков  6,13,15а,3,15,9,1,7,17,5,4,21,19, Дружба  11,2,4,6,1, Здравец  1,6,4,8,10,12,2, Златешка  5,9,3,7,4,8,2,6,1,9, Зънтаров  4,11,7,14,2,3,25,8,29,15,39,5,31,13,6,17,27, Илия Матев  9,13,5,4,14,18,16,7,6,3,1,10,11,12,2, Калето  8,6,10,15,9,8,12,1,14,3,7,4,13,2, Калчо Консулов  8,9,2,3,6,1,7,17,19, Клокотница  13,9,10,21,3,15,6,27,2,7,5,8,19,12,11, Крайбрежна  14,8,2,16,6,10,4, Липака  8,6,1,4, Лъгът  2,9,11,5,7,1,3, Люлякова  3,1,8,18,12,10,14,5,3, Мах.Беров Мост  , Мир  4,2,6, Оборище  4,10,1,3,5,7,2,6, Осми Март  64,31,1,58,23,78,32,41,72,48,25,35,86,8,22,16,66,62,28,33,17,14,20,37,68,36,4,74,26,6,09,24,88,9,50,27,15,43,30,2,21,52,46,5,42,82,44,7,60,45,57,47,70,80,3,54,39,38,13,34,40,56,55,53,69, Петко Колев  24,40,53,57,16,18,34,26,46,55,12,36,47,51,49,32,14,22,30,6,10,38,43,28,20,8,46,59,44,73,42,17,7,15,1,5,2,23,25,3,13,19,9,11,4, Преспа  1,6,8,4,2, Първомайска  9,3,10,5,2,6,8,7,4,11,1, Радецки  6,2,8,4,1, Стара Планина  3,7,4,5,6, Троян  10,3,1а,4,7,5,2,1, Христо Ботев  23,4,21,3,5,13,10,7,12,15,19,6,9,27,8,25,17,11,1,2,97,92,87,72,38,82,44,88,90,137,69,34,80,83,51,53,46,59,103,057,105,49,86,139,81,2,123,56,78,42,121,79,91,66,52,109,93,74,113а,32,55,48,50,36,63,64,65,85,71,14,107,58,135,97,67,141,37,60,57,125,68,127,62,84,99,95,54,9,28,3,20,31,6,43,39,4,7,33,24,14,37,47,41,26,1,16,22, Христо Чулев  3,1,15,30,25,7,20,8,9,17,2,27,11,22,24,26,29,5,4,28,6,13,32,23,21,32,41, Червено Знаме  7,3,9,2,5, Червещица  1,9,3,5,7, Явор  2,1,2,4,   9

На 05.06.2019 Г. /12:15 - 16:00 Ч./ -  Дебнево:   Мах.Беров Мост

Община Ловеч  

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Александрово, Общ. Ловеч:   Владайска  2,11,13,7,5,1,3, Габровска  1, Денчо Влайчев  11,16,9, Крайна  39,41, Покой  6,2,9,5,16,15,3,4,8,14,12,7,1,17,10, Преспа  11,12,16,13,14, Район Ж.П.Гара  1,9,11 Уо Тп 18,11,6,5,15,2,4,7,3, Трети Март  20,22,31,29, Цар Освободител  58,62,19,60,29,54,50,27,21,25,52,56,23, Цоньо Василев  9

На 06.06.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Брестово, Общ. Ловеч:   Александър Бойчев  20,17,11,18,12,13,21,19,15, Братя Ватеви  4,2, Влашка  1,2,4, Доктор Найден Стефанов  6,11,15,1,4,12,13,19,17,5,2,25,9,7,21,27,23, Здравец  35,16,37,33,2,54,14,56,64,13,1,26,6,12,29,25,18,48,15,19,23,31,40,62,3,50,22,52,5,11,10,58,4,9,36,46,32,24,60,39,42,44,20, Канаджийска  7,1,9,5, Могилска  2, Одрин  2, Перущица  1, Пиронковска  1, Топалска  2,15,6,4,7,9,6а,11,3,5,1,   Тп 4

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Владиня:   Александър Стамболийски  6,8, Болнична  3, Георги Бенковски  9,10,7,8, Георги Раковски  5,9,14,7,6, Дунав  2, Иван Вазов  6,1, Кирил И Методий  11,2,13,8,5,10,4,7,3,9,6, Любен Каравелов  6,10,9,1,8,12, Маршал Толбухин  19,13,15,9,23,1,11,17,27,Бюфет Кръчма,Млекосъбирателен Пункт,6,5,3,10,25,7,21,16,12,4, Мизия  13,11,9, Пирин  3,21,2,13,12,6,9,4,15,14,1,8,7, Роза  5, Септември  14,3,4,2,10, Сергей Румянцев  23, Стара Планина  8,3,2,9,7,11,1,13,15,4,6, Страцин  27, Тодор Каблешков  4,19,1,16,10,5,21,14,29,13,17,31,3,23,11,6,12,27,7,Уо Тп 1,8, Хаджи Димитър  19,4, Хан Аспарух  3,1,4,2, Христо Ботев  19,4, Христо Смирненски  7,5,4,8,6,1, Цанко Церковски  5,4,1,8,6,9,2,10,7, Черно Море  6,2,8,4,10,   4

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Деветаки:   Васил Левски  11,5,1,4,6,3,9,8,10,7, Липовец  18,10,Уо На Тп5,3,12,4,11,8,5,20, Московска  6,1,2,8, Охрид  3,2,1, Проф.Асен Златаров  1,6,10,2, Римна  12,25,23,17,8,15,5,19,14,10,9,11,7,21, Стара Планина  4,8,6,2, Христо Ботев  1,7,9,3,13,2,5, Янтра  12,9,5,4,2,1,3,7

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дойренци:   Александър Стамболийски  1,2,9,Улично Осветление Тп 12,17,13,7,11,19,15,21,23,5, Барата  24,6,18,20,22, Дунав  9,5,11,7, Недялко Русинов  2,6,14,10,4,12,5,7,3,1,9, Никола Й.Вапцаров  1,6,7,5,3, Софроний Врачански  3,1,11,7,9, Тодор Каблешков  14,3,16,2,8,12,10,6,1,4, Тодор Киров  2, Хан Крум  14,8,1,20,3,10,12,16,18

На 07.06.2019 Г. /12:30 - 13:30 Ч./ -  Дойренци:   Гарова  Технокороза

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дъбрава, Общ. Ловеч:   Васил Левски  29,23,19,13,15,9,4,14,3,5,17,11,33,7,2,27,10,31, Горски Пътник  12,18,Уо Тп1,5,19,14,20,3,16, Илинден  3,8,1,4,14,6, Местност Каптажа  Пс, Трети Март  15,21,14,1,9,7,19,17,16,2,3,5,13,11,18, Чер Недялко  1,3,5, Шести Септември  22,27,29,5,21,19,3,7,25,1,2,16,6,17,15,11,4,8,23,13,10

На 06.06.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Йоглав:   Александър Стамболийски  2,10,4,16,8,7,1,5,6,18,12,3,14, Бенковски  1,4,3, Васил Левски  10,8, Захари Стоянов  7,5,1,6,8,3,4,2, Иван Вазов  1,6,3,15,9,13,4,17,11,7, Кокиче  10,2,6,7,8,1,3,5,4,9, Латинка  10,8,18,16,1,14,13,5,3, Мелнишка  43, Мусала  5, Никола Василев  3,2, Осъм  21,15,19,22,17,23,13, Отец Паисий  6,10,7, Пирин  21,15,17,11,19,13,9, Рила  1,3, Стара Планина  3, Странджа  2,3,1,4,7,5, Съединение  12,13,4,6,1,5,7,11,9,3,2,10, Трети Март  33,5,45,11,19,47,10,6,Павилион,25,1,31,27,8,3,49,29,13,16,43,38,41,14,Уо Тп 3,36,7,12,4,9,26,24,37,35,32,21,15,34,39,22,17, Хан Аспарух  18,7,24,31,22,8,2а,35, Христо Ботев  4,25,11,3,1,2,5,    Местн Долно Ливаде

На 07.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   34-Ти Пехотен Полк  2,4, Алеко Константинов  5,3,4,2,7,1, Балканска  2,3,4, Васил Левски  79,73,115,63,87,121,77,105,46,107,50,71,111,93,109,91,40,97,56,67,83,103,65,75,58,69,99,36,48,60,113,85,62,119,44,38,81,101,52,95,42, Даскал Манол  6,11,10,8,2,9, Иван Драсов  39,37,25,31,33,29, Митропол.Дионисий Ловчански  1, Николчо Терзиев  10,5,4,7,11,9,8,2,3, Плиска  10,25,8,29,23, Хаджиненчева  5,2,3, Хисарска  43,59,41,55,31,57,33,49,45,51,   Кв. Вароша На Отградата На Училището

На 03.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Акад.Иван Урумов  15,23,19,27,9,2,5,13,25,21,11,7,17, Ана Предич  4,6,16,1,3,2,14,23,5,12, Граф Игнатиев  3,31,26 Съзвездие,13,10,24,19,17,20,22,29,5,27,7,11,21,23,26,25,18,9,15, Доктор Никола Сяров  28,17,34,36,19,32,6,30,8,1,38,20,11,9,14,21,5,22,2,12,26,24,3,4,13,10,18,16,15, Доктор Съйко Съев  36, Младост  Уо На Тп Кацарски, Отец Климент  27,31,18,37,20,35,23,22,21,24,33,25,26,29,19, Проф. Д-Р Стефан Ватев  13,23,18,12,11,14,8,16,2,22,3,17,10,9,5,7,6,20,21,25,15,19,4, Стара Планина  27,17,7,1,13,21,23,3,11,19,15,5,25,9, Уста Колю Фичето  11,2,5 Иванка Дачева,4,6,5,5 Ив.Дачева, Хан Омуртаг  4,19,10,18,15,5,8,6,12,3,9,1,20,24,13,26,22,11,14,16,17,7

На 07.06.2019 Г. /11:15 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Безименна  Уо Крепост Хисаря, Величка Хашнова  20,24,2,18, Ген.Гембицки  5,6,8,10, Георги Бенковски  9,15,17,Асоциация Феномени Асфен, Даскал Никола  11,16,13,18,24,22,20, Марин Поплуканов  12,15,29,10,16,27,41,17,14,25,37,19,39,31,35,6,23,33, Хисарска  19,17,14, Христо Иванов-Големия  13

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   България  1, Васил Йонков-Гложенеца  12,Уо Касета Стара Митрополия,1,7,14,5 А, Велики Преслав  4, Димитър Пъшков  8,11,8а,6,15,13,4, Иларион Макариополски  5,4,4 Девети Септември,6, Никола Петков  1,5,10,11,8,7,15,13,1а,3,2 Пролет,9, Оборище  6, Търговска  41,43, Хан Крум  4,4-Тинко,1а,3,6,1,1а Стратеш,14,10,2,16,8,12

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Вардар  8,1,2,10,7,5,3,12,9,4,6, Илинден  1,2,8,3,5,7,4,6,12,10,9, Княз Александър I Батенберг  2 Албена, Княз Имеретински  77,71 Еньо Костов,85 Албена,71 Е Костов Гараж,85,75,71,81,85 Албена,79, Панайот Хитов  1,3,7,2,5,2б,9,4,6,2, Цар Асен Първи  33,35,33

На 04.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Дикисанска  14,11,Уо Тп Дикисан,4,6,13,8,2,9, Иларион Ловчански  32,15,14,13,34,26,21,18,28,16,30,10,11,9,17,18а,8,19, Княгиня Невинна  7,12,13,8,14,19,11,17,10,9, Тракийска  8,13,4 Ст Едрев,9,11,15,4 Стоян Едрев, Цар Иван Шишман  24,23,22,26,27,25,17,19,21,20, Чаталджа  7,2,1,3,5,9

На 05.06.2019 Г. /11:15 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Доктор Съйко Съев  31,Уо Касета Бл. 209, Жб 209  Жб 209,В,Гараж

На 06.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Дунав  21,30,32, Панайот Волов  6,3,8,4,6 Кв,2,1, Тодор Каблешков  10,3,8,6,9,4,5, Търговска  93,101 Благоев,89,183 Димитър Благоев,95,99,101,101,91,93 Таван,97

На 08.06.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Осъмска  2 Мир,1 Дружба, Свобода  Станция На Подземна Кабелна Мр,Дом На Техниката, Търговска  26,26,24,30

На 05.06.2019 Г. /11:00 - 16:00 Ч./ -  Ловеч:   Търговска  80,84,82,Касета Уо

На 07.06.2019 Г. /14:15 - 14:45 Ч./ -  Ловеч:   Хан Кубрат  9 Завод

На 07.06.2019 Г. /11:30 - 12:30 Ч./ -  Малиново, Общ. Ловеч:   Георги С.Раковски  65

