Новини
01.11.2018
Подценява се опасността от Африканска чума по свинете

Подценява се опасността от Африканска чума по свинете /АЧС/. Това заключение се наложи след проведеното поредно заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от зам.-областния управител Илиян Тодоров. В него взеха участие както членовете на комисията, така и представители на държавните горски стопанства.
Тодоров представи получената в Областна администрация информация от общините в изпълнение на заповедите на Областен управител, с които трябваше да се предприемат мерки за ограничаване разпространението на заболяването и да се извърши преброяване на свинете в личните стопанства. Същата информация е предоставена и на Областна дирекция на БАБХ. От нея е видно, че във всички общини на област Ловеч са проведени заседанията на общинските епизоотични комисии, извършена е инвентаризация и преброяване на свинете, отглеждани в стопанствата тип „заден двор“, на много места са проведени срещи с жителите на населените места в общината, на които е разяснена опасността от възникване на огнища на заболяването и мерките срещу разпространението на АЧС, уверяват кметовете. Стопаните са информирани да не хранят с отпадъци домашните свине, месото за консумация да преминава през термична обработка, от прясното месо за лична консумация да не се произвеждат сурово-сушени продукти, страничните отпадъци да се заравят на дълбочина, която да не позволява изравянето им от други животни. 
Всички общини в областта уверяват, че са изпълнили разпорежданията на Областен управител. 
Директорът на областната дирекция на БАБХ в Ловеч д-р Росен Федерчев докладва за първичен случай на болестта АЧС при диво прасе в землището на с. Кайнарджа в област Силистра. Той изрази категоричната си позиция, че кметовете и кметските наместници не оказват достатъчно съдействие на другите институции, за да се случват нещата, така като трябва.  Преброяват се свинете, а нищо не се прави след това като мярка за намаляването на техния брой. По думите му епизоотичният процес ще продължи да се развива в България и проблемът с дивите свине ще става още по-актуален. Припомнено бе, че болестта АЧС не е опасна за хората, а мерките при евентуален случай на заболяло животно са евтаназия и загробване на трупа.
На заседанието стана ясно, че след възникване на заболяването в България, е бил извършен мониторинг, от който следва, че всяко едно диво прасе трябва да бъде изследвано за две болести: трахинела и АЧС. Обсъдени бяха указанията на Министерството на земеделието, храните и горите относно вземането и съхраняването на пробите за изследване, както и забавянето на протоколите с резултатите от извършените анализи.
Припомняме, че на заседание на комисията още в средата на септември областният управител призова: „Гаранцията за месо от здрави животни във фризерите е те да се заколят сега при спазване на всички хигиенни норми от стопаните, които отглеждат свине за лично ползване, при спазване на всички препоръки на експертите – това е далновидно и интелигентно решение, което ще ограничи рискът от разпространение на заболяването и ще съхрани секторът, на който всички разчитаме и е важен за икономиката на държавата и региона”. 
Подценяването на опасността от разпространение на АЧС е най-големият проблем, считат експертите. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019