Новини
19.11.2018
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м. Могилата в землището на с. Лисец и в м. Кръстопътя в землището на Ловеч

На основание Договор № Д74/11.07.2018г.  между Областна администрация - област Ловеч и "Геопрециз Инженеринг" ООД  започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Те касаят собствениците и ползвателите на недвижими имоти в м. Могилата в землището на с. Лисец и в м. Кръстопътя в землището на гр. Ловеч. Обявлението за анкетиране е публикувано в ДВ бр. 95 от 16 ноември 2018 г. 

Пълния текст на обявленията за графиците за анкетирането на собствениците и ползвателите можете на видите ТУК

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019