На 07.06.2019 Г. /14:00 - 14:30 Ч./ -  Пк Елтос

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Радювене:   Александър Стамболийски  1,12,2,10,6, Балчик  6,10,3,1, Ботев Връх  3,1,5,7,8,6,4,11,9,9а, Бранковска  12,6,10,4,2,1, Бузлуджа  8,14,7а,12,10,9,7,6, Васил Левски  12,2,13,21,27,25,4,17,8,9,14,6,13а,32,24,19,15,3,11,10,22,30,10а,1,20,18,16, Веслец  5,7,32,17,19,12,13,6,8,10,30,3,25,11,15, Горномалянска  3,1, Горча  1,3,4,10,2,6,7, Гробарска  3,4,5,1, Димитър Благоев  8,6,10,7,5,4, Драва  5,2,1,8, Дългуша  12,10,6,4,2,14, Козл0дуй  1,2, Козя Стена  3,1,5, Никола Д. Петков  12,6,3,2,1,17,14,4,23,21,10,11,9,5,15,7, Перущица  7,1,4,3, Петко Д.Петков  2,5,6,4, Полето  8,2,10,4,1, Първа  2, Реката  10,9,11,14,8,7, Рила  5,7, Стоян Едрев  122,65,43,49,95,92,67,97б,71,97,Уо Тп 4,94,41,47,73,87,112,53,63,77,103,109,99,134,86,51,111,114,120,118,69,96,79,107,83,90,97а,75,55,102,136,130,108,106,132,61,88,104,89,59,100,105,126,93,45,124,116,101,57,96а,110, Тодор Маринов  10,10б,7,5,8,11,9,14,12, Тополница  7,4,9,14,8,2,12,16, Христо Вълков  6,7,15,13, Христо Смирненски  5,3,   Уо Тп 7

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Слатина, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  1,11,8,2,3,18,5,4,12,Уо Тп 6,10,9,13,7, Бойчо Огнянов  10,2, Васил Левски  5,32,19,13,10,26,12,18,6,4,17,34,11,20,15,16,9,7,24,8,28,2,30, Гоце Делчев  4,3, Паисий  6,4,10,69,3, Петко Р.Славейков  2,5,1,3,4, Първи Май  23,14,19,15,20, Рила  12,14,6,25,10,8,4, Родопа  1,3, Свети Климент Охридски  2,22,18,17,30,3,12,8,16,14,7,6,4,28,10,11,9,26,13,19,15,20,1, Стара Планина  1,2,4,22, Янтра  20,22,19,11,15,13,28,26,   8

Община Луковит  

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Бежаново, Общ. Луковит:   Xxіі  Кв.138, Алеко  7,11,9, Александър Стамболийски  3,8,2,11,1,4,9,6,13,7,18,5, Ангел Кънчев  4,2,3, Асен Златаров  5,4,8,9,3,7,6,10, Аско Махмудов  3,14,8,4,15,7,17,2,6,5,21, Бачо Киро  2,1,8,3, Беласица  2,12,9,11,7,17,18,28,51,20,6,27,47,15,14,10,19,4,53,3,30,1,13,26, Боровец  3,2, Бръшлян  12,11,7,18,4,3,1, Васил Левски  50,8,26,40,21,3,5,10,11,1,38,4,18,9,24,22,34,12,2,42,7,44,17,16,46,28,15,20,30,36,19,13,14,1,8,4,6, Вежен  2,8,4, Вит  16,49,22,28,23,25,45,34,8,37,18,31,12,30,24,13,41,11,47,21,32,26,38,33,15,6,19,5,29,33а,10,4,43,35,1,2,39,40,14,3,20,7,9,17,55,59,51,36,57,46 Свинеферма, Гео Милев  2,3,8,7,10,6,14,9,5,4,1,16,12,11, Георги Бенковски  21,5,1,32,11,33,37,14,20,15,17,30,12,7,9,22,2,4,3,13,18,10,19,8, Георги С.Раковски  6,8,3,5,10,4,1,2, Димитър Дяков  1,3,1,10,20,6,5,8,9,11,7,4,13,2,12,14,18,16, Димитър Полянов  1,10,2,8,3,11,4,12,5,6,11, Добри Комитата  16,1,25,6,27,14,10,3,12,5,23,4, Дунав  3,1,8,22,17,10,16,7,18,14,20, Иван Вазов  2,1,4, Иван Иванов  7,14,9,5,11,12,2,1,3,4,10,13,8, Иван Роснев  9,3,7,13,1, Искър  44,33,46,41,29,23,6,31,42,35,39,43,16,17,8,14,3,1,4,22,38,28,34,11,6,21,15,26,2,20,36,40, Йордан Йовков  1,3, Калето  5,2,1,7, Клокотница  7,12,21,9,15,19,2,8,1,17,3, Козлодуй  5,15,11,21,17,13,7,19,1, Кокиче  6,4,2,1,8,12, Любен Каравелов  2,4, Местност Куньовското  Пс, Мир  2,1, Никола Йонков Вапцаров  9,10,7,2,4,14,16,12,3,18,8,13,6,5,11, Никола Цоцов  2,22,15,25,1,10,20,6,8,14,12,Уо Тп 8,24,3,5,29,34,9,16,4, Опълченска  4,2,1,7, Орелец  2,1, Осми Март  2,10,1,3,14,5,6,4,8,7, Осогово  10,1,13,12,11,3,5,2,9,16,4,6,14,7, Отец Паисий  1, Панайот Волов  1, Патриарх Евтимий  6,4,1,3,2,7,5, Пейо К.Яворов  10,14,7а,8,9,18,5,20,2,7,16,3,6,4,12, Плевен  82,84,94,75,61,71,90,63,74,77,76,67,65,66,86,92,78,73,69,88,72,70,66а,57,68,55,108,103,83,102,99,132,136,91,120,119,124,134,89,115,96,93,104,95,107,81,111,109,87,100,126,104а,140,105,142,85,98,97,79,130,110,116,121,101,148,150,28,4,74,22,35,20,3,17,13,9,1а Казанка,32,19,14,1,46,41,18,39,25,6,44,26,2,21,51,15,16,36,30,56,12,43,23,48,33,54,29,11,5,58,31,45,42,62,27,38,7,34, Първи Май  6,3,5,8,2,10,1, Сергей Румянцев  1,15,9,13,19,16,3,6,5,4,8,7,2,12,17,21, Сини Вир  12,14,8,11,13,15,4, Сливница  1,2,4, Стара Планина  11,25,34,69,47,16,63,6,1,22,67,53,58,23,15,4,49,27,33,29,41,46,10,12,3,5,39,35,13,54,31,61,9,32,8,14,26,21,38,51,71,44,65,7,56,36,30,42,28,24,75,19,37,48,59,2,60, Стефан Караджа  3,6,1,2,9,4,5, Стублата  35,59,61,41,26,45,64,55,63,67,38,74,49,17,32,62,13,70,58,47,16,76,15,29,28,19,36,40,46,27,72,51,53,20,24,68,31,18,60,57,56,25,50,23,43,52,34,14,21,66,54,48,65,42,41,2,6,7,1,5,8,3,9, Филип-Тотю  8,2,1,5,3,4,6, Христо Ботев  3,8,7,10,9,4,2,13,11,5,1,6, Христо Смирненски  16,5,20,3,22,17,14,6,28,10,8,9,12,26,24,2,1, Христо Татарлийски  5,17,3,15,7,19,29,8,14,11,13,16,9,10,12, Юрий А.Гагарин  1,4,6,2,3,5,18,21,2,22,25,1,12,17,24,19,9,15,16,10,11,   Стоп.Двор,8,Вила

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Беленци:   Батак  2,6,3,14,5,1, Беласица  6,1,4, Боровец  4,6,2, Бузлуджа  12,2,10,9,11,8,6,17,1,4,15,3,13, Васил Левски  22,23,27,20,3, Втори Юни  4,2, Георги Бенковски  6а,9,11,6,1,2,5,4,3,7,26,15,12,14,10,16,20,17,23,13,24,18,21, Главна  12,36,9,23,28,21,13,8,11,7,17,25,32,22,10,19,14,20,1,34,24,5,26,62,83,50,31,27,75,59,41,65,49,79,82,40,44,57,53,63,78,42,37,56,52,5,70,51,76,38,45,80,48,68,84,43,73,39,54,46,29,33,4,79а, Деница  3,2,1,4,5, Изгрев  1,3,2,4, Каноското  14,20,19,21,22,10,13,29,15,9, Кошута  4,8,2,6, Местност Селския Връх  Пс, Могилата  6,8,10,12,5, Обзор  11,10,7,13,12,8,3,6,2,1, Оборище  8,11,5,1,2,6,3, Пазара  5,7,3, Първи Май  2,1, Ратица  1,3,7,5,2, Рила  2,4,1,3, Свети Илия  4, Синчец  8,3,6, Стара Планина  8,32,4,6,14,12,7, Тодоришка  10,3,8,6,7,4,14,5,2,13,9,11, Христо Ботев  3,1,2,4, Чавдар  8,16,15,10,21,12,4,11,18,9,13,14,1,19, Чуканска  8,6,1,4,3,5, Шипка  5,7,3

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Горник:   Делницата  096005

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 15:15 Ч./ -  Дерманци:   Александър Стамболийски  22,24,35,33,37,29,31, Васил Левски  20,32,30,1,10,15,25,34,26,7,4,12,38,19,11,36,13,5,28,6,27,29,21,2,40,16,14,8,18,9,31,35,33,3,17, Вит  13, Георги Раковски  40,10,26,23,32,8,12,9,36,19,28,16,5,20,1,11,30,6,34,18,24,7,14,38,13,25,3,15, Гоце Делчев  5,19,17,9,12,25,3,14,8,7,1,29,2,21,23,4,27,6,31, Дърман  7,3,1,6,4,8,5, Любен Каравелов  35,42,40,44,46, Мизия  22,19,28,5,23,8,18,1,2,13,16,14,20,6,17,3,21,22а,12, Оборище  9,3,5,7,1, Околовръстна  9,3,5,7,10,1,20,6,4,16,8,18,14,12,11,22, Петко Д.Петков  5,6,4,1,2,3,7, Подполковник Калитин  8,9,6,3,2, Райна Княгиня  24,15,20,22,18, Хан Аспарух  2,5,7,4,6,3,1, Яне Сандански  1,3,6,2,5,   Уо Тп 10

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Дерманци:   Александър Стамболийски  51,36,41,49,43,39, Васил Левски  22, Георги Бенковски  21,15,12,16,24,25,27,29,22,11,5,13,7,19,10,14,23,20,17,9, Георги Раковски  29,48,64,33,50,52,39,35,62,60,31,56,40а,46,37,41, Крайна  4,5,10,12,3,6,8,11,17,13,1, Куделин  14,11,1,9,13,10,8,12,7, Любен Каравелов  47,38,41,37,56,25,54,43,27,36,52,29,45,31,48,50, Мизия  34,36,32,27,29, Околовръстна  44,48,42,Уо Тп 14,54,34,35,40,21,27,30,15,32,26,37,25,33,19,28,23,46,29,56,45,36, Скобелев  16,15,7,27,23,3,19,13,8,32,34,26,25,29,12,22,24,18,20,4,30,17,6,9,11,28,5, Цар Борис 1  54,32,37,34,36,31,45,46,47,43,38,42,49,41,29,48,40,50,35,39,33,52,51

