Новини
11.03.2019
Ваня Събчева: Когато спечелим родителите, тогава професионалните паралелки ще станат предпочитани, а това е най-вече в полза на децата

Когато спечелим родителите и те се включат отговорно в процеса на професионално ориентиране, тогава и професионалните паралелки ще се превърнат в предпочитани, а това е най-вече в полза на децата. Тази теза заяви днес областният управител Ваня Събчева по време на стартиране на нов проект, в който партньори са три областни администрации – на Ловеч, на Враца и на Монтана. Той се изпълнява от „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” (Форум) и се финансиран по ОП “Добро управление“ 2014-2020.
В пресконференцията, с която стартира проектът, участваха и областните управители на Враца – Малина Николова, и на Монтана Росен Белчев, както и Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в Ловеч, професионални училища и такива, в които са разкрити професионални паралелки, Регионалното управление на образованието, медии. 
Дейностите предвиждат създаването на Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“. Той ще представлява иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО). 
“Образованието е приоритет. Балансът училище – бизнес ще доведе до добри решения и оттам и до резултати. Повишаването на ефективността в областта на професионалното обучение в унисон с развитие на бизнеса e нашият мотив да се включим в този проект. Надяваме се освен предвидените по проекта дейности да успеем да включим в него и полезни инициативи с резултат. Заедно с моя екип считаме, че можем да намерим място на още един важен компонент в проекта – родителите. Те са съществената част от възпитанието, израстването и поемането на професионалния път на децата. Има много добри практики от училища, които можем да използваме и, разбира се, да създадем нови. Това е, което искаме да включим към проекта - инициативи с резултат. Всичко останало имаме - стратегическите и нормативни документи, програми, заинтересованост на бизнеса, воля. Остава да обединим в общи действия родители-училище-бизнес, за да постигнем добрите резултати и това е основната задача на проекта“, подчерта още Събчева. 
„План-приемът трябва да се съобрази с изискванията на бизнеса, за да сме готови и за нови вътрешни и външни инвеститори. От наша страна се изискват много усилия и воля, за правилното насочване на професионалното образование. Когато сме заедно, планираме по-правилно.” – каза Малина Николова. 
 „Връзката между образованието и бизнеса трябва да бъде възстановена, като и доверието, че положителни резултати са възможни. Надявам се проектът да провокира съвместна работа сред всички ангажирани с професионалното образование и да допринесе за доброто развитие на ПОО.” -  изрази позицията си Росен Белчев.
Проектът е на стойност 79 800 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 860 лв. и 15% национално финансиране, в размер на 11 975 лв.
Целите на проекта са да повиши ефективността на междусекторно взаимодействие в областта на професионалното образование и обучение в областите Ловеч, Враца и Монтана; да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в трите области; да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности. 
В заложените дейности е предвидено изследване на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) в областите Ловеч, Враца и Монтана; събиране на данни за добри практики за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на ПОО; картографиране на участниците в публично-частното партньорство СРБ „Образование-Бизнес“; създаване на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес” и стартиране на текущата му работа. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019