Новини
11.06.2018
Областният управител Георги Терзийски участва в среща на Комисията по отбрана във Военен географски център - Троян

Областният управител на Ловеч Георги Терзийски участва в среща на Комисията по отбрана в НС във Военен географски център - Троян. Тя бе водена от нейния председател ген. Константин Попов. 
Парламентарната комисия бе посрещната от началника на Военно-географска служба полк. Румен Димитров и полк. инж. Лъчезар Марковски - началник на Военен географски център - Троян. Полк. Марковски представи пред гостите структурата, личния състав, функциите, отговорностите и производствено-техническите възможности на центъра, като акцентира на важните исторически дати в историята на структурата, създадена с Указ на княз Фердинанд I на 17 януари 1906 г. като Военен картографически институт, преобразуван в Географски институт към Министерство на войната през 1919 г., а през 1953 г. се предислоцира в Троян и се преименува на Военно-картографски институт, до последните промени - през 2000 г., когато става Централна военна картографска ба, а от 2008 г. - Военен географски център /ВГЦ/. 
Полк. Димитров подробно запозна участниците в срещата със състоянието на центъра и основните му функции, като подчерта ролята на работата му и за военните, и за цивилните, както и постави някои проблемни въпроси - непопълненото щатно длъжностно разписание, липсата в системата на военното образование на специалност, свързана с функционалността на ВГЦ. 
Непосредствен проблем, свързан с некомплекта на офицери се явява кадровото развитие на офицерите със звание „Подполковник”, произтичащ от разпоредба в Закона, съгласно която за длъжностите, изискващи старши офицерски звания в кариерно поле „професионално” се изисква придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по гражданска специалност от висши граждански училища. Неясно по каква причина според нормативния акт не се зачита „магистър” по същата специалност , придобита обаче във висше военно училище, която се признава от всички органи в страната, коментира проблема полк. Димитров. 
Той апелира народните представители от Ловешка област и областният управител да съдействат решаването на проблемите и да насочват млади хора към специалностите, които са важни за ВГЦ. 
Комисията разгледа музея на географския център, в който са изложени интересни и любопитни материали, свързани с работата по картографиране, използваната техника преди години и модерните условия за работа днес. Ген. Попов коментира, че посещението във военното поделение в Троян е важно за Комисията по отбрана.
“Всички имаме необходимост от ориентация накъде да се движим, кога да завием наляво и кога да завием надясно. Военно-географският център решава и проблеми на цивилното население, като помага да се установят границите на техните имоти”, коментира ген. Попов.
В срещата участва и народният представител Иван Миховски, по чиято инициатива тя се проведе, а сред членовете на комисията бяха и двама други народни представители от област Ловеч - Калин Василев /ГЕРБ/ и Джейхан Ибрямов /ДПС/. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019