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 09:15 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Драгана:   V-114  Кв.9, V-114, Кв, 9  Пи-230060.500.114, Александър Стамболийски  17,2в,18,10,2б,5,4,2,15,14а,6,3,12,11,13,1,19,14,9,16,2а, Беклемето  10,6,3,7,14,12,8,2,5,1а,4,1,9,11, Васил Коларов  32,9,3,14,1,4,2,8,11,10,16,5,12, Васил Левски  4,13,11,8,5,10,6,14,12,3,1,16,2,9,18, Гео Милев  2,4,1 А,3,1, Георги Бенковски  8,9,10,17,7,13,6,3,19,21,11,2,1,15,2а,5,25,35,44,37,39,34,12,36,16,65,14,28,52,67,46,42,49,29,33,22,45,26,43,48,20,27,31,47,32,53,30,61,38,63,41,18,40,59, Горник  5,3, Гороглед  10,18,1,8,6,20,2,3,12, Гоце Делчев  16,15,1,2,10,8,17,18,13,6,9,11,12, Иван Вазов  8,3,10,12,4,14,6, Изгрев  7,32а,8,19,15,3,14,36,32,1,20,23,22,17,25,27,34,10,11,21,24,9,18,13,12,34а,29,2,28,16,26, Калето  16,14,1,6,4, Каменица  22,8,12,14,18,10,26,6,4,2,24,16, Коларска  23,10,7,22,2,18,29,1,27,15,24,35,4,25,20,5,19,13,31,9,17,6, Ловешка  2,25,12,5,19,8,29,27,Упи Vii, Кв.42,3,21,13,31,1,4,11,15,23,33, Любен Каравелов  22,13,24,14,20,34,9,36,16,11,18, Местност Езерото  Пс, Оборище  6,2,2б,8,4, Освобождение  6,5,7, Отец Паисий  5,1,20,11,3,14,2,13,30,22,8,26,15,4,7,24,34, Панайот Волов  10,34,22,15,8,13,26,20,24,23,32,14,12,28,25,17,16,4,2,7,11,3,21,30,38, Пенчо Славейков  1,5, Раковска  2,11,1,13,7,9, Сан Стефано  2,3,1,4,32,48,10,7,45,34,55,36,15,50,27,11,42,23,17,31,18,13,28,38,16,21,40,37,6,9,19,26,51,49,52,25,22,53,30,58,44,60,46,14,35,5,20,24,64,54,12,56,57,42, Стефан Караджа  3, Стоян Заимов  1, Тинтява  13,1,11,8,4,9,2, Хаджийска  1,3,2, Христо Ботев  8,10,18,21,16,12,2,4,20,6,22, Христо Смирненски  4,10,12,14,1,8,6,2,16, Шаферска  3,10,4,7,13,15,11,7а,9,2,6,5,1,19,24,25,12, Яне Сандански  12,17,11,16,19,5,10,6,9,23,1,14,7,3

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Карлуково:   36511  , 44327  , Александър Стамболийски  1,37,16,2,11,9,18,25,5,29,8,21,13,4,3,39,6,1,12,23,15, Ален Мак  2,5,7, Ангел Кънчев  4,3,6,5, Баба Тонка  2,4, Байкал  8,6,3,12,10,1,2, Бачището  2,6,4,1, Бачо Киро  11,5,3,12,14,4,7,2,6, Бор  6,4,7,3,5а,1,5, Бузлуджа  13,6 /Ул. Хаджи Димитър1,4,7,3,2,8, Васил Левски  18,13,7,15,14,17а,5,2,11,17,12,21,6,16,19,3, Вежен  8,1,6,3,3а,5,1а,6а, Георги Бенковски  2,3,6,5,1,4,7, Георги Иванов  13,5,9,6,1а,2,3,7,12,16 Къща,14,10, Георги Раковски  5,12,2,10,6,4,3,14,16,1, Градище  5,2,17,8,3,15,9,4,13,6,10, Девети Май  2,5,3,10,8,4,1, Детска Песен  3,6,1,4а,4, Дико Илиев  5,10,4,9,8,7,13,2а,3,1,20,21,14,24,18,15,2,17, Дунав  5,3, Железничарска  8,6,10,14,1, Желю Войвода  3,6,2,4, Здравец  24а,24,21,23,28,27,26,17,4,13,22,14,20а,7,10,6,16,5,11,15,8,9,12,18,3,1, Иван Ангелов  10,6,3,8,5,16,14,18,19,11,20,21,24,22,28,15,13,26,17, Изгрев  1,3,5,7, Искър  2,1,5,7,3,8,12,17, Искъра-Сладината  64, Кап Петко Войвода  9,1,5,2,3,13,17,15, Кирил И Методий  1,3,5, Кокиче  5,4,8,6,10,1,3, Лале  2,5,12,10,1,6, Латко Лилов  5,2,1,3,10,7,6, Местност Григора  Пс,Пс, Младост  10,26,11,20,23,16,24,18,21,14,12,8,1,5,2,7,4,9,6,3, Оборище  6,1,4, Орляк  4,21,11,13,1,15,2,19,3,6,10,14,12,17, Отец Паисий  2,23,3,1, Петко Петков  5,2, Петър Берон  1,2, Петър Трантеев  2,3,11,6,5,8,1,4,9,13,7, Пи-018035  , Пролет  24,22а,18,8,1,12,22, Проходна  1,4,2,3,5,1а, Първи Май  2,4,13,6,11,1, Работническа  13,11,7,1,2,3,5,4, Райна Княгиня  3,5,7,4,2, Сергей Румянцев  10,4,15,13,1,3,8,12,6,2,7, Софроний Врачански  4,1,6,2, Стара Планина  16,9,7,5,11,1,2,12,14,17,15,10,3,8,20,13,18, Стефан Караджа  6,9,1,4,5, Трети Март  1,4, Хаджи Димитър  7, Христо Андреев  7,3,5, Христо Ботев  1,2,7,9,7а,6,12,16,2а,3,10,18,14,4,5,8, Юрий А.Гагарин  2,4,1,5,3,8,10,6,   Хижа,Къща Местност Садината

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Луковит:   Бор  1,2, Кокиче  42,25,35,21,46,19,47,39,27а,37,22,34,41а,17,41,24,20,43а,48,27,29,36а,30,28а,18,40,16,23,26,36,32,44,28,31,33,38,50, Лале  39,24,33,35,43,37,47,31,25,28,26,17,8,27,22,13,19,41,30,20,38,21,11,16,24а,14,29,10,12,15,18, Лилия  2,1, Лозарска  27,35,15,25,10,4а,22,14,21,20,28,33,31,12,36,20а,39,8,45,23,50,19,46,6,20б,18,42,16, Мак  3а,4,6,3,2,1,59, Местност Голия Връх  , Начална  10,43,18,37,23,42,22,17,19,32,36,30,27,28,24,21,33,38,31,16,20,41,14,26,25,35,12,29, Пролет  27,25,17,15,46,38,28,36,40,21,19,13,26,42,30,44а,23,34,32, Теменуга  23а,29,25,10,57,18,22,41,19,4,33,8,45,14,27,23,35,6,31,16,21,   Тп57

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Луковит:   Бяло Поле  , Възраждане  1,139, Местност Бяло Поле  Стрелбище, Местност Искъра  Свинарник,Пчелин,Вила,Уо Тп 6,Овощ.Градина,Помпа,Хижа, Стопански Двор

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Петревене:   045009  , Александър Стамболийски  11,6,3,12,8а,17,5,16,1,13,21,4,2,15,8,20,25,23,24,22,39,24а,33,26,35,2а,31,27, Бор  1,2, Бреза  3,5,1, Васил Левски  5,2,1, Витиня  6,8,5,4,7,1,3, Ген.Гурко  21,27,10,18,15,13,20,9,29,22,25,19,17,8,5,3, Георги Иванов  5,1,2,7,4,6,3, Георги Сава Раковски  7,54,52,4,18,6,8,3,30,20,15,10,46,12,1а,22,24,28,1,5,16,36,48,2,40,14,44,58,26,13,50,70,68,72,76,64,60,84,62, Здравец  1,7,3,10,2, Златна Панега  1,2, Иван Вазов  10,7,3,1,6,10, Иван Стефанов  2,1, Изгрев  7,3,1,10,5,2,6,6 А,8,4, Местност Жп Спирка  Катодна Станция,Пс, Местност При Панега  034042, Опълченец Стоев  2, Отец Паисий  11,3,6,1,9,4,5,7,2, Радецки  2,6,1,8, Райна Княгиня  9,2,5, Рила  7,10,15,20,6,2,14,3,8, Розова Долина  17,11,25,27,15,29,8,5,1,31,7,6,19,9,21,13,39,36,37,20,28,35а,22,41,35,26,16,37а,38,34,24,33, Сергей Румянцев  5,1,3,2, Синчец  1, Софроний Врачански  22,24,11,15,18,10,4,17,2,13, Стара Планина  8,1,7,2,6,9,10,4,5,11,3, Хаджи Димитър  67,56,57,48а,66а,68,70,71,65,64,54,63,62,60,69,52,50,98,74,83,90,94,95,110,99,76,79,77,78,89,92,88,82,114,97,105,100,91,103,87,116,75,84,80,84а,102,108,106,81,73,96,86,14,33,38,51,27,42,46,17,8,55,19,2,44,48,12,20,9,37,31,24,53,41,5,13,49,23,29,15,47,16,22,7,21,3,35,40,1,43,4,39,28,36,6, Хан Аспарух  7,14,10,26,12,5,4,3,24,18,28,16,6 А,6,30,34, Христо Ботев  8,18,6,14,13,1,32,16,21,10,11,4,19,5,3,17,2,9,15, Цар Освободител  15,2,14,1,4,12,3,16,8,13,6,11, Шипка  3,8,5,11,4,2, Юрий А.Гагарин  2,4,5,7,1, Явор  1,3,   Обор

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./ -  Румянцево:   069012 М. Лъките  , 088074  , Бела Лъка  8,1а,6,4,8а,3,2,1, Божур  4, Бузлуджа  2,3,1, Веслец  2,9,5,10,4,1,8,6,7,3, Гергана  9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Гробарска  8а,6,2,4, Дунав  1, Златинска  13,7,17,16,12,25,10,5,20,4,18,19,14,21,24,1,6, Златна Панега  24,36,26,16,1 Павилион,10,44,14,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,12,20,38,3, Искър  2,11,9,3,1,5,7, Йоловска  7,1,3,5,11, Йорговска  1, Капитан Стефан Павлов  44,26,54,51,35,20,34,19,47,23,18,30,33,41,60,17,36,29,49,25 A,13,56,31,50,43,45,39,21,27,25,37,42,38,15,28,48,40,53,4а,14,2,9,16,4,7,6,8,11,5, Карлуковска  14,12,5,13,3а,1,7,17,18,16,5а,20,10,9,15,2, Кокиче  3,4,5,2,9,6,7, Коларска  3,6,5,7,2,4, Крайще  12,7,4,10,1,2, Кракра  5,10,9,8,2,4, Лозарска  2,5,4,10,7, Люлин  2,1, Маркони  14,22,8,38,1а,26,28,12,2,36,1б,34,32,18,24,2а,10,4, Милин Камък  3,2,1, Момин Проход  2,1,8, Петър Берон  4,5,3,19,8,17,15,7,16,13,5а,2,29,12,21,14,10,31, Пирот  1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Предел  14,2,4,8,1,10, Разделна  6,8,1,2,10,7,11,3, Рила  1, Родина  5,8,1,10,4,12, Родопа  5,7,1, Росица  2, Сергей Румянцев  6,5,1,4,2,7,3,8,19,56,38,23,30,9,70,40,16,60,76,59,55 А,27,44,36,32,52,42,46,15,43,51,48,11,53,21,10,28,41,58,24,17,12а,47,20,74,26,54,29,63,45,14,57,33,18,31,78,22,37, Сливница  4,2,3а,18,4а,10,11,25,13а,1,23,6,16,21а,5,15а,7,15,17,8, Стара Планина  6,25,3,12,9,20,5,2,8, Странджа  1,9,2,4,8,6,3,5, Страцин  48,43,72,1,70,30,78,34,24,45,5,4,13,19,15,28,22,60,32,58,46,20,40,38,49,41,26,23,21,62,36,11,84,16,3,52,18,17,68,56,50,50, Съединение  1,5,7,11,3,12,13, Тутракан  2,15,13,4,1,7, Цачевска  4,6,11,3,9,8,7, Централна  3,1 A,7,3 А,1,1в,1б,25,15,20,23,7,37,35,11,45,21,51,12,14,19,16,39,10,53,18,9,4,2,31,33,6,43,25а,49,27,17,61,73,38,57,32,65,50,67,63,109,79,95,113,72,115,36,59,30,62,89,69,53,97,26,40,28,81,71,22,68,91,24,105,52,87,58,42,64,101,60,34,44,75, Чукара  4, Шипка  2,5,1,3,11,9,   1 М. &Quot;Кичера&Quot;  Пи № 2010034,М-Т Зад Камъка

