Новини
06.02.2019
Комисията по заетостта одобри план приема за учебната 2019/2020 година

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие одобри план-приема за учебната 2019/2020 година. Това стана на заседание, водено от зам.-областния управител Илиян Тодоров, председател на комисията. 
В област Ловеч тази година завършват VII клас общо 1153 ученици. По общини броят им е: в община Ловеч – 359, в общините Троян и Тетевен са съответно 243 и 161. В общините Ябланица, Угърчин и Летница завършват съответно 90, 56 и 36 ученици, най-малко деца, завършващи 7 клас са в Априлци – 15. 
Предложените профилирани паралелки за прием след VII клас са 17 – 12 в Ловеч, 3 в Троян и по една в Луковит и Тетевен.  Професионалните паралелки със срок на обучение 5 години се предлага да бъдат 32 – по 6 в общините Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян, по 2 в Летница и Угърчин, 3 в Ябланица и една в Априлци. Предлага се разкриването и на една професионална паралелка със срок на обучение 3 години в община Троян – в обединено училища „Иван Вазов“ – с. Дебнево.
Общият брой на планираните паралелки в 8 клас е 50, като в тях се очаква да учат 1304 ученици. 
При представянето на план-приема началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч Еленка Начев подчерта ролята на областния управител и неговия екип при провеждането на работни срещи във всички общини на област Ловеч с местни власти и училищни ръководства, на които са коментирани тенденции в развитието на бизнеса и необходимостта от кадри. Развитието на професионалното образование в страната е приоритет на правителството и Министерство на образованието и науката, наложен от недостига на професионално обучени кадри за различните производства. Политиката, наложена в началото на мандата от досегашния областен управител Георги Терзийски и която ще бъде продължена, е категорично успешна – тясно сътрудничество между държава, местна власт, училища и бизнес във формирането на план-приема в средните училища. Фактът, че миналата година област Ловеч е била единствената, чието предложение не е претърпяло корекции и е утвърдено в МОН доказва, че този модел на взаимодействие работи добре и дава своите резултати, подчерта на срещата Тодоров. 
Утвърденият днес от Комисията по заетостта план-прием за учебната 2019/2020 година ще бъде представен за окончателното му приемане в Министерство на образованието и науката.  
В заседанието днес участва и зам.-областният управител Бойко Пъдарски.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019