Новини
12.03.2019
Илиян Тодоров: Когато говорим за психично здраве през призмата на човешките права, трябва да имаме предвид по-всеобхватно това „човешки права“

Когато говорим за психичното здраве през призмата на човешките права, трябва да имаме предвид по-всеобхватно това „човешки права“. Форумът ще има смисъл само ако наистина даде отговор на въпроса – Каква е ролята на различните заинтересовани страни в прилагането на стандартите и гарантиране правата на хората с психични разстройства. И е важно след края му да имаме резултат, който да бъде приложим в ежедневието и на институциите, и на хората с психичноздравни трудности. Тоест този форум да бъде пътят за намиране на решения. Защото иначе ще бъде път, в който сме вложили средства и време, а той не води до никъде! Това призова зам.-областният управител Илиян Тодоров при откриването на Регионален форум „Психичното здраве през призмата на човешките права“, организиран от фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ съвместно с Български център за нестопанско право и община Ловеч. 
Тодоров подчерта, че е провокиран  от конкретна подтема. „Според мен само привидно може да ви се стори малко встрани, но в нашата работа сме имали именно такъв случай, затова считам, че е важна. И в тази връзка у мен възникват много въпроси за една категория хора с психичноздравни трудности, непълнолетни, за които институциите като че ли не намираме най-правилното решение. В резултат на това нито тези хора се чувстват добре в средата, в която са поставени, с техните поведенчески особености, нито хората, които трябва да се грижат за тях или пък съжителстват заедно се чувстват добре. С една дума всички са в нездравословна среда, а полза от това няма за никого“, подчерта Илиян Тодоров, като изрази очакванията си и неправителствените организации да работят по нея. 
Темата за психичното здраве пак е в дневния ред на правителството, като само преди дни то предостави на лечебни заведения, оказващи психиатрична помощ, 2 000 000 лв. разпределени за 12 Центрове за психично здраве и психиатрични отделения към държавни и общински болници. Сигурен съм, че това се прави именно в посока създаване на по-добри условия на живот на хората с психични проблеми и за подобряване качеството на услугите за хора с психичноздравни трудности, подчерта още Тодоров. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019