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Румянцево:   069012 М. Лъките  , 088074  , Бела Лъка  8,1а,6,4,8а,3,2,1,1, Божур  4, Бузлуджа  2,3,1, Веслец  2,9,5,10,4,1,8,6,7,3, Гергана  9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Гробарска  8а,6,2,4, Дунав  1, Златинска  13,7,17,16,12,25,10,5,20,4,18,19,14,21,24,1,6, Златна Панега  24,36,26,16,1 Павилион,10,44,14,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,12,20,38,3, Искър  2,11,9,3,1,5,7, Йоловска  7,1,3,5,11, Йорговска  1, Капитан Стефан Павлов  44,26,54,51,35,20,34,19,47,23,18,30,33,41,60,17,36,29,49,25 A,13,56,31,50,43,45,39,21,27,25,37,42,38,15,28,48,40,53,4а,14,2,9,16,4,7,6,8,11,5, Карлуковска  14,12,5,13,3а,1,7,17,18,16,5а,20,10,9,15,2, Кокиче  3,4,5,2,9,6,7, Коларска  3,6,5,7,2,4, Крайще  12,7,4,10,1,2, Кракра  5,10,9,8,2,4, Лозарска  2,5,4,10,7, Люлин  2,1, Маркони  14,22,8,38,1а,26,28,12,2,36,1б,34,32,18,24,2а,10,4, Милин Камък  3,2,1, Момин Проход  2,1,8, Петър Берон  4,5,3,19,8,17,15,7,16,13,5а,2,29,12,21,14,10,31, Пирот  1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Предел  14,2,4,8,1,10, Разделна  6,8,1,2,10,7,11,3, Рила  1, Родина  5,8,1,10,4,12, Родопа  5,7,1, Росица  2, Сергей Румянцев  6,5,1,4,2,7,3,8,19,56,38,23,30,9,70,40,16,60,76,59,55 А,27,44,36,32,52,42,46,15,43,51,48,11,53,21,10,28,41,58,24,17,12а,47,20,74,26,54,29,63,45,14,57,33,18,31,78,22,37, Сливница  4,2,3а,18,4а,10,11,25,13а,1,23,6,16,21а,5,15а,7,15,17,8, Стара Планина  6,25,3,12,9,20,5,2,8, Странджа  1,9,2,4,8,6,3,5, Страцин  48,43,72,1,70,30,78,34,24,45,5,4,13,19,15,28,22,60,32,58,46,20,40,38,49,41,26,23,21,62,36,11,84,16,3,52,18,17,68,56,50,50, Съединение  1,5,7,11,3,12,13, Тутракан  2,15,13,4,1,7, Цачевска  4,6,11,3,9,8,7, Централна  3,1 A,7,3 А,1,1в,1б,25,15,20,23,7,37,35,11,45,21,51,12,14,19,16,39,10,53,18,9,4,2,31,33,6,43,25а,49,27,17,61,73,38,57,32,65,50,67,63,109,79,95,113,72,115,36,59,30,62,89,69,53,97,26,40,28,81,71,22,68,91,24,105,52,87,58,42,64,101,60,34,44,75, Чукара  4, Шипка  2,5,1,3,11,9,   1 М. &Quot;Кичера&Quot;  Пи № 2010034,М-Т Зад Камъка

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Румянцево:   069012 М. Лъките  , Бузлуджа  2,3, Гергана  9,10,8,1,7,12,5,3,2,6,4, Дунав  1, Златна Панега  24,36,26,16,1 Павилион,10,44,14,8,18,32,1,8а,4,28,2,2а,30,40,22,6,12,20,38,3, Искър  2,11,9,3,1,5,7, Коларска  3,6,5,7,2,4, Кракра  5,10,9,8,2,4, Люлин  2,1, Момин Проход  2,1,8, Петър Берон  4,5,3,19,8,17,15,7,16,13,5а,2,29,12,21,14,10, Пирот  1,11,15,17,6,2,19,7,5,9,21,8, Родопа  5,7,1, Сергей Румянцев  6,5,1,4,2,7,3,8, Централна  3,1 A,7,3 А,1, Шипка  2,5,1,3,11,9

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Тодоричене:   116009  , Бачо Киро  9,6,21,16,10,4,3,12,27,33,35,25,17,23,5,1,37,29,15,7,13,19,8,11, Васил Левски  7,8,10,3,1,6,4,5,13, Добри Войников  3,7,9,1,2,11,5, Капитан Петко Войвода  6,2,4,1,7,5а,12,8,3,10,5,18,13,20,14, Кочо Честименски  14,12,4,15,10,1,2, Никола Обретенов  4,10,2,7,1, Панайот Хитов  8,5,3,1,4,6,2, Петко Р.Славейков  2,6,7,12,10,13,51,1,5,11, Райна Княгиня  13,11,9,19,21,2,1,12,3,5,15, Старо Шосе  2,4,3, Тодор Каблешков  31,2,17,37,36,43,4,11,12,41,9,32,16,28,10,13,15,7,5,35,33,34, Филип Тотю  15,17, Хаджи Димитър  69,66,61,53,64,71,67,57,63,29,74,27,56,65,48,46,52,44,54,72,60,68,23,58,35,18,15,19,8,36,33,37,38,42,1,12,26,20,47,30,11,22,4,2,34,49,9,14,16,6,41,5,45,31,7,24,1а, Христо Ботев  31,36,76,68,42,72,60,44,90,70,80,74,88,86,82,40,52,30,38,84,   Упи -Іх-174, Кв.12

На 06.06.2019 Г. /09:15 - 09:45 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Ъглен:   Ангел Каралийчев  4,6,2,8,14,10, Ангел Кънчев  2,4, Баба Илийца  9,7, Баба Тонка  1,4,6, Васил Левски  26,32,37,36,35,33,24,22,10,9,4,3,14,20,5,2,15,17,16,31,19,12,23,8,25,21,11,7,27,29,6,18, Васил Петлешков  1,5,3, Вратеник  22,18,33,32,26,9,1,31,19,43,13,20,16,14,11,3,6,42,21,38,17,15,7,11а,8,5,40, Ген.Гурко  4,1,2, Георги Раковски  5,7, Дуловска  5,11,15,9,7,3,1,13, Еделвайс  3,6,5,4, Елин Пелин  1,3,5,2, Иван Вазов  8,12,9,14,7,5,10,2а,1,2,4,6,3,18,20,22,13,16, Иглен  2,10,38,49,47,42,39,45,51,26,43,55,24,61,32,31,29,36,33,27,35,41,42а,34,28,23,40,37,3,15,14,18,19,16,9,5,6,11,13,12,17,20,21,4,1,7,22, Изгрев  1, Изток  5,7,1, Илинден  1,3, Илия Волен  15,28,45,35,16,11,26,10,27,29,21,22,12,18,8,14,17,49,24,47,31,13,33,44,25,43,37,39,20,34,48а,69,40,51,65,53,38,63,57,44,63а,61,42,46,9,2,3,7,4,1, Капитан Петко Войвода  16,14,13,19,5,11,6,21,17,18,10,9,3,1,15,23,12,8,41,50,24,49,40,31,27,42,52,44,36,33,25,20,30,43,51,46,48,22,29,32,45,38,26, Кирил И Методий  2,5,4,3,8,1,6, Кокаланска  1,2, Криволак  3,1,5, Лиляна Димитрова  1, Любен Каравелов  6,8,11,12,3,16,4,9,14,1,20,10,22,13,2,13а,15, Люляк  1, Мизия  1,5,12,3,7,10,14, Освобождение  12а,9,6,8,13,11,10,4,15,14,25,23,31,60,36,33,38,37,40,35,54,64,27,50,42,Църква,56,68,52,29,44,48,58,62,66,46,18, Осми Март  1,2, Отец Паисий  18,26,14,6,10,24,8,16,22,20,12, Пейо К.Яворов  4, Упи Хvі-456, Кв.47  , Хан Крум  3,4,2,1а,1,10, Цанко Церковски  4,2, Цар Калоян  9,2,4,6,5,7, Цар Симеон  2,3,13,1,21,15,19,25,11,27,4,23,2а,7,17,29,33,6,8, Чайка  10,12,1,6,18,13,11,4,2а,2,3, Шипка  9,7,11,13,6, Шопска  10,8,6,7,12,5,4,2,1,   Уо Тп-1,Уо Тп 14,Уо Тп 10,Уо Тп 8,Уо Тп-4

Община Тетевен  

На 06.06.2019 Г. /11:15 - 11:30 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Васильово:   Александър Стамболийски  17,1,5,15,7,11,6,9, Васил Левски  1, Георги Бенковски  115,107,1,12,10,22,16,3,7,4,14,9,24,20,5,23,15,11,27,18,29, Георги Димитров  125,131,105,169,137,166,185,161,88,189,60,151,149,68,46,139,190,175,119,58,64,111,183,181,86,82,92,78,147,157,113,Кметство Центъра,117,179,133,173,72,69,141,50,70,171,44,52,165,167,62,193,109,54,103,Уо На Тп1,159,3,25,27,29,16,Уо На Тп4,39,22,10,15,12,5,6,13,8,4,1,7,241,217,237,235,251,223,207,209,229,225,98,239,215,249,213,199,205,232,Уо На Тп3,247,104,231,102,255,221,219,26,90,100,211,253,26,Уо На Тп2,30,89,67,43,79,99,59,77,32,28,61,57,49,51,44,93,85,81,38,47,40,34,69,91,72,83,41,87,24, Иван Цачев Василев  5,1,3, Илия Кръстев  6,8,2,4, Суходолска  2,153,154, Христо Андреев  17,15,25,21,23,27, Юрий А.Гагарин  2,4,10,16,8,   Лагер

На 05.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Голям Извор, Общ. Тетевен:   Марин Попдимитров  4,1,6,13,10,7,2,12,5,11,8, Ореша  10,12,1,20,14б,11,23,16,5,22,19,43,2,39,17,8,32,6,27,25,14,21,68,26,7,13,9,28,5 Къща,18,15,24

На 06.06.2019 Г. /11:15 - 11:30 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Малък Извор, Общ. Ябланица:   Присойка  13,30

На 06.06.2019 Г. /11:15 - 15:00 Ч./ -  Малък Извор, Общ. Ябланица:   Присойка  30

На 06.06.2019 Г. /11:15 - 11:30 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен:   62579.150.12  , 62579.167.3  , 62579.168.546.1  , 62579.88.23  , Баба Тонка  21,1,9,5,23,13,21,19,15,3,11, Басарим  3,28,13,9,25,14,11,39,12,21,4,33,6,17,23,41,26,8,1,22,19,24,2,31,20,10,3, Брязово  Местност Преграда,7,3,10,1,3а,4,8,2,11,14,5,П.И.№ 042033,9,16,23,17,16,27,22,30,73,14,58,55,44,75,38,20,34,42,28,54,40,64,39,65,33,24,36,71,18,51,32,47,25,15,62,45,43,29,50,21,37, Васил Левски  5,8,23,4,27,13,1а,6,25,21,33,32,1,3,2,3, Вежен  24,21,12,20,5,8,9,19,7,4,3,11д,6,10,2, Ген.Владимир Вазов  12,2,3,21,4, Георги Бенковски  1,2,247,182,410,407,410,436,432,411,395,428,420,409,397,418,387,405,406,415,408,426,424,417,412,430,393,403,413,401,400,392,383,402,385,388,384,386,381,379,394,317,302,298,295,352,327,309,321,312,308,294,273,348,319,329,299,305,287,279,283,300,271,358,350,338,289,328,324,325,292,277,306,286,267,290,293,322,320,315,316,340,288,332,297,354,303,307,344,314,311,269,336,330,304,313,326,301,226,229,276,270,237,233,263,236,250,265,240,259,231,249,257,239,282,248,261,256,258,274,244,272,232,241,238,253,235,262,230,243,242,255,260,252,264,280,219,211,183,191,225,204,213,218,190,244,207,193,221,206,185,195,212,187,217,209,203,208,436,202,210,186,198,188,85,224,201,216,192,215,223,181,205,194,200,196,214,176,222,189,173,177,175,179,174,114,112,112б,103,106,104,92,96,122,117,86,121,102,119,93,115,94,98,188,90,107,113,109,100,91,88,111,101,99,74,77,76,91,79,80,84д,78,84,81,72,87,89,83,85,82,33,40,19,23,56,21,51,46,37,31,29,69,27,57,61,31 Къща,67,48,32,49,36,58,35,39,75,55,44,60,71,65,38,54,66,53,70,62,42,34,45,25,59,73,17,9,3,7,6,5,14,13,4,30,15,11,18,22,10,8,20,11а,18,30, Георги Иванов  3,5, Горуньово  15,20,10,1,2,8,4,7,5,6, Даковото  1,46,17,59,40,49,55,14,23,53,10,73,21,84,94,27,63,46,58,5,47,64,34,86,36,44,96,75,29,11,6,80,25,16,82,69,35,90,76,38,68,78,2,71,9,18,54,41,51,22,43,52,4,13,26,67,31,39,88,1,33,42,32,74,50,37,19,8,24,37, Заводна  14,13,15,23,11,18,17,25,16,20,21,29,28,9,5,2,12,5,3,10,11, Захари Стоянов  24,49,1,11,7,2,8,21-21 А,6,14,4,30,22,12,5,65,28,18,67,13,35,63,9,69,10,25,31,20, Иван Вазов  157,2,1, Иван Капетан  19,6,21,25,23,15,17, Иглика  1,4,2,6,12,8, Кокиче  3,1,8,4, Костина  17,47,1,Сцена За Традиц. Мероприятия,53,11,27,29,41,26,19,37,32,63,69,31,4,5,33,Вила Надежда,43,9,18,14,51,2,15,7,21,55,45,10,57,65,11, Краището  3, Крайречна  7,11,5,43,49,45,41,42, Лало Войвода  7,13,9,3,8,4,103,1,11,5, Лъга  3,2,5,1,6, Любен Каравелов  3,8,21,1,14,12,11,2,4,5,7, Местност Павлова Полица  , Нецов Дол  2,5,6,11,19,4,7,1 Селскост. Постройка, Никола Вапцаров  9,6,5,2,1-3,12,15,10,11,8,17,13,19, Отец Кирил  40,19,1,14,12,18,10,15,13,5,16,24,26,11,23,45,8, Отец Паисий  2,1, Павлов Дол  16,7,14,5,12,4,10,9,8,3,15,14,18,20,22, Павлова Полица  , Пангарата  1,2, Пи-62579.164.2  М-Т Копчов Лък, Просвета  2, Стара Рибарица  12,1,3,2,89,8,14,18,6,4,7,16,22,Къща,13,10, Старчов Дол  8,10,1,2,31,6,12, Студентска  2,3,7,1,6, Филип Тотьо  2,11,7,9,1,15,212,5,13,10,24,26,23,29,27, Христо Ботев  18,16,11,3,12,4,22,9,5,8,30,26, Христо Смирненски  12,4,1, Царичина  13,5,11,3,15,1, Черна Река  4,2,1,Фуражомелка,Къща,5, Шалски Дол  15,4,3,1, Юрий Гагарин  8,20,6,18,12,10,2,   Пи 55005,Пи 62579.2222

