Съобщения
25.05.2018
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 28.05 - 01.06. 2018 г.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  

Дата/период          Времетраене          Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Априлци  

На 30.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Смолян/Острец/, Соколска/Острец/

На 01.06.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Безименна/Острец/, Смолян/Острец/, Соколска/Острец/, Юмрукчал/Ново Село/

На 01.06.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Соколска/Острец/

Община Ловеч  

На 01.06.2018 г. /09:30 - 12:30 ч./ -  Сливек: Александър Стамболийски, Васил Левски, Тодор Кирков, Трети Март, Христо Кърпачев

На 29.05.2018 г. /08:15 - 08:30 ч./ -  Горно Павликене: Георги Бенковски, Димитър Грънчаров, Йорданка Николова, Стара Планина, Трети Март

На 29.05.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Ловеч: Здравец

На 29.05.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Ловеч: Осъмска

На 30.05.2018 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Ловеч: Акад.Анастас Иширков, Осъмска, Стефан Караджа, Цар Освободител

На 30.05.2018 г. /09:45 - 15:45 ч./ -  Дойренци: Търговска

На 30.05.2018 г. /09:45 - 15:45 ч./ -  Тепава: Александър Стамболийски, Атанас Илиев, Бяло Море, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Георги Трайков, Дунав, Зорница, Иван Вазов, Искър, Кокиче, Оборище, Осоговска Планина, Осъм, Петко Р.Славейков, Стара Планина, Христо Ботев, Черно Море, Юрий А.Гагарин

Община Тетевен  

За периода 28.05-01.06.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 01.06.2018 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Тетевен: Вършец

На 28.05.2018 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Тетевен: Емил Марков, Иван Вазов, Костина, Лальо Пеев, Марин Мръвков, Марин Урманов, Паца Нейкова, Пеновото, Романов Дол, Усин Керим, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 28.05.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Васильово: Георги Бенковски, Георги Димитров, Христо Андреев, Юрий А.Гагарин

На 28.05.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Васильово: Георги Димитров, Иван Цачев Василев

На 28.05.2018 г. /10:00 - 15:30 ч./ -  Тетевен: местност Атанашкото

На 29.05.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен: 62579.150.12, Вежен, Заводна

На 29.05.2018 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Черни Вит: махала Елов Дол

На 29.05.2018 г. /10:30 - 15:30 ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен: Георги Бенковски, Павлов Дол, Старчов Дол, Христо Ботев

На 31.05.2018 г. /11:00 - 14:30 ч./ -  Бабинци: 001104 С Екатте07884, ІV-52, Главна, М-Ст Дунчевото, махала Арамлия, махала Бадънското, махала Близнаците, махала Полъта, махала Трескавец, местност Чашката, Първа

На 31.05.2018 г. /11:00 - 14:30 ч./ -  Тетевен: 002105 Екатте 07884, 005041, 72343.31.148, Бабинци, махала Гечовото, местност Дунчовото

На 01.06.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Рибарица, Общ. Тетевен: Брязово, Георги Бенковски, Даковото, Никола Вапцаров, Студентска

Община Троян  

На 28.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Балканец: Ген.Карцов, Христо Петков

На 28.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гумощник: Клиновци, махала Реката, УПИ I Кв.35, Цанко Влаховски, Чакърска

На 28.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Патрешко: Местн.Далешка, Местн.Златешка, Местн.Минева Къща, Местн.Предела, Местн.Спасовска

На 28.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Димитър Икономов-Димитрика

На 28.05.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Балканец: Идент. 73198.268.24, М. Бельово, Краю Колев, махала Жална, махала Караниколти, Пенчо Тодоров, Христо Петков, Чучул, Янко Войвода

На 28.05.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Васил Левски, Любен Каравелов, Охрид, Пенчо Х.Найденов, Тома Хитров, Христо Ботев

На 29.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Дълбок Дол: Бреза, Васил Христов, Гробарска, Мерата, местност Поляната, Орех, Петър Стойков, Поникът, Първи Май, Средни Дял, Старата Чешма, Стойко Цочев, Тошко Тодоров, Трифонова Усойна

На 29.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.06.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  Троян, Общ. Троян: Васил Левски

На 29.05.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Дълбок Дол: Бор, Васил Мочев, Васил Събчев, Иван Дончев, Пчелинът, Първи Май, Теменуга, Чучура

На 31.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Голяма Желязна: Ганчо Моев, Георги Бенковски, Желязвенска Комуна, Марин Гачев, Марин Ив Кинкин, махала Сойчанско, Октомврийска, Петко Доневски, Симеон Маринов, Тринайсет Века България, Цано Драголов

Община Угърчин  

На 28.05.2018 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Лесидрен: местност Площа

Община Ябланица  

На 30.05.2018 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица: 051036, 089104, Ангел Кънчев, местност Братевец, местност Габровица, местност Шумака, местност Шумнене, Мико Петков, Рила

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019