Новини
19.07.2018
Започна ремонтът на ХТС „Долното езеро“

Вече започна ремонтът на хидротехническо съоръжение „Долно езеро”, областният управител Георги Терзийски провери как вървят дейностите. Те се финансират от МРРБ по проект за рехабилитация и подобряване на техническото състояние на водоема, след одобрено и подписано споразумение между министерството и Областна администрация са отпуснати и средствата за неговото изпълнение. Проектът е изготвен от ВиК АД - Ловеч през 2017 г., възложен от тогавашния областен управител Пенка Николова след оценка на резултатите от извършени проверки през периода 2016-2017 г. 
До аварийно-ремонтните дейности се стига след влошаване на състоянието на съоръжението, довело до аварийна ситуация. Със заповед на областният управител Георги Терзийски незабавно е назначена междуведомствена комисия, която да извърши оглед на съоръжението. Комисията е изготвила констативен протокол с констатации и предписание за незабавно възлагане и изпълнение на аварийни ремонтно-възстановителни работи с цел осигуряване на стабилитета и нормалната експлоатация на съоръжението и недопускане на щети и аварии за населението, ограничаване риска за хора, материални ценности и околна среда. Незабавно е изпратено и писмо  с искане за финансиране до МРРБ за изпълнение на проекта. То е одобрено от министър Николай Нанков и средствата са осигурени. Сключени са договори с авторски надзор, строителен надзор и изпълнител на проекта. Издадено е разрешение за строеж от Община Ябланица, влязло в сила в края на юни. 
Строителните дейности за изпълнение на проекта, които включват възстановяване монолитността на бетоните на локално дефектиралите зони и елементи от носещата конструкция на стената с изпълнение на адхезионен слой за връзка със съоръжения, които не са в пряк контакт с питейна вода; възстановяване на целостта на проектното сечение; при дебелина на възстановителния слой до 40 мм възстановяване на бетонното сечение ще се извърши с готов полимерциментов състав, възстановяване на монолитността на отводящия канал. Има решение за ремонт на затворните съоръжения, в т.ч. затвори на отвеждащия канал; на преливника; на шахта за пералнята. Ще бъде изградена противофилтрационна завеса - тип преградна стена с технология, базираща се на системата „JET GROUTING“(струйно инжектиране).
Областният управител Георги Терзийски следи изпълнението на дейностите. ХТС „Долно езеро” е от изключителна важност. То осигурява водоснабдяването на 30 000 семейства, както и непрекъснатия технологичен процес на „Златна Панега цимент” АД. 
ХТС „Долното Езеро“, което се намира източно от с. Златна Панега и на 160 м южно от пътя Златна Панега – Ловеч. Експлоатационен път, отклонение от пътя Златна Панега – Ловеч, свързва стената с републиканската пътна мрежа. Обектът е изграден през 1927 г., като съоръжението е надграждано няколко пъти през годините, без да е подлежало на основна рехабилитация. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019