На 06.06.2019 Г. /11:15 - 15:00 Ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен:   62579.150.12  , 62579.88.23  , Баба Тонка  1,9,5,23,13,21,19,15,3,11, Васил Левски  3, Вежен  24,21,12,20,5,8,9,19,7,4,3,11д,6,10,2, Ген.Владимир Вазов  12,2,3,21,4, Георги Бенковски  173,177,175,179,174,232,335,179,355,358,349,381,365,369,380,351,331,337,367,372,377а,339,347,377,382,366,370,371,373,363,362,330,247,182,410,407,410,436,432,411,395,428,420,409,397,418,387,405,406,415,408,426,424,417,412,430,393,403,413,401,400,392,383,402,385,388,384,386,381,379,394,317,302,298,295,352,327,309,321,312,308,294,273,348,319,329,299,305,287,279,283,300,271,358,350,338,289,328,324,325,292,277,306,286,267,290,293,322,320,315,316,340,288,332,297,354,303,307,344,314,311,269,336,330,304,313,326,301,226,229,276,270,237,233,263,236,250,265,240,259,231,249,257,239,282,248,261,256,258,274,244,272,232,241,238,253,235,262,230,243,242,255,260,252,264,280,219,211,183,191,225,204,213,218,190,244,207,193,221,206,185,195,212,187,217,209,203,208,436,202,210,186,198,188,85,224,201,216,192,215,223,181,205,194,200,196,214,176,222,189, Заводна  14,13,15,23,11,18,17,25,16,20,21,29,28,9,5,2,12,5,3,10,11, Иван Вазов  2, Иван Капетан  19,6,21,25,23,15,17, Иглика  1,4,2,6,12,8, Кокиче  3,1,8,4, Краището  3, Лъга  3,2,5,1,6, Любен Каравелов  3,8,21,1,14,12,11,2,4,5,7, Местност Павлова Полица  , Нецов Дол  2,5,6,11,19,4,7,1 Селскост. Постройка, Павлов Дол  16,7,14,5,12,4,10,9,8,3,15,14,18,20,22, Павлова Полица  , Пангарата  1,2, Просвета  2, Стара Рибарица  12,1,3,2,89,8,14,18,6,4,7,16,22,Къща,13,10, Старчов Дол  8,10,1,2,31,6,12, Топилата  1,2, Филип Тотьо  2,11,7,9,1,15,212,5,13,10,24,26,23,29,27, Христо Ботев  18,16,11,3,12,4,22,9,5,8,30,26, Христо Пеев  1,3,2, Царичина  13,5,11,3,15,1, Черна Река  4,2,1,Фуражомелка,Къща,5, Шалски Дол  15,4,3,1, Юрий Гагарин  8,20,6,18,12,10,2,   Пи 62579.2222

На 06.06.2019 Г. /11:15 - 11:30 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Тетевен:   Атанашкото  , Върбака  , Гугуновото  , Люляк  15, Махала Глотното  2,Къща Иван,Бензиностанция, Махала Свидово  Къща Ганьо,Бунгало,,,Къща Петър, Махала Скрибътна  Къща Радка,Къща Димитър,Къща Теодора,Разсадник,35,Къща Ничо,Уо На Тп4,Къща Лазар,Къща Тодор,Къща Йонка,Къща Марин,61,Къща Стефан,Къща Петър,Къща Цветан,, Вила,Вила,Къща Цветанка,Къща Пачо,Къща Иван,Къща,Къща  Цветан,53,Почивна База,Къща Снежана,Къща Венелина,Къща Стоян,Къща Костадинка,43,1 Вила,Вила,Вила,1,Зелената Резеденция,Къща, Местност Атанашкото  Къща Стоян,Къща Митко,Къща Евгения,Къща Калин,Къща Стефан,Къща Иванка,Къща Марин,Къща Димитър,Къща Минка,Къща Анета,Вила, Местност Върбака  Къща Куна,Къща Васил,Къща Дидьо,Къща Павел,Вила,Къща Веселин, Местност Глотното  Къща Цеца,Къща Тота,Вила,Къща Люба,Къща Цана,Къща Васил,Къща Наталия,Къща Дочо,Къща Тоньо,Къща Марин,Къща Никола,Къща Маргарита,Къща Петко,Къща Тодор, Местност Гугуновото  Вила, Местност Пейков Дол  Къща Мильо,Къща Иван,Вила,Къща Невяна,Къща Тоньо,Къща Кольо,Къща Васил,Къща Георги, Местност Пладнището  Къща Валери,Къща Цочо,Къща Баньо,Къща Никола,Уо На Тп55, Местност Преграда  Вила,Вила,Бензиностанция,Хотел,Къща Кольо,Вила, Местност Присоето  Къща Никола,Къща Илия,Къща Пейо,Къща Стефан,Къща Йордан,Къща Иван, Местност Просеченик  Вила,Къща Пенчо,Къща Найден,Къща Иван,Павилион, Местност Скрибътна  Вила, Пладнището  36,29,55,5,61,41,35,51,7,37,9,43,57,45,Къща Теодора,19,15,40,23,63,17,8,59,20,28,33,25,21,49,27,53,22,13,11, Преграда  , Свидово

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Тетевен:   Бели Вит  71,77,54,91,39,53,63,93,81,69,38,36,46 Уо На Тп5,51,73,44,40,85,56,87,41,59,65,107,61,58,113,75,103,95,89,45,1,79,49,99,97,67,57,46,43,47,83,80, Ключ  12,8,32,25,21,2,26,17,13,9,18,20,24,14,19,7,16,11,15,6,5,22,23,4,28,3,34,10, Конски Дол  , Махала Драгиновдол  Къща Иван,Къща Лазар,Вила, Махала Скрибътна  Вила, Топлика  5,3,1,Вила, Христо Ботев

На 03.06.2019 Г. /12:00 - 13:00 Ч./ -  Тетевен:   Иван Вазов  40 Центъра Данъчна Служба,40 Сладкарница На Центъра,53,51,42,55,40,40 Бивше Управление На Ткзс,46,47,38,49,44, Сава Младенов  9,5 Киното,9 Музея В Центъра,5,1,1 Касета Площада Тп25,3, Симеон Куманов  1,2,4

На 07.06.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Тетевен:   Люляк  15, Местност Пладнището  Уо На Тп55, Пладнището  36,29,55,5,61,41,35,51,7,37,9,43,57,45,Къща Теодора,19,15,40,23,63,17,8,59,20,28,33,25,21,49,27,53,22,13,11

На 04.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Тетевен:   Махала Байовица  Къща Светла,Къща Гето,Къща Неьо,Къща Павел,Къща Мильо,Къща Маньо,Къща Вела,Къща Михал,Къща Цанко,Къща Петко,Къща Гена,Къща Султана,Къща Марин,Къща Христо,1, Махала Ванковци  Къща Мария,Къща Цако,Къща Василка,Къща Христо,Къща Марин,Къща Стойо,Къща Драган,Къща Тота,Къща Иван, Махала Свидово  Къща Надежда,Къща Гето,Къща Димитър,Къща Диана, Местност Банков Дол  Къща Иван

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Тетевен:   Махала Свидово  Къща Цветан

На 04.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Черни Вит:   1 Месност Павлово

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Черни Вит:   Васил Левски  58,28,62,20,32,26,60,72,56,22,2,54,40,18,48,24,4,68,30,50,16,36,6,70,8, Миковци  11,9,13,4,8,20,1,18,16,21,6,12,14,7

На 03.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Черни Вит:   Махала Нешевци

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Черни Вит:   Махала Стратев Кръж

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ -  Черни Вит:   Местност Дъскот  20,Къща Цветомил, Хан Крум  36,28,3,10,14,26,34,12,20,8,24,18,30,22

Община Троян  

На 06.06.2019 Г. /10:00 - 14:00 Ч./ -  Балабанско:   Местн.Габърска  Къща Иван,Къща Пепа,Къща Стелияна,Къща Венелин,Къща Вълко,Къща Пенчо,Магазин,Къща Ценета,Къща Пенко,Къща Цонка,Къща Марийка,Каща Мария,Къща Дамян,72 Ул. Габърска,Къща Милена,Къща Митко,Къща Нено,Къща Дилян,Къща Гаца,Къща Велика,Къща Станимир,Къща Стана,Къща Илия,Къща Дана,Къща Тодора,Къща Камен,Къща Минко,Къща Дочо,Къща Елена,Къща Мирослав,Къща Димка,Къща Цочо,Къща Кальо,Къща Петко,103,Къща Васил,Къща Маргарита,Къща Симеон,5,54 Вила,Къща Гечо,Къща Любен,Къща Райна,Къща Тончо,Къща Стою,Къща Мария,Къща Мара,Къща Дона,Тп18,Къща Стойчо,Къща Нанко,Къща Калю,Къща Найден,Къща Мадлена

На 06.06.2019 Г. /12:45 - 15:30 Ч./ -  Балканец:   Ангел Русков  4, Мах.Жална  , Мах.Караниколти  Вила, Христо Петков  209,120,201,130,110,197,114,122,175,112,138,181,203,177,191,134,179,124,193,129,213,185,189,187,132,207,195,118,116,136, Чучул  1,3,2,4,7,16,6,5

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Балканец:   Василево  447, Мах.Жална  , Мах.Караниколти  Вила,6

На 05.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Балканец:   Жална  , М. Жална  , Мах.Жална  Водна Помпа,1,Рибарник, Мах.Караниколти  Вила

На 05.06.2019 Г. /12:45 - 15:30 Ч./ -  Балканец:   Идент. 73198.268.24, М. &Quot;Бельово&Quot;  , Краю Колев  11,2,7,36,30,1,4,4а,38,14,8,42,44,28,5,6, Мах.Караниколти  Вила, Пенчо Тодоров  10,12, Христо Петков  145,88,90,139,102,52,155,165,74,56,108,70,157,64,62,98,146,171,82,86,66,80,141,68,76,100,131,129,60,106,72,169,151,167,78,143,104,84,96,163,135,94,173,149,92,133,153,137,161,159, Чучул  2,6,10,7,3,13,8,4,18, Янко Войвода  3,5,2,6,4

На 03.06.2019 Г. /12:45 - 15:30 Ч./ -  Врабево:   Антон Иванов  2,3,5,1,4, Арх.Борис Боев  6,5,15,3,2,4,7,20,13,12,10,17,8, Вилна Зона  , Георги Димитров  28,41,24,46,31,42,29,43,56,19,51,48,37,21,17,47,39,36,67,53,32,49,52,35,55,34,27,25,40,54,44,23,33,26,30, Девети Септември  28,36,30,13,14,20,26,29,15,23,9,33,21,1,10,19,17,44,25,7,41,11,34,8,27,12,16,3,2,37,18,32,6,38,35,31,4,24, Ленин  7,8,1,6,3,5,9, Минко Генков  1, Минко Карата  53,36,51, Москва  7,9,5,1,2,4, Нено Даракчиев  1,3, Никола Й. Вапцаров  2,3,1,4,5,7, Св.Св.Кирил И Методий  5, Стамен Радев  6,5,1,8,4, Стара Планина  3,1, Христо Ботев  14,21,22,20,18,27,23,19,25,16, Цар Калоян  18,4,8,16,12,2,1,6,3,5,14,20,10, Шипка  2, Юрий А.Гагарин  5,3

