Новини
10.07.2018
Мая Михова е „Служител на годината” в Областна администрация Ловеч

Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" Мая Михова е „Служител на годината 2017” в Областна администрация Ловеч. Тя бе избрана от колегите си след анонимно гласуване. В анкетната карта те оценяваха както експертните качества, така и в чисто човешки план колегите си.

Мая Михова е дългогодишен служител на ОА. Започнала е работа на 1 юни 1998 г. Колегите й я определят като изключителен професионалист в работата си, много отговорна при изпълнение на служебните си задължения и невероятен човек - открита, винаги усмихната, с отлично чувство за хумор.

Подгласници на Михова са колегите й от същата дирекция - експертите Велислава Петкова и Галя Бочева

Преди дни Мая Михова и колегите й получиха грамотите си от зам.-областния управител Илиян Тодоров в присъствието на цялата администрация и благодариха за високата оценка на работата им. 

Служител на годината в Областна администрация се определя за пръв път. Инициативата е на областния управител и е една от дейностите при внедряване на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/, за която администрацията на Георги Терзийски, който е главен двигател за въвеждането й, бе пилотна.

Първоначалната фаза на процеса продължи шест месеца, а целта бе подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането на модела CAF подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, надгради квалификацията и административната култура на служителите, подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които тя постига.
Консултант на екип по въвеждането й бе Розалия Стефанова, директор на дирекция в Община Велико Търново и представител на CAF ресурсен център към ИПА.
Проектът „Въвеждане на Общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите” се реализира от ИПА с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Интегрирането на CAF обхваща общо 48 администрации до края на 2018 година, сред които 20 общини, областни управи, министерства и агенции и други институции. Обучени са близо 700 служители и 40 консултанти.

Наскоро в ОА бе извършена експертна проверка по спазване на модела CAF, очаква се доклада по нея. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019