Новини
02.05.2018
На 15 май изтича срокът за кандидатстване в конкурса за стипендии на Ромски образователен фонд

На 15 май изтича срокът за кандидатстване в конкурса за Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд /РОФ/, съобщи Орлин Орлинов, национален координатор. 
Основната целта на РОФ е да спомага за заличаването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система. 
Ежегодно РОФ обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държани от Централна и Източна Европа. В България фондът предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети. Приоритетните области за подкрепа са хуманитарните науки: право, журналистика, политология, социология, педагогика и история.
Повече информация може да се получи на интернет страницата на Ромски образователен фонд: 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019