Новини
01.03.2019
Областният управител Ваня Събчева участва в заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“

Областният управител Ваня Събчева участва в заседанието на Комитета за наблюдение на ОП "Региони в растеж", което се проведе в рамките на два дни в Пловдив. В него участваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган Деница Николова, Аурелио Сесилио, Райчъл Беамонт и ЙоГоваертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.
От проведените до момента обществени поръчки и реализирани проекти са спестени около 41 млн. лв. От тях 24 млн. лв., с решение на комитета, могат да бъдат пренасочени за финансиране на допълнителни проекти, а останалите ще останат като резерв по програмата. Предвижда се да бъде дадена възможност и на Агенция “Пътна инфраструктура“ също да се възползва от спестен ресурс за финансиране на още пътни проекти, предложи зам.-министър Николова.
Пред участниците в 13-тото заседание на Комитета за наблюдение зам.-министър Николова отчете изпълнението на европейската програма като успешно. До момента са сключени 553 договора на стойност 2,5 млрд.лв., т.е. договорено е около 85% от наличното финансиране, което за програмния период е над 3 млрд. лв. На 50% са разплатени договорените вече средства, а 17% са отчетени към ЕК. „Това показва, че 2 години преди приключване на програмата вървим с големи темпове на изпълнение“, коментира тя. Регионалният заместник-министър призова бенефициентите да ускорят работата си по реализация на проектите в областта на културата, спорта и културно-историческото наследство, които генерират приходи и се финансират с нисколихвено кредитиране от Фонда на фондовете и финансовите посредници.
До края на годината ще продължава договарянето на до 100% от ресурса по оперативната програма, а всички мерки са отворени за кандидатстване. Към днешна дата са реализирани и приключени 74 проекта за модернизиране на образователна инфраструктура, пътни отсечки, обекти от градската среда – паркове, велоалеи, градски транспорт, мерки за доставка на нови автобуси, тролеи и трамваи за Столицата. „Успехите ни дават надежда, че през новия програмен период ще успеем да защитим поне същия ресурс за регионално развитие, включвайки и нови модели за обхващане на бизнеса и икономиката“, каза още Николова.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019