Новини
17.05.2018
Георги Терзийски участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР

Областният управител Георги Терзийски участва в XII-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж”, което се проведе на 15 и 16 май в курорта „Слънчев бряг”. Форумът бе открит от министъра на регионалното развитие Николай Нанков. 
Отчитаме  сериозен напредък по изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Програмата е обявена напълно за кандидатстване, като 73% от средствата, които са общо над 3 млрд. лв., вече са договорени, отчете министър Нанков. Сключените договори към днешна дата са 495. Очаква се до края на годината да приключат 163 проекта. Разплатените средства са около 660 млн. лв., като очакванията са до края на годината да бъдат разплатени минимум още около 300 млн. лв., съобщи регионалният министър. Преди заседанието той коментира, че ще бъде предложено да бъде пренасочен ресурс от 209 млн. лв. към мярката за модернизиране на образователната инфраструктура в страната от мярката за енергийна ефективност на публични сгради в големите градове, като вътрешна компенсация на наддоговаряне на програмата. Така ще постигнем индикаторите за енергийна ефективност и ще отговорим на големия интерес, който общините имат към обновяването на училища и детски градини. Модернизирането на образователната система  е един от основните приоритетите на правителството, подчерта Нанков и заяви амбициозната цел на МРРБ да изпълни всички етапни цели, заложени в оперативната програма, както по отношение на физическо, така и на финансово изпълнение и призова бенефициентите да са проакативни, да изпълняват бързо и качествено проектите и да подават максимално бързо заявки за плащане и отчитане, за да се гарантира доброто изпълнение на програмата. Той подчерта, че летният и есенният сезон трябва да се използват максимално, особено за обновяване на образователната инфраструктура, за да се навакса допуснатото закъснение. Нанков посочи, че при неизпълнение на етапните цели, средства ще бъдат пренасочени от бенефициентите, които отичат по-слабо изпълнение към тези, които работят бързо и качествено и напомни, че с решение на Министерския съвет срокът за отчитане на етапни цели е удължен с 3 месеца, защото най-тежките проекти са в процес на реализация.
В рамките на Комитета за наблюдение бе подкрепено предложението за промяна в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., свързана с преразпределяне на финансов ресурс  на стойност над  209 млн. лв.  от мярката за енергийна ефективност на обществени сгради в 39-те големи града, които се насочват за модернизиране на образователната инфраструктура.
На срещата министър Нанков обяви и старта на образователно-патриотична кампания, насочена към учениците от цялата страна - „Моят град е моята крепост“. МРРБ си поставя амбициозната задача да накара подрастващото поколение да се гордее още повече с родните си места, обяви пред журналисти министър Нанков. Партньор на инициативата, която се финансира по мярката за техническа помощ на европейската програма, е Министерството на образованието и науката. Името и логото на кампанията са регистрирани в Патентното ведомство на Република България.
„Целта ни е децата да се гордеят още повече с родните си места, да открият предимствата им и че в тях се случва нещо прекрасно“, каза министър Нанков. Той обясни, че кампанията ще популяризира патриотизма и постигнатото в регионите чрез образователни игри, като водещи ще са известните актьори Димитър Рачков и Васил Василев – Зуека. 
„Програмата извървя своя път и на база направения преглед се нуждае от преоценка и изменение. Това не трябва да минимизира работата по изпълнение на останалите проекти и постигането на другите индикатори. ОПРР трябва да направи градовете и центровете за растеж по-привлекателни”, подчерта още регионалният министър на откриването на заседанието на ОПРР. Той отбеляза, че сред важните проекти с финансиране от нея е предстоящата модернизация на спешната медицинска помощ в страната. Проектът се реализира от Министерството на здравеопазването и предвижда ремонт и ново оборудване за 170 филиала на спешната помощ в страната, 27 центъра за спешна медицинска помощ и 34 лечебни заведения. Предвидено е и закупуване на над 400 линейки, оборудвани с най-съвременна апаратура. „Това са единствените европейски средства в размер на над 163 млн. лв. за здравеопазване в този програмен период“, подчерта министър Нанков. Пред журналисти той информира още как върви изпълнението на най-важните пътни ремонти в страната. 
Заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова също апелира за голяма мобилизация на бенефициентите, за да може до края на годината да се отчете усвояване на отпуснатия ресурс по програмата. Предизвикателствата са големи, защото предстои да отчетем различни показатели, сред които и физическо изпълнение. Целта ни е да минимизираме всякакви рискове. Другата мярка в риск е мярката, свързана с предоставяне на социални услуги в големите 39 града. Важно е и изпълнението на проектите с финансови инструменти чрез фонд мениджъра, който избира фондове за градско развитие, всеки управляващ ресурс от близо 90 млн. лв. Тези проекти ще генерират приходи и трябва да докажат жизнеспособност. За такива, които са с много висока обществена значимост, но ниски приходи, е осигурено и допълващо безвъзмездно финансиране, заяви Деница Николова.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска