Новини
11.02.2019
Над 100 участници от Тетевен се включиха във форума „Да върнем родителите в училище“

Над 100 участници от община Тетевен се включиха в поредния форум от Националната кампания „Да върнем родителите в училище“, иницииран от г-н Асим Адемов – член на Европейския парламент, със съдействието на Министерството на образованието и науката. Покана за провеждане на събитието бе отправена от Областен управител и до зам.-министъра на образoванието и науката инж. Таня Михайлова, началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч Еленко Начев, директори, учители и родителски организации от общината, които участваха в дискусията. 
Тетевен, както винаги е гостоприемен за всяка полезна инициатива и отворен за всяко добро дело. Каквато впрочем е и днешната среща в рамките на инициативата на нашия евродепутат Асим Адемов – „Да върнем родителите в училище“ – тема не просто е интересна, а изключително актуална. Добрите практики в община Тетевен са много и днес видяхме това, подчерта при откриването областният управител Ваня Събчева и призова участниците за активен диалог. 
Идеята на този форум е да се опитаме да привлечем родителите като партньори на училището. Искаме нашите деца да излязат от училище подготвени, образовани и възпитани. Това заяви евродепутатът Адемов, който по професия е учител. Той обясни, че с кампанията иска да помогне за по-качественото образование и чрез по-добра комуникация да се възвърне доверието в учителите. По думите му родителите трябва да участват повече в училищния живот, да са по-ангажирани, като така ще знаят повече за своето дете и за ролята на българския учител. „На първо място трябва да се подобри комуникацията. Родителите разчитат да получат информация освен от децата си, от родителските срещи. Тази форма не дава достатъчно информация, защото родителските срещи се провеждат два пъти в годината. Няма еднозначно решение за този проблем. Всяко училище трябва да търси своите пътища, своите начини. Радостното е че вече има училища, които работят за решаването на проблема и споделят добри практики и такива примери днес видях и в община Тетевен“ – каза още евродепутатът Асим Адемов и коментира данни от проучване, според което за 84% от родителите родителските срещи са единственият начин за комуникация с класния ръководител. Те се провеждат няколко пъти в годината, това съвсем не е достатъчно". 24% от родителите декларират, че познават много малка част от учителите на своите деца. 77% от родителите се информират единствено от детето си за проблемите в училище. Колкото по-навреме се овладеят тези тревожни тенденции, толкова по-бързо ще видим добри резултати", каза Адемов и добави, че все още тази отчужденост не е непреодолима. Данните са от националното проучване на тема „Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“. Участниците се запознаха с пълното изследване, проведено в цялата страна. Голям интерес предизвикаха цифрите: 80% от родителите разчитат на децата си за информация, свързана с учебния процес. Само 7% обаче, използват активно електронните пощи и дневници на училището. Трима от десет родители не знаят дали детето им е ставало свидетел на агресия в училище.
"Образованието в България винаги се е градило с подкрепата на родителите за учителите и училището. То е приоритет не само на правителството, но и на всяко семейство". Това заяви зам.-министърът Таня Михайлова и поясни, че расте разбирането на родителите за влиянието на училището върху децата им. То не само образова, но и възпитава личности. По думите й е важно да се изгражда училищна общност, което предполага доверие между всички страни. Тя смята, че учителят има ключова роля за преодоляване на отчуждаването. Михайлова посочи, че привличането на млади преподаватели също ще възвърне доверието и увери, че МОН ще продължи да подкрепя училищата за справяне с агресията, заради която най-често има конфликти между учители и родители. Работата с родители ще бъде финансирана по новите национални програми на МОН, както и по проекти с европейски средства. 
Изключително важно е родителите да се възползват от всички достъпни канали за комуникация, но и да не забравяме, че живият контакт остава най-достоверен, подчерта още зам.-министър Михайлова. Тя допълни, че педагогическият съветник и педагогът по-трудно се налагат като страна в контакта с родителите за съжаление, защото тяхната роля в процеса е важна, а в много случаи и решаваща. 
„Ние тук сме страните, които трябва да обединим сили в името на това да се идентифицира и реши проблемът с комуникацията между родители и учители и съпътстващата загуба на доверие в българската образователна система. Винаги съм подчертавал, че връзката учители-родители-деца трябва да е здрава, а уважението на родителите към работата на учителите е гаранция за доброто отношение и на децата към учебния процес“, коментира народният представител Иван Миховски, който също участва в срещата.
Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която бе по традиция бе отличен домакин на форума, показа на гостите си ОУ „Васил Априлов“ в с. Градежница, където те видяха добра практика на взаимодействие между учители и родители. Гостите посетиха още и ЦДГ „Изгрев“ в с. Глогово, където също разговаряха с родителите и учители, и Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване в Тетевен.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019