Новини
17.04.2019
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти по параграф 4 в землището на с. Лисец, общ. Ловеч, Област Ловеч

На основание Договор № Д74/11.07.2018г.  между Областна администрация - област Ловеч и "Геопрециз Инженеринг" ООД  започва отразяване на уважените възражения по Протокол от 16.04.2019г. по изработения помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от местност Могилата в землището на село Лисец, община Ловеч.

Собствениците и ползвателите на имоти да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

Анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе в Кметство с. Лисец, съгласно приложения график.

 

 

Дата

Час

Час

от

до

от

до

от

до

1

22.04.2019 г.

23.04.2019 г.

10:00

12:00

14:00

17:00

 

Телефон за контакти: 0878 / 268612

 "Геопрециз Инженеринг" ООД

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019