На 04.06.2019 Г. /12:45 - 15:30 Ч./ -  Врабево:   Георги Димитров  129,116,112,127,108,П.И.12108.501.500, Минко Карата  24,41,31,3,23,8,34,30,7,32,1,47,26,43,19,49,45,21,2,15,17,9,12,14,13,10,16,11,33,27,37,35,4,20,28, Св.Св.Кирил И Методий  9,7,5,4, Христо Смирненски  4,1,3, Царевец  , Цветан Спасов  2,6,4, Четвърта  1,3,   Тп-13

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Врабево:   Георги Димитров  38,40, Иван Вазов  4,1,2, Каля-Черква  1,3,Къща,6,11,8,10,4, Ленинград  11,3,7,1,5,6,15,12,10,9,8, Любен Каравелов  4,5,1,2, Маршал Толбухин  17,25,10,30,28,6,2,5,23,31,7,33,3,13,18,15,8,19,27,29,4,9,21,20,16, Минко Карата  42,61,59,69,63,48,65,55,67,57,46,38, Москва  9, Нено Даракчиев  2,5, Никола Пънков  10,15,5,7,11,6,33,4,3,13,2,8, Раздоле  3,1,9,6,12,5,11 Тп-5,7,4, Стара Планина  10,17, Христо Ботев  31,48,73,57,29,35а,34,39,28,63,69,43,75,47,65,51,41,26,32,45,35,53,67,55,37,61,59,36,49

На 07.06.2019 Г. /10:00 - 14:00 Ч./ -  Горно Трапе:   Дочо Гадев  31,21,9,20,14,5,11,33,6,27,25,36,19,17,28,29,7,2,15,32,1,24,22,4,12,34,18,23, Мичо Димитров-Ганди  26,19,13,15,44,29,5,34,37,35,40,38,14,22,30,32,33,9,28,20,17,48,7,56,42,21,1,10,6,47,36,24,45,16,43,12,3,27,25,23, Мичо Райковски  21,8

На 04.06.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Дебнево:   Буковец  1,13,5,9,6,10,8,3,4,11,2, Калето  8, Липака  8,6,1,4, Петко Колев  24,40,53,57,16,18,34,26,46,55,12,36,47,51,49,32,14,22,30,6,10,38,43,28,20,8, Христо Ботев  23,4,21,3,5,13,10,7,12,15,19,6,9,27,8,25,17,11,1,2

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Добродан:   Димитър Рупов  4,3,1,6,5,8, Иван Марковски  10,7,2,4,5,3,12, Кирил И Методий  17,23,15,13,19,11,21,25, Комсомолска  1,3,4, Марин Семерджиев  9,16,7,10,18,11,1,5,15,14,4,3,12,13, Минко Гадев  3,10,6,11, Мир  4,10,8,2, Пенко Маринов  8,3,4,7,22,2,12,17,5,27,20,15,10,1,19,9,14,18,11,21,24,23, Раковска  1,23,4,27,12,8,22,11,19,13,5,21,25,29,2,20,3,16,15,7,9,10, Стара Планина  13,50,46,19,21,38,48,14,24,20,35,37,8,23,40,5,9,7,15,22,52,30,6,17,12,56,11,28,26,44,18,39,33,29,54,16,42,10, Стефан Тонков  1,3,7,6,5, Стоян Семерджиев  2, Тинко Симов  3,5,2,1,4, Цанко Патарински  2,10,19,9,11,1,3,7,12,6,8,4, Цочо Пенков  10,1,4,5,6

На 06.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Старо Село, Общ. Троян:   Калник  4,18,8,6,1,10,15,138,12,16, Мест.Стопански Двор  Ферма, Ралчевска  10,73,46,113,38,115,45,107,48,32,26,7,23,16,69,13,30,19,42,53,103,4,25,49,55,109,89,5,14,34,40,33,64,66,56,21,81,17,60,35,80,71,36,24,12,27,57,70,22,2,110,8,31,102,1,97,50,61,51,44,68,28,99,82,11,37,29,87,15, Централна  151,161,145,112,116,146,114,124,35,148,147,163,165,126,149,142,140,106,134,153,120,132,157,108,118,122,155,128

На 06.06.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Старо Село, Общ. Троян:   Мах.Шарбан  22, Софийска  40,38, Шарбан  31,54,29,12,63,73,16,47,61,69,67,25,27,76,35,75,74,10,41,30,14,33,21,43,19,45,79,39,58,17,40,15,22,48,55,56,49,57,71

На 03.06.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Старо Село, Общ. Троян:   Софийска  137,69,22,32,1,73,12,49,35,16,10,14,38,136,33,53,65,55,20,71,30,57,28,85,59,45,11,47,34,79,13,2,83,75,8,6,4,61,87,67,91,18,39,7,63,64,43,77, Централна  104,134,3,144

На 07.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Васил Спасов  2

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Вежен  71 Къща-Пеньо, Кв.Балкан  9,Къща-Радка,Къща-Даниел,Къща-Минчо,Къща-Станислав,Вила,19,Къща-Пенко,Къща-Бранимир,Къща-Христина,Къща-Цена,Къща-Анчо,Къща-Пенка,Къща-Данко,Къща-Банко,Къща-Георги,Помпена Станция,Къща-Цветомир,Къща-Борис,Къща-Маргарита,Къща-Вачо,Къща-Марияна,Къща -Иван,Къща-Недко,Строеж,Къща-Надка,Къща-Мария,Къща-Бойко,Къща -Георгица,Къща-Мичо,Къща-Ивелина,Къща-Илия,Къща-Милко,Къща-Стефана,Къща-Дона,Къща-Цветанка,Къща-Дочо,Къща-Пена,Къща-Начо,Тп83,Къща-Колю,Къща-Богомил,Къща-Павли,Къща-Мита,Къща-Красимира,Къща-Пенчо,Къща-Тодорина,Къща-Спаска,Къща-Иван,21,Къща-Боро,Къща -Власи,Къща-Пламен,22,Къща-Добринка,Къща-Власи

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Кв.Ливадето  68,Къща Иван,48,Къща Дочо,Къща Васил,66,53,50,47,20,51,Къща Христо,Къща Радка,60,64,Къща Стилиян,49,45,56,Къща Емил,Къща Милен,Къща Стефан,Къща Минко,62, Ливадето  48,Махала Хитровска

На 07.06.2019 Г. /12:45 - 15:30 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Лъгът  4

На 06.06.2019 Г. /10:00 - 14:00 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Мах.Длъжковска  Вила

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Чифлик, Общ. Троян:   Алашка  3,22,16,32,19,2,12,18,8,30,10,26,20,6,1,14,24,34,28, Калчевска  2,62,5,23,21,7,10,4,19,9,17,12,15, Мах.Троянска  Вила, Никола Войновски  4,11,9,7,3,2,5,1, Тодор Каблешков  40,3,13,21,23,43,15,26,32,17,8,28,5,20,45,16,9,42,7,24,6,4,1,33,27,29,38,12,10,34,44,18,14,35,2,37

На 07.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Шипково:   Георги Димитров  40,42,10,38,44,19,19ж

Община Угърчин  

На 06.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  120,92,108,144,117,115,129,102,82,150,146,139,114,111,128,90,142,131,143,106,101,132,113,135,125,136,124,97,14,84,140,145,112,122,126,123,127,107,134 А,134,110,99,93,86,100,88,119,89,91,137,105,95,133,116,109,121,94,98,118,103,104, Васил Левски  65, Иван Вазов  19,21,22,26,9,11,24,25,23,15,4,2,28,17, Хан Омуртаг  4,3,2,1

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  152,156,169,147,187,185,158,163,155,191,164,210,196,194,189,193,220,149,204,197,161,214,208,168,203,212,202,177,167,180,166,176,216,159,183,190,172а,181,165,160,182,151,157,188,186,184,173,162,145,179,172,207,175,170,206,178, Христо Ботев  3,4,   Зелка

На 05.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43, Веселина Черкезова  2, Георги Бенковски  14,4, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  61,81,70,56,78,77,65,72,87,74,63,75,73,57,60,66,62,83,80,85,79,69,67,68,71, Веселина Черкезова  7, Иван Вазов  7,6,13,12,10,5,22,8, Панайот Волов  13,15, Пенчо Славейков  25,21,32,36,28,38,34,44,29,46,26,19,30,17, Хан Аспарух  4,6,3,8,2,1,5, Черно Море  3,4,2

На 07.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Кирчево:   Стара Планина  1

На 07.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Лесидрен:   Vі Кв.95  , Александър Стамболийски  30,1, Бузлуджа  2,6,1,3, Възраждане  27,15,21,Тп10,24,25,20,17,22,23, Кв 95 Стопански Двор  , Кирил И Методий  8,2,5,3,1,4,6, Крайречна  9,3,13,7,5,11, Местност Капин  Къща Илия, Полк.Орлов  10,11,6,16,3,4,14,15,1,9,2,12,17,13,8, Радецки  16,24,6,22,20,13,27,23,15,19,17,21,5,4,10, Стара Планина  55,38,29,25,66,31,8,34,15,11,33,54,27,23,35,59,9,12,58,41,13,22,50,6,42,68,10,52,36,60,56,26,32,72,51,17,44,24,28,70,64,53,45,47,46,49,57,49 Магазин,21,48,37,30,16,62, Сънджер  4,2,1,3,10,6,18,12,9,14,20,7,16,22, Тодор Комитата  3,6,10,11,2,9,5,7,4, Христо Смирненски  19, Цар Калоян  9,1,3,7, Чаршията  25,23,18,20,16

На 05.06.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Лесидрен:   Местност Берча  Колиба

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч./ -  Угърчин:   Васил Друмев  3,6,12,11,7,4,10, Васил Левски  167,197,171,147,160,146,168,152,150,177,191,158,148,145,175,142,169,170,154,162,193,205,173,156,153,183,134,121,161,157,179,181,185,195,155,159,143,135,201, Васил Петлешков  16,21,1,3,11,13,15,17,7,8,9, Георги Бенковски  4, Георги С.Раковски  3,2,5,1,7,9,8,10,6, Каменка  15,11,9а,9, Климент Охридски  53,34,55,43,42, Кръстю Сарафов  2, Македонска  3,5,4,4а,7,6,1,8,12, Максим Горки  11,2,15,3,9,1,5,13, Опълченска  14,17а,15,11,16,8,17,12,7,3,13,5,10, Райна Княгиня  9,1,7,5, Светулка  9,160,3, Софроний Врачански  8, Христо Ботев  43,6, Цар Иван Асен Втори  5,1,17,13,3,11,19,2,9,15

На 07.06.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч./ -  Угърчин:   Васил Левски  118,85,121,119,117,109,86,102,101,113,92,104,112,99,96,94а,110,94,114,98,93,116,95,107,97,83,100,90,111,88,91,103, Марица  10,14,10а, Патриарх Ефтимий  2,3,1,4, Светулка  2, Свобода  16,13 Кафе,10,1,13,6а, Христо Ботев  6,11,4,5,1,2,Читалище, Цар Калоян  2,4,7,5,11,9,13,3,1,6,10, Църковна  4,8,1,2

Община Ябланица  

На 05.06.2019 Г. /13:15 - 13:30 Ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,181,162,152,179,171,168,175,174,177,172,207,180,189,205,187,200,201,211,117,215,193,217,196,166,195,188,192,154,185,194,190,160,199,150,197,209,223,170,158,227,146,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,30,79,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала  2,7,1, Вутю Малков  2,4,6,22,18,54,19,36,40,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане  33,4,6,12,14,3, Георги Бенковски  7,9,1,5,4,2, Глоговец  5,2,4,6,1,3,8, Дачевци  11,15,6,13,4,2,8, Девети Май  3, Джорковци  8,4,2,6,3,10,12, Долна Коритна  6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба  5,4,17,8,19,3, Дъб  11,3,14,8,12, Единство  13,15,11,6,3,17,18,4,1,8,5,2, Заводска  6, Иван Данов  4,1,6, Кокиче  3,2,4, Коритна  1, Лало Йотов  2,8,4,16,14,10, Липа  14,2,4,10,8,12,6, Мильовци  3,5,2,1,6, Никола Петков  14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13,11,6,8,12,9, Осми Март  18,20,8,4,6,12,2,14,10, Петър Василев  3,2,17,1,2, Печовци  6,15,2,1,7,3,13,5, Победа  3,5,40,9,19,36,21,42, Прогрес  11, Равнището  3,1,7,5, Серванска  8,6,3,1, Сергей Румянцев  5,2,6,10,3,4,7,8,12, Стара Планина  2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков  11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  57,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,4, Теменуга  9,11,13,15, Трети Март  6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското  2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов  3,7,2,1,5, Шипка  5

