Новини
07.11.2018
Над 42 000 лв дава правителството в област Ловеч по три национални програми за развитие на образованието, в страната сумата над 2 млн. лв

Общо 42 196 лв отпусна правителството за област Ловеч по три национални програми. 
По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ средства получават общините Ловеч – 2016 лв, Луковит – 5040 лв, Тетевен – 2016 лв, Троян 5040 лв, Угърчин 5040 лв и Ябланица 4032 лв. 
По НП „Заедно за всяко дете“ средства получава само община Ловеч – 903 лв. Целта на модула е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
По НП „Без свободен час“ се предоставят средства на община Ловеч – 6764 лв, на Тетевен – 4537 лв и на Троян 6808 лв.
Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН. 
Общият размер на отпуснатите от правителството отпусна средства за цялата страна е 2 179 285 лв. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019