Новини
22.05.2019
Правителството одобри над 21 млн. лева за работа с деца и ученици от уязвими групи, близо 740 000 влизат в област Ловеч

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 21 807 594 лв. по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
За област Ловеч средствата са в размер на 736 889 лв, като ще ги получат общините Летница – 39 520 лв, Ловеч – 93 400 лв, Луковит 254 180 лв, Тетевен – 50 197 лв, Троян – 42 320 лв, Угърчин – 103 540 лв и Ябланица – 153 732 лв.
Предоставянето на допълнителните средства по бюджетите на общините за 2019 г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019