На 07.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  94, Вутю Малков  2,4,6, Единство  13,15,11,6,3,17,18,4,1,8,5,2, Никола Петков  30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13, Петър Василев  2, Равнището  3,1,7,5, Стара Планина  23,24,21,19,28,15,26,32, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  57,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,4

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч./ -  Български Извор:   110001 Екатте 07357  , 112005  , 151001  , Александър Стамболийски  60.,38,46,60,40,50,25,31,42,23,27,21,58,54,33,44,9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Баба Тонка  2,7,5,3,4,1, Бузлуджа  7,14,4,8,1,12,10,2, Васил Левски  34,2,38,40,29,31,27,20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Вит  2,1, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,34,13,17,26,35,33,20,27,24, Георги Раковски  3,1,7, Демокрация  66,64,39,60,2,45,52,55,47,53,57,74,42,75,79,59,70,77,72,23,78,27,82,37,68,71,44,40,84,80,76,61,62,67,54,51,49,41,73,69,20,36,29,3,7,34,19,32,8,10,17,26,33,18,14,35,22,28,16,13,12,31,15,25,30,6,21,38,2,56,48,50,86,104,112,91,116,94,87,101,95,96,118,114,82,98,107,108,85,81,103,90,99,110,88,102,93,97,100,106,83,105,115,136,126,111,117,134,146,130,122,113,109,142,140,120,119,132,121,128,123,124, Дунав  4,8,10, Здравец  6,1,4,8,2, Иван Вазов  8,18,4,26,22,6,2,20,30,13,9,12,11,16,24,14,28,32,5, Извора  14,1,9,15,3,19,17,4,2,16,7,11,5,8,1, Кокиче  1,9,5,3,7,6,2,4,8, Мах.Начови Воденици  Къща Мария, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019,1, Местност Белилото  Пс, Местност Роденец  1,Снек Бар, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  1,2,11,1,8,4,5,6, Панайот Волов  5,9,13,7,18,4,14,20,12,16,6,8,2, Пирин  4,3,1,5, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12,6,1,8,7,046,5,21,23,9,17,4,2,13,14,15,3, Рила  8,6,11,9,7,5,10, Родопа  8,13,19,25,23,14,15,2,21,7,6,5,17,11,9,1,3,16, Стара Планина  4,2, Странджа  5,3,1,2, Тодор Каблешков  22,19,14,2,6,8,3,10,20,12,9,21,5,18,1,4, Тракия  7,5,1,11,8,17,4,6,13, Филип-Тотю  2,3, Хаджи Димитър  4,6,1,2,3, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2, Христо Ботев  6,12,9,7,9 Центъра До Училището,22,2,14,1,10,5,8,15,3,34,27,36,28,38,17,32,21,26,30,37,29,22,25,23,24,39,31,35,45,33,53,57,61,47,55,49, Черно Море  6,8,2,4, Шипка  5,6,1,4,3,2, Юрий А.Гагарин  7,2,8,10,4,6,1,17,11

На 05.06.2019 Г. /13:15 - 13:30 Ч./ -  Български Извор:   110001 Екатте 07357  , 112005  , 151001  , Александър Стамболийски  60.,38,46,60,40,50,25,31,42,23,27,21,58,54,33,44,9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Баба Тонка  2,7,5,3,4,1, Бузлуджа  7,14,4,8,1,12,10,2, Васил Левски  34,2,38,40,29,31,27,20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Вит  2,1, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,34,13,17,26,35,33,20,27,24, Георги Раковски  3,1,7, Демокрация  66,64,39,60,2,45,52,55,47,53,57,74,42,75,79,59,70,77,72,23,78,27,82,37,68,71,44,40,84,80,76,61,62,67,54,51,49,41,73,69,20,36,29,3,7,34,19,32,8,10,17,26,33,18,14,35,22,28,16,13,12,31,15,25,30,6,21,38,2,56,48,50,86,104,112,91,116,94,87,101,95,96,118,114,82,98,107,108,85,81,103,90,99,110,88,102,93,97,100,106,83,105,115,136,126,111,117,134,146,130,122,113,109,142,140,120,119,132,121,128,123,124, Дунав  4,8,10, Здравец  6,1,4,8,2, Иван Вазов  8,18,4,26,22,6,2,20,30,13,9,12,11,16,24,14,28,32,5, Извора  14,1,9,15,3,19,17,4,2,16,7,11,5,8,1, Кокиче  1,9,5,3,7,6,2,4,8, Мах.Боаза  Варна София,Къща Румен,Къща,Кошара,Къща Иван,Газостанция,Къща Атанас,Жилищна Сграда, Мах.Начови Воденици  Къща Мария, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019,1, Местност Белилото  Пс, Местност Боаза  Път I-4 Коритна Севлиево, Местност Роденец  1,Снек Бар, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  1,2,11,1,8,4,5,6, Панайот Волов  5,9,13,7,18,4,14,20,12,16,6,8,2, Пирин  4,3,1,5, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12,6,1,8,7,046,5,21,23,9,17,4,2,13,14,15,3, Рила  8,6,11,9,7,5,10, Родопа  8,13,19,25,23,14,15,2,21,7,6,5,17,11,9,1,3,16, Стара Планина  4,2, Странджа  5,3,1,2, Тодор Каблешков  22,19,14,2,6,8,3,10,20,12,9,21,5,18,1,4, Тракия  7,5,1,11,8,17,4,6,13, Филип-Тотю  2,3, Хаджи Димитър  4,6,1,2,3, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2, Христо Ботев  6,12,9,7,9 Центъра До Училището,22,2,14,1,10,5,8,15,3,34,27,36,28,38,17,32,21,26,30,37,29,22,25,23,24,39,31,35,45,33,53,57,61,47,55,49, Черно Море  6,8,2,4, Шипка  5,6,1,4,3,2, Юрий А.Гагарин  7,2,8,10,4,6,1,17,11

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Галата:   036003  , 045001  , 048041 Екатте 14386  , Александър Стамболийски  18,6,7,12,9,2,22,10,16,26,3,5,14,1,20,4,8,1, Антон Иванов  7,15,3,1,17,11,13,5, Бялка  2,6,1,3, Васил Левски  30,36,44,48,1,6,33,47,53,43,57,41,24,37,46,49,56,58,52,34,42,35,51,32,29,38,40,60,39,4,50,62,45,100,1,9,20,18,4,7,11,17,5,14,23,22,15,16,21,19,10,29,27,12,13,103,8,25,13а,41,32,108,125,115,117,105,131,124,135,126,119,104,122,136,106,134,109,113,112,90,118,130,141,137,111,101,102,133,138,116,121,123,129,127,139,107,85,68,78,51,82,64,93,70,81,79,83,98,74,71,73,63,97,69,76,96,77,92,89,94,9,104,88,87,75,62,59,65,67,99,95,91,86,102,80,72, Вела Пеева  13,15,3,2,6,4,7,5,1,11, Габаре  3,11, Георги Бенковски  15,21,22,24,19,26,2,8,16,12,11,23,18,1,13,20,6,17,9,10,4,3,5,26, Георги Кирков  1, Гергана  1,3,4,2, Димитър Благоев  6,9,2,21,22,4,17,20,25,5,19,7,11,13,12,23,16,6,21, Димитър Полянов  15,10,8,13,3,2,6,5, Еделвайс  8,14,12,6,10,4, Иван Козарев  6,4,1,3, Иван Туйков  10,1,8,5,18,14,12,16, Йордан Йовков  24,13,5,26,17,15,11,20,27,22, Йорданка Николова  14,21,18,6,19,16,25,24,17,12,27,8,1,23,10,4,13,5,2,7,9,22,20,28,26,11, Капитан Петко Войвода  11,1,3,2,9,5,7,8,4,14,12,22,15,20,10,25,23, Лазар Станев  6,2,8,17,10,3,18,4,2а,11,14,7,1,5,12, Лиляна Димитрова  16,20,19,23,11,21,13,6,17,15,14,22,12,5,1,9,2,10,12,11,7,3,8,4, Малина  1,5, Малчика  14,13,10,11,2,16,4,6,22,1,20,8,18,3, Митко Палаузов  4,3,6,12,8,5,2, Никола Вапцаров  8,10,1,6,2,4, Никола Парапунов  5,1,3,7, Пейо К.Яворов  15,13,31,7,27,19,10,25,11,1,2,23,33,4,12,21,8,6, Пенка Михайлова  8,2,13,11,1,5,12,3,4,9,14,10, Пеньо Пенев  1,5,9,2,3,7,3, Пещера  2,10,6,9,11,8,3,7,13,1,4,5, Свилен Русев  1,5,8,4,6,16,7,3,10,2, Сергей Румянцев  11,4,1,5,9,3,6,7, Стефан Караджа  4,5,6,1,11,3,2, Стоян Едрев  8,9,1,3,10,12,7,14,11,5,6, Хаджи Димитър  14,12,4,20,18,16,2,10,6, Хан Аспарух  13,5,11,4,6,1, Христо Ботев  61,55,57,11,22,17,1,55,25,21,13,45,3,8,6,41,2,4,33,53,37,26,39,28,15,42,77,58,95,68,63,59,79,62,85,54,40,71,48,44,89,34,56,91,57,60,67,50,87,66,64,70,69,36,72, Христо Кърпачев  3,9,4,18,7,37,32,29,25,28,39,31,23,22,12,21,10,19,35,5,30,8,2,15,20,24,26,27, Христо Смирненски  15,4,7,13,5,6,2,9,8,17, Цар Самуил  1,4,2, Цар Симеон  1,3,2,5

На 05.06.2019 Г. /13:15 - 13:30 Ч./ -  Глогово:   020009  , 2204  , Водна  18,36,16,13,14,22,9,1,20,12,5,7,10,11,11, Георги Бенковски  5,3,1,7, Еделвайс  17,13,21,19,16,4,14,3,11,9,5,8,7,12,1,13, Елов Дол  1,12,7,3,10,5,6,9, Иван Вазов  6,10,2,8,4,1,12,3, Иван Туйков  12,3,8,10,1,2,6,4, Къдрева  4,28,26,13,2,1,16,12,18,9,22,7,5,15,14,20,10,11,24,6, Люляк  2, М.Езерото  , Мах.Водна  20, Мах.Джебин Трап  5,3,7,10, Мах.Къдря  2,Къща Диляна,Къща Валентин,Вила,3, Мах.Равнището  Къща Севдалин,Къща Румен,1,Вила, Мах.Ръбя  1, Местн.Три Могили  14,14,21,12,10,16,Къща Асен,Къща Къдрьо,Къща Юри,15,19,4,8,13,7, Местн.Широки Трап  7,8,6,9,11,4,5, Местност Мастяк  Вила, Местност Ратлака  Къща Антон,Къща Ивайло,16,Къща Лиляна,Къща Асен,Къща Къдри, Пенка Михайлова  2, Хаджи Димитър  6,1,5,3, Христо Ботев  41,23,16,12,13,51,1,24,14,35,11,17,38,40,2,3,44,68,37,64,62,30,60,66,33,56,18,8,15,21,32,7,28,10,45,27,46,50,4,70,20,52,9,96,29,7а,58,31,47,47,49,45,99,61,100,108,140,55,63,101,53,65,95,59,104,98,75,55а,74,51,85,96,87,90,79,84,69,57,88,82,91,92,93,72,97,86,71,124,101б,101,122,119,123,105,118,115,111,126,138,109,120,75,114,140,116,117,96,136,128,121,110,130,103, Христо Кърпачев  30,17,1,Тп4,21,25,8,24,11,12,7,15,23,6,4,9,16,13,29,31,14,28,2, Христо Смирненски  14,6,24,1,38,12,7,26,3,32,18,10,30,28,34,11,2,3а,5,16,4,23, Юрий А.Гагарин  3

На 05.06.2019 Г. /13:15 - 13:30 Ч./ -  Гложене, Общ. Тетевен:   101001

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Голяма Желязна:   Дачо Михайлов  2

