Новини
06.10.2018
Министър, трима народни представители и областен управител участваха във форум за социалната икономика

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, народните представители Светлана Ангелова, Анна Александрова и Иван Миховски и областният управител Георги Терзийски и заместникът му Бойко Пъдарски и  участваха в двудневен форум „Мостове за социално ангажирани предприятия”, организиран от община Ловеч.
Законопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика бе приет на първо четене на 26 септември и до края на октомври законът ще е факт. Подобен закон до момента не е съществувал в правния мир, неговата стратегическа цел е обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който не е бизнес ориентиран, а има социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост на уязвими групи хора, повишаване на техния жизнен стандарт и социално включване в общността“, коментира пред медиите на форума Ангелова.
Тя поясни, че този закон е първи по рода си и има за цел да създаде рамка, да регламентира дейността и да спомогне създаването и развитието на социалните предприятия.  
По думите й основните акценти в законопроекта са именно увеличаване броя на социалните предприятия и произвежданата в тях продукция; повишаване потребителското търсене на стоки и услуги, произвеждани и предоставяни от социални предприятия, като за това е необходимо да е ясно на обществото тяхната роля и ползата от тях, подобряване на административния капацитет за управление и реализиране на политиката по социална икономика чрез обучения на заинтересованите страни.
„Предвижда се и създаване на Национален регистър за социалните предприятия в България, защото не всички производства, които сега се определят като социални са такива по смисъла на това понятие и по смисъла на закона“, обясни още зам.-председателят на комисията по социална политика. 
„По данни на статистиката самоопределилите се като социални предприятия са 1461. Със закона всъщност се въвеждат критериите, така че да е ясно, че вписаното като социално предприятие в бъдещия национален регистър, наистина отговаря на тези критерии и по същество неговата дейност е със социално добавена стойност“, поясни на срещата министър Петков. По думите му държавата ще подпомага тези предприятия чрез Министерството на социалната политика и чрез мерките, които предвижда законопроектът. „Законът дава възможност тези социални предприятия да получават право на строеж и съответно без конкурсни процедури с решение на общинския съвет. Предвижда се и да се изгради платформа, която да улеснява социалните предприятия в общуването помежду им, да се създадат предпоставки за консултиране и онлайн търговия – това е насърчителна мярка за всички субекти на социалната икономика, както и насърчаване на трансграничното сътрудничество, защото социалния сектор е силно развит в редица държави в ЕС, каза още министър Петков и допълни, че в понеделник в Люксембург се събира групата по социална икономика. 
„Хората с увреждания са само една от уязвимите групи, които могат да се включат. Една от характеристиките на социалните предприятия е осигуряване на заетост именно за такива групи и законът е още една мярка за подкрепа на интеграцията в заетост на тези хора“, поясни министърът.
Приветствие към организаторите на форума отправи и областният управител Георги Терзийски: „Развитието на социалното предприемачество освен като социална дейност, решава и много сериозни проблеми на нашето общество, включително и на нашия град. Развитието на предприемачеството би решило проблема със заетостта на уязвими групи, с приобщаването на такива групи и създаването на трудовите им навици, включително би решило проблемите в малките населени места с престъпността, включително и ромската такава, чрез приобщаване на всички в една социална дейност, която ще направи хората пълноценни, ще се чувстват част от обществото и приобщени към целите на държавата за развитие, в това число и на нашия регион. Поздравявам организаторите и пожелавам ползотворни и прагматични идеи, които да бъдат споделени тук и днес и надяваме се реализирани“. 
Темата на регионалния форум бе „Ловеч - регионални перспективи за развитие на социално ангажирани предприемачи“. Първия ден бе открита изложба-базар на продукти и услуги на социални предприятия и се проведоха четири тематични работни форуми за дискусии по конкретни теми.
Целта на форума бе да се създаде пространство за обсъждане и генериране на нови идеи за развитие на социалната икономика в регион Ловеч и отвъд него в няколко аспекта: политики за развитие; добри практики за социално предприемачество; устойчиви решения за партньорств.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019