На 05.06.2019 Г. /13:15 - 13:30 Ч./ -  Градежница:   Александър Стамболийски  3,13,49,69,67,37,45,43,75,51,39,73,47,71,63,57,61,53,41,65,101,99,97,77,85,93,95,103, Асен Стипцов  13,5,7,3,9,11,1, Бръшлян  2,5,3,1, Васил Априлов  10,16,4,18, Васил Левски  28,30,24,20,22,3,10,4,24,11,2,18,9,19,1,5, Вежен  1, Габъра  1,3,5, Георги Бенковски  3, Градинките  20,26,24,22, Двадесет И Втори Септември  2,14,10,3,6, Еделвайс  4,7,4, Здравец  4,8, Зольовото  , Иван Вазов  118,84,158,172,117,140,141,152,166,144,186,97,127,132,Тп№1,136,162,126,147,123,116,180,178,115,150,119,111,131,164,168,125,145,137,139,133,142,159,160,148,154,134,146,91,114,156,153,161,144а,124,130,138,120,129,122,99,170,121,109,89,85,105,103,112,112.,83,106,87,194,98,110,331,102,96,100,101,81,108,104,110а,120,225,320,349,302,353,274,314,280,20,357,276,317,305,339,335,288,306,299,318,224,351,315,347,311,313,355,345,279,337,343,331,304,284,286,301,293,312,333,187,206,169,208,193,185,167,196,210,198,183,195,204,198а,192,177,179,175,181,173,194,202,109,5,69,40,41,27,17,38,54,57,25,52,51,26,11,18,59,55,62,7,70,8,35,36,46,75,5,92,9,44,49,12,73,23,22,66,56,74,65,88,24,34,39,78,45,60,94,3,48,80,77,19,67,76,14,53,71,86,6,72,13,10,21,37,50,28,4,84,29,42,58,215,261,281,285,205,220,293,224а,146,242,269,0201,239,222,257,223,263,25,232,221,241,197,254,289,219,273,207,287,201,267,216,271,275,283,227,277,247,224,213, К.Горна Ливада  1, Кирил И Методий  8, Косовец  4,30,32,12,16,6,14,34,5,11,17,2, Люляк  18,20,10,8,24,22,2,6,34,38,30,32,36,3,28,1,9,46,58,52,44,55,48,11,60,62,50,64,54,56,40, Мах.Лъма  Къща Иван, Райна Княгиня  2,1, Сава Младенов  10,2,8,12, Синчец  2, Стара Планина  3,4,10,14,7,2,12,6, Хаджи Димитър  2,10,10, Хан Аспарух  64,1,3,5,7,2,10,8, Христо Ботев  4,2, Христо Смирненски  2, Цар Самуил  1,15,37,3,23,17,14,13,7,21,6,41,31,8,5,35,10,4,9,25,33,2,19, Юрий А.Гагарин  9,17,28,19

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Златна Панега:   Димчо Дебелянов  2, Златановци  21,15,8,2,16,9,17,12,6,1,24,3,11,7,26,14, Йордан Йовков  3,7,5, Любен Каравелов  7,1,12,10,8, Опълченска  21,47, Стара Планина  47,46,52,45,54,53,59,49,48, Шипка  37,43,45,39,47,49,34,41,30

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19,152,156,169,147,187,185,158,163,155,191,164,210,196,194,189,193,220,149,204,197,161,214,208,168,203,212,202,177,167,180,166,176,216,159,183,190,172а,181,165,160,182,151,157,188,186,184,173,162,145,179,172,207,175,170,206,178,61,81,70,56,78,77,65,72,87,74,63,75,73,57,60,66,62,83,80,85,79,69,67,68,71,120,92,108,144,117,115,129,102,82,150,146,139,114,111,128,90,142,131,143,106,101,132,113,135,125,136,124,97,14,84,140,145,112,122,126,123,127,107,134 А,134,110,99,93,86,100,88,119,89,91,137,105,95,133,116,109,121,94,98,118,103,104, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43,65, Веселина Черкезова  2,7, Георги Бенковски  14,4, Иван Вазов  19,21,22,26,9,11,24,25,23,15,4,2,28,17,7,6,13,12,10,5,22,8, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Местност Площа  Пс, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1,13,15, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8,25,21,32,36,28,38,34,44,29,46,26,19,30,17, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9,1, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10,4,6,3,8,2,1,5, Хан Омуртаг  4,3,2,1, Христо Ботев  3,4, Черно Море  3,4,2,   Зелка

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Лесидрен:   43325.10.23  , 43325.10.61  , 43325.10.832.1  , Калника  , Кол.Барашки  , Кол.Коник  24 Вила, Кол.Ябълчака  Къща Бальо, Местност Берча  Колиба,Колиба,Къща Черньо,Къща Кольо, Местност Енча  31 Вила,Къща Филип,Къща Съйо,Къща Ангел,Къща Йото,Къща Дочо,Къща Банчо,Вила,Къща Стойко,Къща Иван, Местност Камъка Правец  , Местност Коника  Пс, Местност Ябълчака  Къща Иван,Къща Тодор,Къща Борис,Къща Светла,Къща Цочо,Къща Борис,Къща Велка,Къща Дора,Къща Велико,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Петър,Къща Цонка,Къща Иван,Къща Цоко,Вила,Къща Никола,Къща Йото,Стопанска Постройка,Къща Крайо,Къща Петко,Къща Марин,Къща Дишо, Местност Язовир Сопот  Къща Цветана,Къща Петър,Къща Надежда,Къща Додьо,Къща Димитър,Къща Михал,Къща Найден,Къща Катя,Къща Продан,Фургон,Къща Николай,Къща Ивайло,Вила,Къща Веселина,Къща Димо,Къща Цветана,Къща Димитър,Къща Пепа,Къща Каньо,Къща Радослав,Къща Стойко,Къща Мирчо,Къща Въто,Къща Лъчезар,Къща Върбан,Къща Цветелина,Вила,20,Къща Радка,Къща Найден,Къща Марин,Къща Кольо,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Додьо,Къща Илинка,Къща Борислав,Къща Мария,Къща Димитър,Къща Въло,Вила,   Къща Евгени

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Малка Желязна:   Александър Стамболийски  14,Тп 1 Центъра,18,20,4,3,10,12,8, Бузлуджа  1,5,4,6,2, Васил Левски  Центъра Кметството,12,3,1,5,8,11, Витоша  9,3,7,5,1, Двадесет И Трети Септември  2,5,7,1,6,4, Девети Май  11,21,2а, Додьо Маринов  8,4, Йото Влахов  32, Клокотница  10,12,8,2,5, Ком  1, Матей Петков  23,22,13,14,20,25,15,24,17,16,22а,21,28,22а,4,2,10, Мах.Байовене  Къща Асен,Тп 4,,,Къща Йорданка,Къща Марин,Овчарник,Къща Бочо,Къща Кольо,Къща Въло,Къща Гергана,Къща Цвятко,Къща Мария,Къща Илиан,Къща Лазар,Къща Станислав,Къща Станиела,Вила,Къща Поля,44 Къща Тодор,Къща Гена,Къща Тодор, Махала Баевене  , Палич  21,19,9,Къща,26,5,31,16,25,13,8,1,20,7,17,10, Панайот Волов  1,16,2, Райко Даскалов  9,3,4, Сава Младенов  28,14,2,23,17,9,21, Сергей Румянцев  1, Софийска  10,1,2,4, Стойко Додев  3,4, Христо Рачев  24,23,62,69,71,27,64,58,76,26,31,54,32,63,77,29,80,44,61,35,30,13,25,74,60,11,40,57,47,66,82,36,70,85,83,34,81,19,78,51,68,28,45,65,39,48,38,33,52,43,79,49,7,9,18,22,5,14,20,16, Шипка  50,6,2,7

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Славщица:   67057.31.37  , Александър Стамболийски  5,9,8,14,7,1,12,6,20,18,11,9,22,24, Балканска  3,2,1,6,5, Васил Левски  3,20,8,9,25,17,18,10,21,29,19,27,5,31,11,15,16,6,13,4,47,26,33,28,41,43,30,35, Видинска  6,3,5,1,4,9, Въндевска  Тп 4,5,1, Георги С.Раковски  18,7,10,12,28,24,5,9,26,8,14,2,3,6,20, Даловска  5,3,1, Иван Вазов  17,8,36,20,53,38,12,32,30,15,10,2,6,26,16,4,34,18,1,39,25,48,45,68,53,65,41,21,54,55,29,59,27,52,51,42,23,66,35,37,63,47,44,33,46,60,62,70,43,40,57,31, Кирил И Методий  4,6,2, Колевска  6,4,1,12,15,5,11,13,10,2,7,3, Корканска  6,4, Кьосовска  1, Марковска  4,58,6, Местност Зелка  Пс, Моновска  3,2,1,8,7,4, Московска  6,5,2,4, Нечовска  8,3,5, Никола Д. Петков  2,7,11,3,8,1,6,9,4,5, Паисий Хилендарски  4,7,5,1,6,3,2, Палангурска  4,6,3, Последна  1, Рачовска  6,2,10,9,4,1,12,5,8,14, Свобода  4,2, Хаджи Димитър  4,6,8, Христо Ботев  35,8,10,37,23,1,13,12,31,7,5,25,22,14,21,4,24,9,20,33,15,16,3,39,26,6,19,28,29,   Жилищна Сграда

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 13:30 Ч.; 13:15 - 13:30 Ч./ -  Сопот, Общ. Угърчин:   68076.291.106  , Аврамовска  6,7,3,25,1, Балча  18,21,25,8,33,7,26,38,13,6,1,39,36,3,48, Васил Левски  5,1,7,11,13,4,10,8, Възраждане  13,8,9,15,12,2,4,16,11,10,14, Герганица  1,4,2,3, Горунака  , Димитър Пъшков  2,12,27,16,58,70,44,28,37,40,54,22,32,30,50,20,33,14,1 Б,18,5,52,26,3,31,39,7,24,1,20,85,134,133,81,164,69,95,72,70,99,73,169,61 Тп2,88,68,55,157,138,139,97,86,82,84,98,103,79,83,100,109,91,161,165,57,140,110,132,45,93,1,136,56,61,102,167,107,137,195,104,65,163, Ендешка  2, Ланзовица  3,1, Мах.Съевска  Къща Дико,Къща Нешо,Къща Васил,Къща Тинка,Къща Съйо,Къща Йордан,Къща Юри,79,22,Къща Христо,Вила,Къща Мая,Къща Николай,Къща Вълка,Къща Снежана,Къща Стойка,Къща Петко,24,9 Къща Съба,Къща Йото,Къща Въло,Къща Ставри,Къща Неда,Къща,Къща Димитър,Къща Лиляна,Мтп10,Къща Марин,Къща Иля,Къща Нейка,Къща Милка,77,78,Магазин,Станция,Къща Стойко,13,81, Мах.Шумака  Местн Суар,Къща Кольо,22,35,23,26,Къща Кольо,Къща Григор,Къща Въло,Къща Йона,19, Николовска  7,10,2,12,5,1,6, Оборище  6,26,3,20,24,5,16,2,11,12,9,1,8,10,4, Пердевойка  7,3,18,13,12,19,17,8,11,10,5,14,26,20,16,22,4,9,6,15,21, Петриш  6,4,13,10,2,3,7,8, Подене  51,64,7,48,58,50,49,5,2,18,12,3, Попенец  16,4,1,8,14,6,3,5, Последна Поляна  , Радковец  25,2,1,4,19, Софийска  9,8,1, Станковска  1,2, Троян  8, Угърчинска  10,22,19,1,6,33,7,12,15,26,8,9,31,5,11,2,16,4,16,15,19,17,14,Тп4, Упи Іі-346  , Чепля  21,8,22,11,15,13,10,16,45,47,18,20,4,6,5,2, Шойка  1,5,   Къща

На 05.06.2019 Г. /13:15 - 13:30 Ч./ -  Тетевен:   Иван Вазов  27а,110б

На 04.06.2019 Г. /10:00 - 15:30 Ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица:   Iii-10 Кв.13  Вр.За Стр., Александър Стамболийски  67,16 Тп8,54,84,26,77,90,71,3,62, Местност Гераня  Къща Йордан, Местност Ламбовци  Къща Нино,5,59,65,3 Паянтова Жилищна Сграда,47,70,3,68,45,Вила, Местност Шумака  Къща Мариан,Къща Даринка,3,94,Вила, Местност Шумнене  Къща Иван,Къща Михаил,Къща Цано,Къща Марин,Къща Стефан,Вила,3,Къща,Къща Гена, Пеловска Ливада  3, Ширевец  70,   3 Къща

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица:   Ангел Кънчев  22,14,12,19,11,44,15,24,28,21,6,40,42,26,7,10,8,20,9, Бор  12,5,20,2,13,17,9,8,4,16,21,11,19,3,6,7,15,1,14, Бяло Поле  9,2,5,1,6,3, Георги Бенковски  8,6,10,7,2,13, Георги Раковски  16,8,2,11,13,32,22,6,3,28,14,36,34,30,1,20,24,4,18,9,26,12,10, Местност Атанас  6, Мико Петков  65,63, Оборище  1, Симеон Велики  1,3,23,13,35,7,25,11,12,21,8,27,19,2,5,9,6,4,14, Столетов  5,1,17 Тп27,4,13,10,2,11,9,8,15,3,6, Филип-Тотю  4,2,6,5,8,11,13,7,9,3,1, Хан Крум  4,9,6,8,5,7,3,10, Явор  6,8,1,2,4

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019